ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ковалів Юрій Іванович

13.04.1949

Місце народження: м. Біла Церква, Київська обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Критик, поет. 1971 закінчив КДПІ. 1971–81 – учитель, 1985–95 – мол., пров. наук. співроб. Ін-ту л-ри ім. Т.Шевченка НАНУ, викл. Пед. ін-ту ім. Г.Сковороди (м. Переяслав), КНЛУ, Київ. міжн. ін-ту (нині – Міжн. ун-т лінгв. і права), обл. Ін-ту підвищення кваліфікації вчителів (м. Біла Церква) та ін. У Київ. ун-ті з 1997: професор. каф. історії української літератури, каф. української літератури ХХ ст. філологічного ф-ту, каф. новітньої укр. літератури ІФ. Кандидат дис. «Романтична стильова течія в українській радянській поезії 20-х років (М.Бажан, Л.Первомайський, О.Влизько, Ю.Яновський)» (1985), докт. дис. «Рух естетичної свідомості в українській літературі першої половини ХХ ст. (ґенеза, становлення, перспективи)» (1995). Читає нормат. курси «Історія української літератури першої половини ХХ ст.», «Історія української літератури другої полов ини ХХ ст.», «Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.», «Українська проза ХХ століття: стан розвитку, поетика», «Жанрово-стильові тенденції в українській літературі ХХ ст.», спецкурси «Поетична стилістика і фоніка», «Системні чинники розвитку художньої моделі: від давнини до теперішнього часу», «Методологічні принципи написання дисертації», спецсемінар «Літературна герменевтика». Досліджує історію і теорію укр. л-ри, різні питання філології. Під наук. кер. К. захищено 1 докт. і 12 кандидат дис. Автор понад 300 наук. і наук.-метод. праць. Як поет оприлюднив поетичні зб. «Трилисник» (1971), «Очима любові» (1980), «Чорний вершник (2003), «Homo lupus» (2007), Бермудський санскрит (2008). Брав участь у роботі експерт. ради (2 каденції) при ВАК України. Чл. спец. вчен. ради по захисту докт. дис. при Київ. ун-ті. Член НСПУ (1989). Заслуж. працівник освіти України. Лауреат Нац. премії України ім. Тараса Шевченка (1996), премії Благовіст (2005). Лауреат премії ім. Т.Шевченка Київ. ун-ту (2009). Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України» (1998). Осн. праці: Письменство «розстріляного відродження»: від літературних угруповань до Літературної дискусії. К., 2004; Скрипторій. К., 2004; «Празька школа» на крутосхилах «Філософії чину». К., 2004; Літературознавча енциклопедія: У 2 т. К., 2007; Літературна герменевтика. К., 2008; Абетка дисертанта (методологічні принципи написання дисертації). К., 2009. Л-ра: Пінчук С. Любов’ю замаєний світ// Жовтень.1981. № 3; Кириченко Ю. Натхненна мить творення // Літературна Україна. 1981. 20 груд.; Мельник В. Силове поле романтики // Друг читача. 1988. 8 верес.; Логвиненко О. «Від атома до голубих безмеж» // Літературна Україна. 1992.24 груд.; Ковалів Юрій Іванович // Хто є хто в Україні. К., 1999; Мороз Л. Живе чоловік у слові… // Літературна Україна. 1999. 15 квіт.; Ковалів Юрій Іванович // Шевченківські лауреати: 1962–2001: Енциклопедичний довідник. К., 2001; Грабовський В. Унікальна енциклопедія, на яку зачекалися всі // Літературна Україна. 2007. 17 трав.; Грицик Л. На порозі енциклопедичного мислення // Українська газета плюс. 2007. № 23–24; Гуляк А. Енциклопедія літератури // Літературна Україна. 2007. 21 черв.; Сом Ю. «…мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для душі!» // Молодь України. 2007. 30–31 жовт.

Автор: Г.Бандура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи