ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гримич Галина Михайлівна

01.11.1938

Місце народження: с. Тарасовичі, тепер – Вишгород., р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1956 Київ. технікум культпросвітпрацівників, 1961 філол. ф-т, 1970 асп. каф. історії укр. л-ри філол. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала 1964–67 старш. лаборантом, 1967 мол. наук. співроб. Ін-ту мовознавства АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1979–83 викл., старш. викл., доцент. каф. гуманіт. дисциплін ПВ, 1983–2000 доцент., 1992–98 зав. каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики. Викладала нормат. і спец. курси: Історія укр. л-ри ХІХ ст., Історія укр. л-ри кін. ХІХ – поч. ХХ ст., Історія літ-р народів СРСР, Історія світ. л-ри. Наук. ітереси: історія української літератури, процеси її розвитку. Зробила вагомий внесок у підготовку журналіст. кадрів, вивчення питань теорії і практики розвитку укр. журналістики. Засл. працівник нар. освіти України. Нагороджена медалями «Ветеран праці», «Захисник Вітчизни». Автор понад 100 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Композиція – характер – ідея. К., 1969; Багатство життя. Сучасна новела: традиції і новаторство. К., 1971; Історія укр. радянської л-ри. К., 1979) (у співавт.); Укр. радянська драматургія. К., 1979; Деякі риси морально-етичної проблематики укр. драматургії 70-х років. К., 1979; У ретропромені часу. Новелістика 60-х у перехресті аспектів. К., 1991; Загадка творчого бунту. Новелістика укр. шістдесятників. Літературно-критичний нарис. К., 1993; Світова поезія: Навч. посіб. К., 1998; Світова л-ра (таджицько-перська, узбецька: Навч. посіб. К., 1998. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 2000, спр. 35-ПВС; Мороз Л. Загадка творчого бунту: Рец: Гримич Г. Новелістика укр. шістдесятників. К., 1993) // Дивослово. 1994. № 9; Мас-медіа України. Хто є хто? К., 1997; Біобібліографія Інституту журналістики. Вип. 1. Гримич Галина Михайлівна: Біобібліографічний покажчик. К., 2008.

Автор: І.М. Забіяка

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи