ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кирилюк Євген Прохорович

18.03.1902- 24.06.1989

Місце народження: м. Варшава (Польща).
Наукове звання: професор.

Письменник, чл.-кор. АН УРСР. 1919 закінчив Вінниц. гімназію, 1923 – Вінниц. ІНО, 1926 – КІНО, 1931– асп-ру Київ. філії Наук.-дослід. Ін-ту Тараса Шевченка. 1931–36 – асист., доцент. Ін-ту профес. освіти (з 1933– Київ. ун-ту), 1936–41 – зав. каф. укр. л-ри КДПІ. 1939–41 – cтарш. наук. співроб. Ін-ту укр. л-ри ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР, Ін-ту сусп. наук АН УРСР. 1943–44 – дир. музею Т.Г.Шевченка АН УРСР, одночасно – старш. наук. співроб. ін-ту мови і й л-ри АН УРСР. 1946–84 очолював відділ шевченкознавства Ін-ту л-ри ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР. Одночасно у 1944–58 працював в Київ. ун-ті – доцент., з 1953 – професор. каф. історії української літератури. 1949–51 – докторант Ін-ту світової л-ри ім. О.М.Горького АН СРСР. Кандидат дис. «Панас Мирний. Життя і творчість» (1940), докт. дис. «Реалізм Т.Шевченка» (1952). Осн. напрями наук. діяльності: історія укр. л-ри ХІХ–ХХ ст., шевченкознавство, франкознавство, славістика, зв’язки укр. л-ри з слов’янськими та л-рами ін. слов’янських народів, дослідження творчості П. Куліша, Панаса Мирного, М.Кропивницького, І. Котляревського. Під його кер. проведено 26 наук. шевченківських конф., за його ред. видано зб. матеріалів цих конф. Співред. «Нарису історії української літератури» (1945). Під його кер. здійснено випуск «І.Франко. Зібрання творів: у 50 томах». Співавт. кол. монографій «Шевченкознавство. Підсумки і проблеми» (1975), «Творчий метод і поетика Т.Шевченка» (1980), академ. біографій Т.Шевченка (1964, 1984). Ред. (перших 2 т.) і текстолог академ. вид. «Повного зібрання творів Т.Шевченка у 6 т. (1963–1964)». Ред. зб. «Тарас Шевченко. Документи та матеріали до біографії. 1814–1861рр.» (1982.). Відп. ред. покажчика у 2-х т. «Т.Г.Шевченко. Бібліографія літератури про життя і творчість. 1939–1959» (1963). Один з ред. і співавт. «Історії української літератури» у 8 т. (1967–71). Лауреат Ленін. премії (1964). Засл. діяч науки України (1972). Лауреат держ. премії України ім.Т.Г.Шевченка (1980). Автор понад 800 наук. праць. Осн. праці: Тарас Григорович Шевченко: лекція для студентів-заочників педагогічних вишів. К., 1950; Тарас Григорович Шевченко: Критико-біографічний нарис. К., 1951; Шевченко і передова російська культура. К., 1954; Т.Шевченко. Життя і творчість. К., 1959, 1964, 1979; Шевченкознавчі та славістичні дослідження. К., 1977. Л-ра: В.Шубравський В. Оратай у полі //Вітчизна. 1972. № 3; Н. Крутікова. Євген Прохорович Кирилюк // Народна творчість та етнографія. 1977. №2; П. Федченко. Творчі обрії вченого // Радянське літературознавство.1982. № 3; Л.Бєляєва, Ю. Гунченко, Н.Деркач. Євген Прохорович Кирилюк. Покажчик друкованих праць. К., 1983; В.Смілянська. Професор Є. П.Кирилюк – історик української літератури // Матеріали тридцять четвертої шевченківської конференції. К., 2003. Кн.1.

Автор: В.І.Гнатенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи