ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бандура Георгій Олександрович

09.01.1951

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: д.

1974 закінчив Київ. ун-т. 1974–80 – ред. вид-ва «УРЕ». У Київ. ун-ті з 1982: зав. навч. лаб., асист., з 1996 – доцент. каф. історії української літератури філологічного ф-ту, доцент. каф. української літератури ХХ ст. і каф. новітньої української літератури ІФ. Кандидат дис. «Український роман 70–80-х років. Проблематика. Характери. Жанрові особливості» (1993). Викладає нормат. курси «Історія української літератури ХХ– поч. ХХІ ст.», «Основні проблеми і тенденції розвитку української літератури ІІ пол. ХХ ст.», «Українська зарубіжна література ХХ ст.», спецкурси «Український роман», «Українська зарубіжна проза. Проблематика. Жанрово-стильові особливості», веде спецсемінари («Укр. проза доби «розстріляного відродження» та ін.). Осн. напрями наук. діяльності: історія укр. л-ри ХХ ст., стан і тенденції розвитку прози укр. зарубіжжя, теорія та історія укр. роману, творчість І.Багряного, В.Винниченка, О.Гончара, Д.Гуменної, Ю.Липи, Ю.Мушкетика, У.Самчука та ін. Вчен. секретар, заст. дир. Ін-ту українознавства (1993–98, за сумісн.). З 2002 – відп. секретар наук. вид-ва Київ. ун-ту «Вісник. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика». Чл. редколегії ж-лу «Українознавство» НДІ українознавства МОН України. Ветеран праці Київ. ун-ту (2005). Автор бл. 50 наук. праць, статей до «УРЕ», «Української літературної енциклопедії», низки навч.-метод. програм і розробок для ВШ та сш. Осн. праці: Український післявоєнний роман: рух від міфотворчості до життєвої правди // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. К., 1995. Вип. 3; Проблемно-тематичні та жанрові пошуки української історичної прози зарубіжжя // Дискурс сучасної історичної романістики: Поетика жанру. Наукові студії. К., 2000; Олесь Гончар і еміграція // Літературознавчі студії. К., 2003. Вип. 6; Український зарубіжний роман 20–30-х років XX ст. // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. К., 2003. Вип. 14; Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях. К., 2008 (у співавт.).

Автор: А.Гуляк

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи