ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історії журналістики кафедра Історії журналістики кафедра

Створена на ф-ті журналістики Київ. ун-ту восени 1953. Протягом 1973–2007 каф. мала назву Історії л-ри та журналістики; 5.06.2007 каф. повернуто назву Історії журналістики. Зав. каф. були: на той час ще кандидат філол. наук, доцент. В.А. Рубан (1953–59); кандидат філол. наук, доцент. П.М. Федченко (1959–69); доктор філол. наук, професор. О.К. Бабишкін (1969–70); кандидат іст. наук, старш. викл. Л.О. Суярко (1970–72); доктор філол. наук, професор. І.Р. Семенчук (1973–83); доктор філол. наук, професор. А.Г. Погрібний (1983–92); кандидат філол. наук, доцент. Г.М. Гримич (1992–98); кандидат філол. наук, доцент. Т.В. Старченко (1998–2003). З 2003 каф. завідує д. філол. н., професор. Н.М. Сидоренко. На каф. працювали: кандидат філол. наук, доцент. М.М. Шестопал; кандидат філол. наук, доцент. Ю. (Г.) С. Бурляй; кандидат іст. наук, доцент. М.М. Бурмака; кандидат філол. наук, професор. В.Є. Прожогін.; кандидат філол. наук, доцент. В.Ф. Святовець; кандидат філол. наук, доцент. М.Д. Хмелюк; кандидат філол. н., доцент. В.В . Шутенко; кандидат філол. наук, доцент. В. В. Яременко; кандидат філол. наук, доцент. В. В. Довгич; кандидат філол. наук, доцент. О. А. Кузьменко; кандидат філол. наук, доцент. І. Г. Панченко; доктор філол. н., професор. І. П. Мегела; доктор філол. наук, професор. М. М. Веркалець та ін. Нині на каф. працюють 2 доктори філол. н. професор.: Н.М. Сидоренко та О.К. Мелещенко; 5 кандидат філол. н., доцент.: Т.В. Старченко, Н.Ф. Остапенко, В.П. Михайлюта, Л.В. Боярська, О.Д. Школьна ; 1 кандидат н. із соц. комунікацій, доцент. А.М. Волобуєва; 2 кандидат н. із соц. комунікацій, асист.: Н.С. Желіховська та О. В. Сухомлин, А.А. Борець а також 1 асист. без ступеня Н.Г. Герасимчук. Серед викладачів каф. троє – члени НСЖУ. Каф. загальноосвітнього профілю. Викл. каф. читають курси: Історія укр. журналістики, Теорія та історія журналістики, Історія зарубіжної журналістики, Публіцистика, Укр. л-ра і фольклор, Літературний стиль, Медіакритика, та низку спец. курсів: Літ.-художня критика, Гендерний баланс і ЗМІ, Міжнац. взаємини і ЗМК, ЗМК: л-ра і суспільство, завдяки яким студенти проходять різнобічну підготовку в галузі історії журналістики та публіцистики, літ. критики, укр. журналістикознавства. На каф. видається літ.-художній альманах студентів «Святий Володимир». Наук. інтереси викл. каф.: іст. досвід ЗМК, передусім період. преси та радіомовлення в Україні та за її межами; творч. внесок визначних особистостей у розвиток нац. культури та духовності; взаємозв’язки худ. та журналіст. творчості; рівень насиченості сучасних ЗМІ іст.-журналіст. та дух.-культ. знаннями. За результатами позабюджетної наук. теми викл. каф. видано два наук. зб.: «Живі голоси України: нариси про радіожурналістів» (К., 2004) та «Історія національного радіоефіру: архівні матеріали (1942–1969)» (К., 2004). У 2007–08 рр. із ініціативи каф. проведено секційні засідання, присвячені питанням удосконалення навч.-метод. забезпечення, побачили світ матеріали виступів і повідомлень: «Історія журналістики: навч.-метод. забезпечення, теорет. та практ. знання і навички», «Методика викладання іст.-журналіст. дисциплін і професор. потреби». Наук. розробки студентів та аспірантів – учасників щорічних конференцій за тематикою каф. увійшли до збірників «Укр. журналістика ХХ століття: досвід, традиції, практичні уроки» (К., 2007), «Постаті в історії журналістики: невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів» (К., 2008). Каф. видає фахові наук. збірники ІЖ «Образ» та «Журналістика». Викладачі каф. неодноразово брали участь у міжнар. наук. конференціях, симпозіумах, тренінгах у Росії, Білорусі, Польщі, Швеції, Великій Британії, Хорватії, ФРН, Угорщині. Н.М. Сидоренко, І.М. Забіяка

Бабишкін Олег Кіндратович

 • Останні зміни:
04.11.1918- 29.06.1991

Місце народження: м. Переяслав Полтав. губ..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив робітн. ф-т (1936) і філол. ф-т Київ. ун-ту (1941). У Київ ун-ті: з 1965 в. о. професор. каф. теорії і практики рад. журналістики, з 1968–69 професор., 1969–70 зав. каф. історії журналістики, 1970–76 професор. каф. теорії і практики рад. преси (нині – періодичної преси кафедра), 1976–88 професор. каф. історії літ. і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Бажан Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
10.07.1945

Місце народження: м. Київ.
Журналіст, асист. Закінчила ф-т журналістики Київ ун-ту (1969). У Київ. ун-ті: 1977–81 асист. каф теорії і практики парт.-рад. преси (нині – каф. періодичної преси), історії л-ри і журналістики (нині – каф. історії журналістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >Баришполець Олексій Трохимович

 • Останні зміни:
13.09.1937

Місце народження: с. Рибальське Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив ф-т журналістики Київ. ун-ту (1961). Кандидат дис. «Підпільна преса більшовиків України періоду громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції. 1918–1920 рр.» (1972). У Київ. ун-ті: 1971–73 асист. каф. історії журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Боярська Любов Василівна

 • Останні зміни:
18.06.1964

Місце народження: с. Литвяки Лубенського р-ну, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1986 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1995 асп. каф. теорії л-ри цього ф-ту. У Київ. ун-ті: 1998–2001 асист. каф. фольклористики філол. ф-ту, викл. підготовчого ф-ту, 2001–03 наук. співроб., старш. наук. співроб., з 2003 доцент. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики) ІЖ.

Читати далі >Бурляй Георгій (Юрій) Семенович

 • Останні зміни:
11.12.1918- 26.10.1988

Місце народження: м. Тараща, Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Літературознавець, письменник, закінчив 1936 робітн. ф-т, 1941 укр. відділення філол. ф-ту Київ. ун-ту, 1950 асп. Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1950–53 сташ. викл. укр. л-ри, 1971–72 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1972–89 доцент. каф. історії л-ри та журналістики ф-ту журналістики. Був в. о. заст. декана з наук. роботи на громад. засадах.

Читати далі >Бурмака Микола Миколайович

 • Останні зміни:
22.06.1935

Місце народження: с. Русанівка, Липово-Долинського р-ну, Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 ф-т журналістики, 1966 асп. каф. історії л-ри та журналістики (тепер каф. історії журналістики) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1965–69 в. о. доцент., викл., 1969–72 старш. викл, каф. історії журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Веркалець Михайло Миколайович

 • Останні зміни:
02.01.1936- 17.12.2009

Місце народження: с. Залуччя, тепер Снятин. р-ну Івано-Франків. обл. .
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Філолог, поет. Закінчив 1959 Станіслав. пед. ін-т, 1968 ф-т журналістики Київ ун-ту, асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Шевченка АН УРСР (заочно). У Київ. ун-ті: 1989–92 старш. викл., 1992–2000 доцент., 2000–09 – професор. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики) ІЖ.

Читати далі >Волобуєва Анастасія Михайлівна

 • Останні зміни:
24.01.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 ІЖ Київ. ун-ту, 2005 асп-ру каф. історії укр. л-ри та журналістики ІЖ. У Київ. ун-ті: з 2002 асист. каф. історії л-ри та журналістики (тепер каф. історії журналістики). ІЖ.

Читати далі >Гримич Галина Михайлівна

 • Останні зміни:
01.11.1938

Місце народження: с. Тарасовичі, тепер – Вишгород., р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1956 Київ. технікум культпросвітпрацівників, 1961 філол. ф-т, 1970 асп. каф. історії укр. л-ри філол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1979–83 викл., старш. викл., доцент. каф. гуманіт. дисциплін ПВ, 1983–2000 доцент., 1992–98 зав. каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Довгич Віталій Андрійович

 • Останні зміни:
31.07.1954

Місце народження: с. Наливайківка, Макарівського р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1976 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1980 асп. цього ф-ту (заочно). Працював 1976–78 кор., зав. відділу пром-сті, 1978–81 заст. ред. міськ. район. газ. «Нове життя», м. Бровари. У Київ. ун-ті: 1981–84 асист. каф. історії л-ри і журналістики, 1988–89 старш. викл., 1989–94 доцент. каф. теорії і практики радянської преси (тепер каф. періодичної преси) ф-ту журналістики / ІЖ.

Читати далі >Желіховська Наталія Степанівна

 • Останні зміни:
03.01.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Закінчила 1994 ІЖ, 2007 асп. ІЖ Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. історії журналістики ІЖ.

Читати далі >Квіт Сергій Миронович

 • Останні зміни:
26.11.1965

Місце народження: м. Ужгород.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук, доктор філософії (PhD).
Наукове звання: професор.
Закінчив факультет журналістки Київського університету (1991), навчався на філософському факультеті Українського вільного університету (Мюнхен) (1996–2000). У Київ. ун-ті: 1996–99 асист. каф. історії літератури і журналістики, 1999–2004 доцент каф. організації масово-інформаційної діяльності.

Читати далі >Кузьменко Олег Андрійович

 • Останні зміни:
22.03.1939- 14.04.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філологічний факультет Київ. ун-ту (1971). У Київ. ун-ті: 1964–67 ред. кінолабораторії при Київ. ун-ті, мол. наук. співроб., 1973–77 інж. наук. групи мат. лінгвістики ф-ту кібернетики, 1977–81 викл., 1981–84 старш. викл. каф. рос. мови (російської мови і методики її викладання як іноземної) філол. ф-ту, 1979–81 та 1984–85 заст. декана філол. ф-ту, 1984–87 старш. викл. каф. стилістики, каф. історії журналістики, доцент. кафедри історії л-ри і журналістики (1987–92) ф-ту журналістики, 1992–98 доцент. каф. історії російської л-ри філол. ф-ту.

Читати далі >Мегела Іван Петрович

 • Останні зміни:
30.05.1946

Місце народження: с. Малий Березний, Великоберезнянського району, Закарпат. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 ф-т інозем. мов Ужгород. держ. ун-ту, 1972 асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. У Київ. ун-ті з 2000 професор. каф. історії л-ри та журналістики ІЖ, з 2008 професор. каф. зарубіжної л-ри Ін-ту філології.

Читати далі >Мелещенко Олександр Костянтинович

 • Останні зміни:
25.02.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою факультет (1983), аспірантуру (1990) факультету журналістики, докторантуру (1999) Інституту журналістики. У Київському університеті: з 1990 інженер, з 1991 асистент кафедри періодичної преси, з 1992 асистент кафедри журналістської майстерності, з 1996 доцент, з 2003 професор, 2005–2012 завідувач кафедри міжнародної журналістики, професор кафедри історії журналістики (з 2012) Інституту журналістики.

Читати далі >Микитась Василь Лазарович

 • Останні зміни:
23.10.1924- 20.04.1999

Місце народження: с. Жовте П’ятихатського р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1951 філол. ф-т Дніпропетр. держ. ун-ту, 1954 асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1974–76 професор. каф. історії укр. л-ри та журналістики ф-ту журналістики (за сумісн.). Кандидат дис. захистив 1954, докт. дис. – 1970.

Читати далі >Михайлюта Валентина Петрівна

 • Останні зміни:
31.03.1958

Місце народження: м. Гуляйполе Запорізьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1981 Запорізьк. Держ. пед. ін-т. У Київ ун-ті з 2000: доцент. каф. періодичної преси, згодом каф. історії журналістики ІЖ. Заст. голови профкому ІЖ.

Читати далі >Млинченко Кузьма Матвійович

 • Останні зміни:
14.11.1918

Місце народження: с. Ошитки В.-Дубачанський р-н, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1948 відділення журналістики ВПШ при ЦК КП(б)У, 1953 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969–80 доцент. каф. теорії і практики рад. журналістики, каф. історії журналістики ф-ту журналістики, у 1972 заст. декана цього ф-ту.

Читати далі >Назаренко Галина Іванівна

 • Останні зміни:
20.02.1957

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1979 ф-т журналістики, 1985 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1979–87 викл. каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Остапенко Ніна Филимонівна

 • Останні зміни:
04.02.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1972 ф-т журналістики, 1978 асп-ру цього ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1975 старш. лаб-т, асист., старш. викл. каф. історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики (з 1978), доцент. каф. історії л-ри і журналістики (з 1985) (тепер – каф. історії журналістики) ІЖ.

Читати далі >Панченко Ірина Григорівна

 • Останні зміни:
17.09.1939

Місце народження: м. Ярославль, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1964 рос. відділення філол. ф-ту Київ. ун-ту, 1967 асп-ру каф. рос. і заруб. л-ри КДПІ ім. О. М. Горького. У Київ. ун-ті: з 1980 доцент. каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики (1980–86).

Читати далі >Петров Степан Осипович

 • Останні зміни:
01.05.1917

Місце народження: Смоленська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив 1948 літ. ф-т Могилівського держ. пед. ін-ту ім. Папаніна (Бєларусь) (1941), навч. в асп. Київ. ун-ту (1950-51). У Київ. ун-ті: 1951-58 старш. викл., доцент. каф. теорії і практики рад. преси, каф. історії журналістики ф-ту журналістики (за сумісн.).

Читати далі >Погрібний Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
03.01.1942- 09.10.2007

Місце народження: с. Мочалище, Бобровицький р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Письменник. Закінчив 1959 Харків. хім.-мех. технікум, 1966 філол. ф-т, 1970 асп-ру каф. історії укр. л-ри Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: викл. (1970), старш. викл. каф. історії укр. л-ри філол. ф-ту (1970–72); старш. викл. (1972–75), доцент. (1975–84), професор. (1984–2007), зав. (1983–92) каф. історії журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Родько Микола Дмитрович

 • Останні зміни:
09.12.1921

Місце народження: м. Вознесенськ Миколаївської обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив із відзнакою українське відділення філол. ф-ту Одеського держ. ун-ту ім. І. І. Мечникова (1949), аспірантуру Львівського держ. пед. ін-ту (1958). В Київ. ун-ті: 1977–79 доцент. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики) факультету журналістики.

Читати далі >Рубан Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
27.05.1912- 01.01.1990

Місце народження: с. Жовте, П’ятихатинського р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався на вечірньому відділі філол. ф-ту Харків. держ. ун-ту ім. О. М. Горького, закінчив 1938 філол. ф-т, 1939 асп-ру каф. рос. і слов’ян. мовознавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 05.1947–06.48 старш. викл., заст. декана філол. ф-ту відділу журналістики, з 1949 доцент., 1953–59 зав. каф. історії журналістики КДУ, 1959–72 зав. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1959–65 декан ф-ту журналістики КДУ, 1979-89 професор. каф. теорії і практики парт.-рад. преси.

Читати далі >Святовець Віталій Федорович

 • Останні зміни:
13.07.1933

Місце народження: с. Веприк Новобасанського, тепер Бобровицького р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Літературознавець, прозаїк, журналіст. Закінчив 1955 відділення укр. мови та л-ри філол. ф-ту КДПІ ім. О.М. Горького. У Київ. ун-ті ім. Т. Шевченка з 1969: аспірант, водночас викладач філол. ф-ту, доцент (1977), зав. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту (1976–86), доцент. каф. історії л-ри і журналістики (1986–2004).

Читати далі >Семенчук Іван Романович

 • Останні зміни:
21.12.1924- 14.05.1998

Місце народження: с. Толокунь, Димерського р-ну, Київської обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Письменник. Закінчив 1947 клубне відділення Київ. технікуму підготовки культосвітніх працівників, навчався 1951 в укр. секторі мовно-літ. ф-ту КДПІ ім. Горького, 1960–61 в асп. каф. історії укр. л-ри Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1961–62 викл., 1962–64 та 1969–71 доцент., 1971–72 та 1982–91 професор. каф. історії укр. л-ри; 1965–67 заст. декана, 1967–69 старш. наук. співроб. філол. ф-ту; 1973–83 зав. каф. історії л-ри та журналістики (тепер каф. історії журналістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >Сидоренко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
29.10.1958

Місце народження: м. Ірпінь, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила факультет журналістики (1980), аспірантуру (1984), докторантуру (2000) Київського університету. У Київ. ун-ті: стажист-дослідник кафедри радіомовлення і телебачення (1980–1981), асист. (1984–1992), доцент. (1992–2000), професор. каф. історії літератури та журналістики (2000–2003), завідувач каф. історії журналістики (з 2003 р.).

Читати далі >Старченко Тамара Володимирівна

 • Останні зміни:
25.11.1955

Місце народження: м. Таллінн, Естонія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1977 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1985 асист., з 1990 доцент., 1998–2003 зав. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики) ІЖ.

Читати далі >Сухомлин Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
11.09.1983

Місце народження: м. Луцьк Волинської області.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Журналістка, письменниця. Закінчила магістратуру (2006), достроково аспірантуру (2009) ІЖ. У КНУ: асистент кафедри міжнародної журналістики (2011–12), з 2012 – асистент кафедри історії журналістики ІЖ.

Читати далі >Суярко Олексій (Леонід) Олексійович

 • Останні зміни:
21.12.1921- 13.07.1996

Місце народження: с. Веркіївка (Вертіївка) Ніжинського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався з 1939 в УКІЖ, не завершив навчання. Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин, 1952 асп. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1952 старш. викл., з 1955 доцент., з 1969 проф, 1970–72 зав. каф. історії журналістики, 1964–69 заст. декана ф-ту журналістики, 1959, 1962 в. о. декана ф-ту журналістики.

Читати далі >Федченко Павло Максимович

 • Останні зміни:
12.07.1920- 13.06.2002

Місце народження: с. Носачеве Ротмістрівського р-ну Київської обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Навчався рос. відділення філол. ф-ту Київ. ун-ту: 1941 закінчив 4 курси, завершив навчання 1947, закінчив 1952 асп-ру відділення журналістики філол. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1951–52 старш. лаборант каф. теорії і практики рад. преси, 1952–56 викл. каф. теорії і практики рад. преси, 1954–56 в. о. зав. каф., 1959–68 зав. каф. історії журналістики, 1961–67 декан філол. ф-ту, 1974–88 професор. каф. історії л-ри і журналістики.

Читати далі >Хмелюк Микола Дем’янович

 • Останні зміни:
22.05.1914

Місце народження: с. Соснівка, Троянівського р-ну, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1934 літ. відділенні Харків. держ. ун-ту, 1936–39 навчався у Москов. літ. ін-ті Спілки Рад. Письменників (СРП) ім. Максима Горького (заочно). В Київ. ун-ті: 1956 викл., з 1965 доцент. каф. структурної та прикладної лінгвістики, 1968–72 доцент. каф. історії рос. л-ри філол. ф-ту, 1971–87 доцент. каф. історії журналістики, потім каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Шестопал Матвій Михайлович

 • Останні зміни:
07.11.1917- 20.08.1986

Місце народження: с. Мурзинці Звенигородського р-ну Київ. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Журналіст, етнограф, памфлетист, літературний критик. Навчався на робітн. ф-ті Дніпропетр. ін-ту інженерів залізнич. транспорту, 1941 закінчив філол. ф-т Київ. ун-ту, 1949 асп-ру Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. У Київ. ун-і: 1953–65 викл., старш. викл., доцент. каф. історії журналістики ф-ту фурналістики, 1955–57 в. о. декана ф-ту журналістики.

Читати далі >Школьна Олена Дмитрівна

 • Останні зміни:
09.07.1969

Місце народження: с. Мар’янське Апостолівського району Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1993 ф-т журналістики, 1997 асп-ру ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2001 н. с., доцент. каф. історії л-ри і журналістики (тепер – каф. історії журналістики) ІЖ.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 39
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи