ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історії української літератури і шевченкознавства кафедра Історії української літератури і шевченкознавства кафедра

Праджерелом каф. історії укр. л-ри і шевченкознавства Київ. ун-ту є каф. російської словесності іст.-філологічних  відділення, очолювана М. Максимовичем (1834). 1918 р. на філологічних  ф-ті створюється каф. української літератури. Каф. історії укр. л-ри і шевченкознавства розпочала свою діяльність 2 лип. 1999 р. У різні часи тут працювали такі відомі вчені, як В.М. Перетц, М.К. Зеров, С.І. Маслов, І.П. Скрипник, М.П. Комишанченко, М.С. Грицюта, Н.Й. Жук, В.В.Яременко, В.М. Поважна, О.І. Кисельов. Очолює каф. від 1999 р. і до цього часу – професор. Л.М. Задорожна. Нині у складі каф. – 8 викл.: професор. Г.М.Штонь, доцент. С.В.Задорожна, доцент. М.М.Конончук, доцент. В.В.Коломієць, доцент. Я.В.Вільна, доцент. Г.О.Усатенко, доцент. О.М.Сліпушко. Каф. історії укр. л-ри та шевченкознавства – унікальна за своїми традиціями. Вперше в історії України при нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка здійснює навч.-наук. діяльність структурний підрозділ, у центрі уваги якого не лише історія л-ри, а й творчість Тараса Шевченка. Ця традиція у європ. ун-тах досить давня. На світанку європ. Відродження, 1374 р., у Флорентійському ун-ті було створено каф., яка займалася студіюванням тільки одного твору – «Божественної комедії» Данте. До речі, очолював її Джованні Боккаччо, автор славнозвісного «Декамерона». Знаємо про аналогічні студії Вольтера у Франції і тепер шевченкознавства у Києві. Діяльність каф. історії укр. л-ри і шевченкознавства провадиться у трьох стратегічних навч. і наук. напрямках. Перший – викладання і вивчення історії л-ри Х–ХVІІІ ст. Другий – л-ри ХІХ ст. Третій – творчості одного великого митця, нац. генія Тараса Шевченка. У контексті цих трьох напрямків провадяться наук. студії, видаються навч. програми, посіб., підруч., зб. наук. статей, проводяться наук. конф. Традиційною для каф. є щорічна міжн. наук. шевченківська конф. Тут заявляють про свої відкриття на терені шевченкознавства науковці з усіх куточків України та різних країн світу. Щорічний зб. наук. шевченківських праць «Шевченкознавчі студії» має заслужене визнання у наук. колах. Каф. історії укр. л-ри і шевченкознавства: це шлях до майбутнього через досвід минулого; це пізнання розмаїття динаміки і трансформації образу, жанру, поетики в л-рі, мистецтві, іст.-культ. розвитку; це традиційне, нове і новітнє, всебічне і мікротекстуальне прочитання макрогалактики «Тарас Шевченко»; це спроба осягнення сутності витоків л-ри як визнач. форм ментальності; це постійний пошук невідомого у відомому, незвичного у звичному, нетрадиційного у традиційному. Наук. доробок викл. каф. представлений працями чл. каф.: Л.М. Задорожна. Вірменія. Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії ХVІІ ст. К., 1989; Т. Г. Шевченко і вірменська література К., 1991; Тарас Шевченко. К., 1989 (у співавт.); Українська л-ра. К., 1995 (у співавт.); Євген Гребінка. К., 2000; Шевченкознавство в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. К., 2004 (у співавт. з Я.Вільною, С.Задорожною та ін.); Українсько-вірменські літературні взаємини. К., 2004; Історія укр. л-ри кін. ХVІІІ – 60-х рр. ХІХ ст. К., 2004 (посібник); Риси етнотипу та етнохарактеристики в системі розвитку укр. л-ри. Літописна спадщина. К., 2006 (посібник); Г.М. Штонь. Становлення нової людини і літературний процес. К., 1978, Романи Михайла Стельмаха. К., 1985, Анатолій Дімаров. К., 1978, Духовний простір української ліро-епічної прози. К., 1998; Я.В. Вільна. Українська література. Письмовий і усний екзамен. Посібник для абітурієнтів. К., 1998; Іспит з української літератури. К., 2003; Історико-літературний феномен критичної інтерпретації прози Г. Яненка. К., 2004; С.В. Задорожна. Українська література. К., 1995; Українська література. К., 1996; М.М. Конончук. Українська мова і література. К., 1993, Українська література, К., 2005; Г.О. Усатенко. Українська література: завдання, тести, диспути. К., 2001; В.В. Коломієць. Фольклорні мотиви в українській історичній драмі (Монографія). К., 2000; О.М. Сліпушко. Давньоукраїнський бестіарій (звірослов): національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, міфах, символах, емблемах. К., 2001; Софія київська: українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття). К., 2002; Таємниці володарів Русі (від Олега до Володимира Мономаха). К., 2003; Код Святої Софії: Князі-фундатори Софійського собору. К., 2007; Україна. Енциклопедичний словник. – К., 2008.

Бандура Георгій Олександрович

 • Останні зміни:
09.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: д.
1974 закінчив Київ. ун-т. 1974–80 – ред. вид-ва «УРЕ». У Київ. ун-ті з 1982: зав. навч. лаб., асист., з 1996 – доцент. каф. історії української літератури філологічного  ф-ту, доцент. каф. української літератури ХХ ст. і каф. новітньої української літератури ІФ.

Читати далі >Бойко Володимир Григорович

 • Останні зміни:
14.05.1929- 16.12.2009

Місце народження: с. Мар’янівка Петрівського р-ну Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1952 закінчив відділеня укр. мови і л-ри філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1976–86 – зав. каф. теорії літератури і літератури народів СРСР, 1986–92 – професор. каф. історії української літератури, з 1992–2002 – професор. каф. фольклористики.

Читати далі >Вільна Ярослава Володимирівна

 • Останні зміни:
18.03.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1980 закінчила філологічних  ф-т Київ. ун-ту та асп-ру. У Київ. ун-ті працює на посаді професора каф. історії української літератури і шевченкознавства ІФ.

Читати далі >Гаєвська Надія Марківна

 • Останні зміни:
27.08.1947

Місце народження: с. Аджамка Кіровогр. р-ну, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1981: асист., доцент., професор. (1997) каф. історії української літератури філологічного  ф-ту, заст. декана філологічного  ф-ту з навч. роботи, професор. каф. української літератури XX ст., професор. каф. новітньої української літератури, заст. дир. ІФ з навч.-метод. роботи (2001–07), в.о. зав. каф. новіт. укр. л-ри (2007–08).

Читати далі >Грицай Михайло Семенович

 • Останні зміни:
16.09.1925- 04.02.1988

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1955 закінчив філологічний  ф-т Київ. ун-ту. 1960–62 навчався у асп-рі на каф. історії української літератури. У Київ. ун-ті працював з 1962 до останніх днів свого життя: асист., професор. (з 1971), зав. каф. історії укр. л-ри (з 1972), декан (лют. 1971 – січ. 1987) філологічного  ф-ту.

Читати далі >Грицюта Микола Сидорович

 • Останні зміни:
08.05.1925- 12.02.1997

Місце народження: с. Колоденка, Рівнен. р-ну Рівнен. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1947 закінчив Рівнен. учит. ін-т, 1953 – філологічний  ф-т ЛДУ. Навчався в асп-рі та був наук. співроб. Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка. В Київ. ун-ті з 1987 доцент. каф. історії української літератури.

Читати далі >Дяченко Олександр Сергійович

 • Останні зміни:
27.10.1919- 07.03.1984

Місце народження: с. Кичинці, тепер Корсунь-Шевчен. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1947 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті 1950–51: викл., 1964–66, 1967–84 – доцент. каф. історії української літератури філологічного  ф-ту.

Читати далі >Дяченко Світлана Іванівна

 • Останні зміни:
30.03.1962

Місце народження: м. Христинівка Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1987 закінчила КДПІ, 1994 – філологічний  ф-т, 2000 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1990: старш. методист навч. відділу ун-ту, асист. підгот. ф-ту, асист. каф. історії української літератури філологічного  ф-ту, 2004 – доцент. каф. укр. л-ри ХХ ст. і каф. новітньої української літератури ІФ.

Читати далі >Жук Ніна Йосипівна

 • Останні зміни:
12.01.1912- 24.12.1994

Місце народження: с. Герніки, тепер Старі Герніки Гродн. обл. (Білорусь).
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1936 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті 1957–82: доцент., професор. каф. історії української літератури.

Читати далі >Задорожна Людмила Михайлівна

 • Останні зміни:
01.07.1948

Місце народження: с. Лісогірка Городоцент. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Історик л-ри, шевченкознавець, перекладач, мистецтвознавець. 1970 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. 1979 захистила кандидат дис, 1996 – докт. дис. З 1999 – зав. каф. історії української літератури і шевченкознавства ІФ Київ. ун-ту.

Читати далі >Задорожна Світлана Володимирівна

 • Останні зміни:
10.01.1956

Місце народження: м. Малин Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1980 закінчила Київ. ун-т та асп-ру. В Київ. ун-ті: з 1984 – викл., асист., з 1991 – доцент. каф. історії української літератури; з 1999 – доцент. каф. історії укр. літератури і шевченкознавства.

Читати далі >Іщук Арсен Олексійович

 • Останні зміни:
09.06.1908- 21.12.1982

Місце народження: с. Городок, тепер Ружинського р-ну Житомир. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Критик, письменник. 1934 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працював: 1937–74 – викл., старш. викл., доцент., професор. (1963), заст. декана філологічного  ф-ту, проректор з навч. роботи (1944–48, 1954–56), зав. каф. історії літератури народів СРСР (1948–52), зав. каф. історії української літератури (1952–72), декан філологічного  ф-ту (1952–60, з перервами).

Читати далі >Кирилюк Євген Прохорович

 • Останні зміни:
18.03.1902- 24.06.1989

Місце народження: м. Варшава (Польща).
Наукове звання: професор.
Письменник, чл.-кор. АН УРСР. 1919 закінчив Вінниц. гімназію, 1923 – Вінниц. ІНО, 1926 – КІНО, 1931– асп-ру Київ. філії Наук.-дослід. Ін-ту Тараса Шевченка. 1931–36 – асист., доцент. Ін-ту профес. освіти (з 1933– Київ. ун-ту). У 1944–58 працював в Київ. ун-ті – доцент., з 1953 – професор. каф. історії української літератури.

Читати далі >Кисельов Олександр Іванович

 • Останні зміни:
11.04.1903- 24.02.1967

Місце народження: с. Сатанівка, тепер смт Сатанів Городоцент. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1919 закінчив Кам’янець-Поділ. дух. уч-ще, 1936 – філологічний  ф-т Київ. ун-ту, асп-ру. Керував ун-тським хором. 1939–64 – наук. співроб. Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка. В Київ. ун-ті 1947–50 – доцент. каф. історії української літератури.

Читати далі >Кислий Федір Степанович

 • Останні зміни:
05.05.1935- 16.01.1998

Місце народження: с. Мала Олександрівка Бориспіл. р-ну Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
1962 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1989–98 – старш. викл. каф. української філології; старш. викл., доцент (1995) каф. історії української літератури філологічного  ф-ту; заст. дир. Ін-ту українознавства (за сумісн.).

Читати далі >Кобилецький Юрій (справжнє ім’я – Іван) Свиридович

 • Останні зміни:
29.07.1905- 09.09.1987

Місце народження: м. Звенигородка, тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1934 закінчив Київ. ун-т. У Київ ун-ті: 1935–41 – старш. викл., 1943–52 – доцент., зав. каф. історії української літератури (1946–51), декан філологічного  ф-ту (1949–51); звільнений за «неодноразові ідеологічні перекручення в наук. та викл. роботі» (1952).

Читати далі >Ковалів Юрій Іванович

 • Останні зміни:
13.04.1949

Місце народження: м. Біла Церква, Київська обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Критик, поет. 1971 закінчив КДПІ. У Київ. ун-ті з 1997: професор. каф. історії української літератури, каф. української літератури ХХ ст. філологічного  ф-ту, каф. новітньої укр. літератури ІФ.

Читати далі >Комишанченко Максим Павлович

 • Останні зміни:
15.08.1915- 25.07.1970

Місце народження: с. Охрімівка, тепер Вовчанського р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Вовчан. педтехнікум, працював учителем укр. мови і л-ри в семирічній школі. 1934 вступив на філологічний  ф-т Харків., через рік перевівся до Київ. ун-ту, там же у 1939–41 навчався в асп-рі. Працював викл. КДПІ. В Київ. ун-ті з 1952: доцент. каф. історії української літератури.

Читати далі >Конончук Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
18.07.1952

Місце народження: с. Новокиївка Бобринец. р-ну Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філологічний  ф-т Київ. ун-ту. 1989 захистив кандидат дис., з 1992 – доцент.

Читати далі >Малинська Любов Йосипівна

 • Останні зміни:
22.07.1919- 02.08.2007

Місце народження: м. Первомайськ Миколаїв. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1945 закінчила ОДУ. У 1945–53 – старш. викл. укр. мови Рівнен. держ. учит. ін-ту. 1955–67 викл. укр. мови на Київ. держ. курсах стенографії та машинопису Мін. освіти УРСР. В Київ. ун-ті 1967–84: викл., старш. викл. каф. історії української літератури філологічного  ф-ту.

Читати далі >Міщенко Олена Іванівна

 • Останні зміни:
03.02.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У Київ. ун-ті з 1984: стажист-викл., асист., доцент. (2000) каф. історії української літератури, каф. української літератури ХХ ст., каф. української літератури та каф. новітньої української літератури ІФ.

Читати далі >Неділько Всеволод Якович

 • Останні зміни:
26.04.1925- 11.04.2002

Місце народження: станція Сахновщина Сахновщинського р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
1957 закінчив Київ. ун-т. Учителював у різного типу середніх навч. закладах м. Києва. У Київ. ун-ті 1961–91: заст. нач. навч. частини ун-ту, викл., старш. викл., з 1976 доцент. каф. історії української літератури філологічного ф-ту.

Читати далі >Поважна Валентина Миколаївна

 • Останні зміни:
08.03.1930- 30.11.1978

Місце народження: хутір Петровський Велико–Новосілківського р-ну Донец. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1948–53 навчалася на філологічний ф-ті Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: асп., 1956 – викл., 1962 – доцент., професор. каф. історії української літератури.

Читати далі >Погрібний Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
03.01.1942- 09.10.2007

Місце народження: с. Мочалище, Бобровицький р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Письменник. Закінчив 1959 Харків. хім.-мех. технікум, 1966 філол. ф-т, 1970 асп-ру каф. історії укр. л-ри Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: викл. (1970), старш. викл. каф. історії укр. л-ри філол. ф-ту (1970–72); старш. викл. (1972–75), доцент. (1975–84), професор. (1984–2007), зав. (1983–92) каф. історії журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Русанівський Макар Олексійович

 • Останні зміни:
06.08.1904- 06.07.1941

Місце народження: хутір Миколаївці, тепер Гадяцького р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався на пед. курсах у м. Гадячі. Був сільським учителем. 1828 р. вступив до ХІНО. Студентом отримав відрядження на Донбас для пропаганд. роботи, з 1934 – асп. Харків. ун-ту. В Київ. ун-ті: 1935–39 – асп., 1940–41 – доцент., зав. каф. української літератури. Будучи асп., обраний деканом філологічного ф-ту.

Читати далі >Семенчук Іван Романович

 • Останні зміни:
21.12.1924- 14.05.1998

Місце народження: с. Толокунь, Димерського р-ну, Київської обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Письменник. Закінчив 1947 клубне відділення Київ. технікуму підготовки культосвітніх працівників, навчався 1951 в укр. секторі мовно-літ. ф-ту КДПІ ім. Горького, 1960–61 в асп. каф. історії укр. л-ри Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1961–62 викл., 1962–64 та 1969–71 доцент., 1971–72 та 1982–91 професор. каф. історії укр. л-ри; 1965–67 заст. декана, 1967–69 старш. наук. співроб. філол. ф-ту; 1973–83 зав. каф. історії л-ри та журналістики (тепер каф. історії журналістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >Семенюк Григорій Фокович

 • Останні зміни:
04.03.1947

Місце народження: с. Дроздів Гощанського р-ну Рівнен.обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1970 закінчив Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1970–92: асист., доцент., професор. каф. історії української літератури, заст. декана філологічного ф-ту (1980–87).

Читати далі >Сидоренко Галина Кіндратівна

 • Останні зміни:
14.07.1920- 28.04.1987

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1938 вступила до Київ. ун-ту; під час евакуації продовжила навчання в м. Кзил-Орда Казахської РСР в Об’єднаному Укр. держ. ун-ті. 1942 – асп. при каф. історії української літератури; після перерви навчання в зв’язку з реевакуацією завершила асп. в 1946. 1946–49 працювала в ІМФЕ. В Київ. ун-ті 1949–81: доцент., професор. каф. історії української літератури.

Читати далі >Сиротюк Микола Йосипович

 • Останні зміни:
09.07.1915- 29.10.1984

Місце народження: с. Теклівка Крижопіль. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1941 закінчив Одес. ун-т. Учителював, працював наук. співроб. і старш. наук. співроб. Ін-ту л-ри ім. Т.Шевченка АН УРСР (1954–66), зав. каф. інозем. мов і л-р Ін-ту театр. мистец. ім. І.Карпенка-Карого (1966–68). У Київ. ун-ті: 1968–77 – професор. каф. історії української літератури філологічного ф-ту.

Читати далі >Сіренко Павло Максимович

 • Останні зміни:
15.02.1916- 11.06.1999

Місце народження: с. Мала Березянка Таращан. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1951 закінчив Київ. ун-т. У Київ. ун-ті 1954–88: викл., старш. викл., доцент. (1963) каф. історії української літератури філологічного ф-ту.

Читати далі >Скирда Людмила Михайлівна

 • Останні зміни:
15.09.1945

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1968 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті 1972–88: старш. викл., доцент. (1982) каф. історії української літератури філологічного ф-ту.

Читати далі >Скрипник Ілля Петрович

 • Останні зміни:
01.08.1914- 14.04.2005

Місце народження: с. Папуженці Київ. губ., тепер Тальнів. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
У 1940 закінчив Київ. ун-т. В Київ. ун-ті 1953–1983: старш. викл., доцент. каф. історії української літератури.

Читати далі >Сліпушко Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
21.11.1973

Місце народження: с. Береза Глухів. р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1996 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. 1996–1998 навчання в асп-рі. В Київ. ун-ті з 2001: викл. давньої укр. л-ри на каф. історії української літератури та шевченкознавства ІФ.

Читати далі >Ткаченко Олена Петрівна

 • Останні зміни:
20.05.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті: з 1999 – викл. каф. історії української літератури та шевченкознавства, української філології для неспеціальних факультетів, української літератури ХХ ст., з 2006 – доцент. каф. новітньої української літератури.

Читати далі >Усатенко Галина Олегівна

 • Останні зміни:
11.04.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
У 1990 закінчила філол. ф-т Київ. держ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Працювала в ун-ті і навчалася в аспірантурі. З 1995 викладає давню укр. літ-ру на кафедрі історії укр. літ-ри (згодом кафедра історіі укр. літ-ри і шевченкознавства).

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 40
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи