ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дмитрієва Галина Кирилівна

09.01.1940

Місце народження: м. Ленінград, тепер Санкт-Петербург.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1964 юрид. ф-т Ленінград. Держ. ун-ту ім. А. А. Жданова, 1969 асп-ру юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. «Міжнародно-правовий захист політичних і трудових прав жінок» (1970), докт. дис. «Взаємодія моралі і міжнародного права» (1990). Працювала адвокатом Київ. колегії адвокатів (1964-66). У Київ. ун-ті: 1969-74 ас., старш. викл., 1974-88 доц. каф. міжн. права і інозем. законодавства, 1974-76 доц. каф. міжн. права, 1976-84 доц. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки ф-ту міжн. відносин і міжн. права, 1984-86 доц. каф. цивільн. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту, 1986-88 доц. каф. міжн. права та порівняльн. правознавства ІМВ. З 1988 викладає міжн. публічне та приватне право у Москов. Держ. юрид. академії, зав. каф. міжн. приват. права. Член наук.-консульт. ради при Вищому арбітраж. суді Росії. Вчене звання проф. отримала 1994. Наук. інтереси: проблеми міжн. публ. і міжн. приват. права, формування міжн.-прав. стандартів прав жінок, роль моралі в міжн. праві, природа міжн. приват. права і його місце в юрид. системі, зовнішньоекон. угоди та міжн. комерц. арбітраж. Авторка понад 80 наук. робіт, 4 з яких видані за кордоном (Австрія, Болгарія, НДР, Індія). Засл. працівник вищої школи Росії (2005). Осн. праці: Международно-правовая защита прав женщины. К., 1975, 1985; Нормы международной морали в условиях мирного сосуществования: Учебное пособие. К., 1984; Мораль и международное право. М., 1991; Международный коммерческий арбитраж: Учебно-практ. Пособ. М., 1997; Международное частное право: Учеб. пособ. М., 2002. Л-ра: Дмитриева Галина Кирилловна // Московский журнал международного права. 1994, № 2. Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1988, Спр. 21-ПВС.

Автор: С.Д. Білоцький, А.Г. Гуменюк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи