ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бойко Володимир Григорович

14.05.1929- 16.12.2009

Місце народження: с. Мар’янівка Петрівського р-ну Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1952 закінчив відділеня укр. мови і л-ри філологічного  ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1976–86 – зав. каф. теорії літератури і літератури народів СРСР, 1986–92 – професор. каф. історії української літератури, з 1992–2002 – професор. каф. фольклористики. Осн. напрями наук. діяльності: проблеми взаємозв’язків та взаємодії естет. систем фольклору і л-ри, походження та специфіка жанрів нар. творчості, динаміка розвитку фольклорного процесу тощо. Чл. Вчен. ради філологічних  ф-ту (1976–2000), Спец. вчен. ради із захисту докт. дис. ІФ (1976–2000), експерт ради ВАКу з літературознавства та фольклористики (1999–2002), голова ф-тського осередку тов-ва «Знання», секції фольклору та етнографії Респ. тов-ва охорони пам’яток історії та культури України. Нагороджений медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.» (1999), «Захисник Вітчизни» (2002), грамотами Київ. ун-ту та Міносвіти України. Автор понад 150 публікацій. В укладеному ним зб. «Українські народні прислів’я» (1968) уперше було вміщено переклади зразків укр. фольклору нім. мовою, а зб. «Українські народні казки» (1976) здобув міжн. визнання і був перекладений англ., нім., франц. мовами та 7 мовами народів Індії. Осн. праці: Поетичне слово народу і літературний процес. К., 1965; Сучасна народнопоетична творчість на Україні. Основні тенденції розвитку. К., 1973; Пісні літературного походження. К., 1978 (упоряд., автор вступу); Поезія Едуарда Межелайтіса. К., 1988; Українська народна поетична творчість. К., 1983 (у співавт.). Л-ра: Дунаєвська Л. Ф. Бойко В. Г. // УЛЕ. В 5-ти тт. К.: Гол. ред. УРЕ, 1988. Т. І: А–Г. С. 206; Бібліографія українського народознавства: У 3-х тт. / Зібрав і впорядкував М. Мороз. Л., 1999. Т. 1. Кн. 2: Фольклористика; Килимник О. Фольклор і літературний процес // НТЕ. 1967. № 1. С. 85–87; Федас Й.Ю. Нариси з українського фольклору // НТЕ. 1974. № 2. С. 96–98.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи