ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дяченко Світлана Іванівна

30.03.1962

Місце народження: м. Христинівка Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1987 закінчила КДПІ, 1994 – філологічний ф-т, 2000 – асп-ру Київ. ун-ту. Працювала вихователем, старш. вихователем дит. дошкіл. установ м. Христинівки і м.Києва. У Київ. ун-ті з 1990: старш. методист навч. відділу ун-ту, асист. підгот. ф-ту, асист. каф. історії української літератури філологічного ф-ту, 2004 – доцент. каф. укр. л-ри ХХ ст. і каф. новітньої української літератури ІФ. Кандидат дис. «Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів» Спиридона Черкасенка (типологія жанру, специфіка образної системи і способи її художньої реалізації)» (2001). Викладає нормат. курси «Історія української літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.», «Методика викладання української літератури в загальноосвітній школі», «Методика викладання історії української літератури у ВНЗ», вибірковий курс «Основні віхи розвитку літературної освіти в Україні». Досліджує укр. л-ру кін. ХІХ – поч. ХХ ст., проблеми теорії та історії укр. роману, особливості нац. характеру в укр. прозі кін. ХІХ – поч. ХХ ст.; історію виникнення і розвитку літ. освіти у школах України. Створила ряд літ. портретів укр. письменників (О.Ольжич, В.Самійленко, М.Хвильовий, Л.Старицька-Черняхівська, О.Гончар, О.Довженко, Ю.Мушкетик) для використання у навч. процесі ЗОШ; є автором низки наук.-метод. праць з методики вивчення творчості письменників XIX і XX ст. у ЗОШ. З 2002 – вчен. секретар Вчен. ради Київ. ун-ту, чл. наук.-метод. комісії ІФ. Кер. усіх видів практик ІФ (2004). Чл. комісії з укр. л-ри наук.-метод. ради з питань освіти МОН України (з 2005). Осн. праці: Мова художнього твору. Літературно-лінгвістичний аналіз роману «Пригоди молодого лицаря» Спиридона Черкасенка. К., 2003; Положення про навчальні та виробничі практики. К., 2004; Українська література: Роб. зошити для 5 і 6 кл. К., 2006; Історія української літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: Зб. тестів для поточного й підсумкового контролю знань студентів за кредитно-модульною системою. К. 2008; Основні віхи розвитку методики вивчення літератури у школах України: Зб. тестів для поточного й підсумкового контролю знань студентів за кредитно-модульною системою. К., 2008.

Автор: Н. Гаєвська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи