ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сліпушко Оксана Миколаївна

21.11.1973

Місце народження: с. Береза Глухів. р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1996 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. 1996–1998 навчання в асп-рі. В Київ. ун-ті з 2001: викл. давньої укр. л-ри на каф. історії української літератури та шевченкознавства ІФ. Кандидат дис. «Давньоукраїнський бестіарій: генезис і система» (1998). Докт. дис. «Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Раннього і Високого Середньовіччя (ХІ – перша половина ХІІІ ст.» (2010). Історик л-ри, медієвіст, літературознавець, перекладач. Автор ряду книг із давньої укр. л-ри, сусп.-політ. думки ХІХ ст., л-ри ХХ ст., перекладач із давньоруської та церковнослов’янської мов. Лауреат премії ім. Т.Шевченка Київ. ун-ту (2006), премії Президента України для молодих учених (2007). Осн. праці: Давньоукраїнський бестіарій (звірослов): національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, міфах, символах, емблемах. К., 2001; Софія київська: українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ ст.). К., 2002; Таємниці володарів Русі (від Олега до Володимира Мономаха). К., 2003; Код Святої Софії: Князі-фундатори Софійського собору. К., 2007; Образ автора у літературі Києворуської держави (ХІ – перша половина ХІІІ ст.). К., 2009; Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Раннього і Високого Середньовіччя (ХІ – перша половина ХІІІ ст.). К., 2009.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи