ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Комишанченко Максим Павлович

15.08.1915- 25.07.1970

Місце народження: с. Охрімівка, тепер Вовчанського р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив Вовчан. педтехнікум, працював учителем укр. мови і л-ри в семирічній школі. 1934 вступив на філологічний ф-т Харків., через рік перевівся до Київ. ун-ту, там же у 1939–41 навчався в асп-рі. Працював викл. КДПІ. В Київ. ун-ті з 1952: доцент. каф. історії української літератури. Кандидат дис. «Літературно-теоретична боротьба в 70-х рр. ХІХ ст. на Україні (Літературна дискусія 1873–1878 рр.» (1948). Читав осн. курси з історії укр. л-ри ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст., спецкурс з історії укр. літ. критики, вів спецсемінар «Т.Шевченко в критиці». Чл. ред. рад вид-ва, ред. колегій багатьох наук. видань. В.о. заст. декана філологічного ф-ту з наук. роботи (1953–56). Деякий час був вч. секретарем Ради філологічного ф-ту, чл. ред. колегії і відп. ред. «Вісника Київського університету. Серія: філологія та журналістика». Автор бл. 100 ґрунтовних праць з історії укр. л-ри, критики і літературознавства. Співавтор 5 т. посіб. «Матеріали до вивчення історії української літератури» (К., 1960, 1961). «Програми з історії української літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст.» (К., 1967). Домінуючими в наук. доробку вченого є його шевченкознавчі дослідження, що стали вагомим здобутком не тільки ун-тського, а й вітч. літературознавства. Йому належить упоряд., редагування, написання статей та приміток (1 і 2 т.) тритомного зб. «Світова велич Шевченка» (К., 1964). Написав передмови до видань творів М. Старицького і О. Кобилянської. Осн. праці: Літературна дискусія 1873–1878 років на Україні. Ідейно-естетична боротьба в українській літературній критиці цього часу. К., 1958; Михайло Старицький. Літературний портрет. К., 1968; Тарас Шевченко в українській критиці (50–60-ті роки ХІХ ст.). К., 1969; З історії українського шевченкознавства. Творчість Т.Г.Шевченка в оцінці дожовтневого літературознавства. К., 1972; Творчість Т.Г.Шевченка в оцінці дожовтневого літературознавства. К., 1972. Л-ра: Сидоренко Г. Комишанченко М.П. Тарас Шевченко в українській критиці // Радянське літературознавство. 1970. №6; Дубина М. З історії українського шевченкознавства // Радянське літературознавство. 1973. №8; Поважна В. Образ письменника-класика // Літературна Україна. 1968 13 верес.; Сіренко П. Поет і його критики // Літературна Україна. 1970. 10 бер.; Погрібний А. У боротьбі за слово-зброю // Друг читача. 1970. 3 бер.; Гаєвська Н. Комишанченко Максим Павлович // УЛЕ. К., 1990.Т.2.

Автор: В.І.Гнатенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи