ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гаєвська Надія Марківна

27.08.1947

Місце народження: с. Аджамка Кіровогр. р-ну, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1971 закінчила Київ. ун-т. 1971–74 – вчитель укр. мови та л-ри у Кіровогр. сш №4, 1974–77 – асист. пед. ін-ту ім. О.С.Пушкіна м. Кіровоград, 1977–81 – навчання в асп-рі, 1981 – старш. викл. в пед. ін-ті м. Кіровоград. В Київ. ун-ті з 1981: асист., доцент., професор. (1997) каф. історії української літератури філологічного  ф-ту, заст. декана філологічного  ф-ту з навч. роботи, професор. каф. української літератури XX ст., професор. каф. новітньої української літератури, заст. дир. ІФ з навч.-метод. роботи (2001–07), в.о. зав. каф. новіт. укр. л-ри (2007–08). Кандидат дис. «Творчість Андрія Малишка в зв’язках з російською радянською поезією» (1981). Чл. Вчен. ради філологічного  ф-ту й ІФ Київ. ун-ту, Вч. секретар НМК з укр. та слов’янської філології при Мін. освіти України, відп. секретар Фахової ради з гуманіт. наук МО України, заст. гол. ред. «Вісника» філології. Нині Вч. секретар спец. ради по захисту дис. на здобуття наук. ступ. доктора філологічних  наук при Київ. ун-ті, чл. комісії Наук.-метод. Ради з питань освіти МОН України, заст. відп. ред. зб. «Літературознавчі студії». Читає нормат. курс з «Історії української літератури ІІ пол. ХІХ ст.» та «Історії української літератури кінця XIX – початку XX ст.», веде спецсемінари («Художня майстерність прози Івана Франка», «Тенденції розвитку української поезії кін. XIX – поч. XX ст.», «Міфопоетика художнього тексту»), наук. семінари («Поетика жанру «малої» прози в українській класичній літературі», «Іван Франко і слов’янський світ»). Нагороди: «Заслужений працівник освіти України», почесн. Знак «Відмінник освіти України», почесн. грамота і знак Київ. міськ. голови. Підготувала 18 кандидат філологічних  наук. Автор понад 300 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Андрій Малишко і російська література. К., 1985; Панас Мирний – найбільший епік ХІХ століття. К., 2004; Життя – подвиг: Нарис життя і творчості Павла Грабовського. К., 2006; Історія української літератури XIX ст. (70–90-ті роки): У 2 кн. К., 2002–03 (у співавт.); Українська література XIX століття: Хрестоматія. К., 2006. Л-ра: Надія Гаєвська // Українські загадки. К., 1994; Надія Гаєвська // Хрестоматія української літератури та літературної критики. К., 1996. Т.1; К., 1997. Т.2; Липова Г. «Без праці ні про який зріст і широкі обрії мріяти не можна». Інтерв’ю з Гаєвською Надією Марківною // Студентський вісник. 2004. №2; Гурбанська А.І. Із чорнобривцями в душі // Народне слово. 2007. 28 серпня; Гурбанська А.І. Надія Гаєвська // Слово і час. 2007. 29 серп.

Автор: С. Дяченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи