ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вільна Ярослава Володимирівна

18.03.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1980 закінчила філологічних  ф-т Київ. ун-ту та асп-ру. У Київ. ун-ті працює на посаді професора каф. історії української літератури і шевченкознавства ІФ. Кандидат дис. «Народнопоетичні традиції в драматургії Михайла Старицького» (1990); докт. дис. «Ідейно-естетичний феномен творчості Г.Квітки-Основ’яненки: герменевтичний аспект» (2006). Відп. секретар оргкомітету щорічної міжн. Шевченківської конф., яка відбувається у Київ. ун-ті. Відп. ред. зб. наук. праць «Шевченкознавчі студії». Автор понад 50 наук. праць з історії укр. л-ри і фольклористики, автор монографій та співавт. кол. монографій, посіб. з історії укр. л-ри, автор ряду спецкурсів та спецсемінарів, один із яких набув статусу нормат. курсу: «Українська література у колі європейських стильових течій». Осн. праці: Українська література. Письмовий і усний екзамен. Посібник для абітурієнтів. К., 1998; Інтеграція позитиву у творчості Шевченка. Аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю К., 2002 (у співавт.); Іспит з української літератури. К., 2003; Шевченкознавство в Київському національному університеті К., 2004 (у співавт.); Історико-літературний феномен критичної інтерпретації прози Яненка. К., 2004; Літературно-історичний контекст творчості Г.Квітки-Основ’яненки. К., 2010.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи