ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Федченко Павло Максимович

12.07.1920- 13.06.2002

Місце народження: с. Носачеве Ротмістрівського р-ну Київської обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив Навчався рос. відділення філол. ф-ту Київ. ун-ту: 1941 закінчив 4 курси, завершив навчання 1947, закінчив 1952 асп-ру відділення журналістики філол. ф-ту. Учасник ВВВ. Працював: 1947 секретар Сталінського РК ЛКСМУ в м. Києві, 1947–48 заст. зав. відділу пропаганди і агітації Київ. міськкому ЛКСМУ, 1948–50 секретар міськкому ЛКСМУ з пропаганди та агітації. У Київ. ун-ті: 1951–52 старш. лаборант каф. теорії і практики рад. преси, 1952–56 викл. каф. теорії і практики рад. преси, 1954–56 в. о. зав. каф., 1959–68 зав. каф. історії журналістики, 1961–67 декан філол. ф-ту, 1974–88 професор. каф. історії л-ри і журналістики. Кандидат дис. «Литературно-художественная периодика УССР в борьбе за коммунистическую партийность литературы»(1954), докт. дис. «Журналистика на Украине первой половины ХІХ столетия» (1968). Читав нормат. і спец. курси: історія дожовтневої укр. журналістики, публіцистична майстерність Івана Франка і Лесі Українки, пропаганда наук. соціалізму в укр. прогресивній журналістиці, публіцистика Т. Г. Шевченка, виникнення період. преси у різн. народів. Був відп. секретарем, ред. газ. Київ. ун-ту «За радянські кадри». Зав. відділу культури ЦК КПУ (1968–73), с. н. с., зав. сектору, пров. спеціаліст Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР (1973–2002). Депутат ВР УРСР 8 скликання (1972–75). Нагороджений орденом Трудового Червоного прапора, медалями «За перемогу над Німеччиною у Великій вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «За перемогу над Японією», «За доблесну працю», «За оборону Києва», «За доблесть і відвагу», Почесними Грамотами ВР УРСР і ВР Грузинської РСР, 5 Почесними Грамотами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ і Київського ОК ЛКСМУ, Мін-ва вищої освіти. Автор понад 10 фундамент. наук. праць та понад 200 наук. публікацій. Осн. праці: Початки журналістики в Харкові. К., 1957; Матеріали з історії укр. журналістики / перша пол. ХІХ ст., Вип. І. К., 1959; Початок журналістики в Києві. К., 1959; Публіцистика Лесі Українки. К., 1962; Історія виникнення періодичної преси у різних народів світу. К., 1963; Так починалось (з історії укр. преси). К., 1964; Укр. альманахи 20–40 років ХІХ ст. К., 1967. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1988, спр. 101-ПВС; Суярко О.О. Из истории печати / Рец. на кн. Федченка П.М. Преса та її попередники // Прапор. 1970, № 6; М. Карпенко. Журналістська діяльність М.О. Максимовича в українознавчих розвідках П. М. Федченка // Мова, суспільство, журналістика: За матеріалами ХІV міжн. наук.-практ. конференції з проблем функціонування й розвитку української мови. Київ, 18 квітня 2008 / Присвячується 175-річчю Київ. нац. університету імені Тараса Шевченка / за редакцією В. В. Різуна, А. І. Мамалиги / упорядн. Д. Данильчук, І. Забіяка, А. Мамалига. – К., 2008.

Автор: І.М. Забіяка

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи