ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузьменко Олег Андрійович

22.03.1939- 14.04.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив філологічний факультет Київ. ун-ту (1971). У Київ. ун-ті: 1964–67 ред. кінолабораторії при Київ. ун-ті, мол. наук. співроб., 1973–77 інж. наук. групи мат. лінгвістики ф-ту кібернетики, 1977–81 викл., 1981–84 старш. викл. каф. рос. мови (російської мови і методики її викладання як іноземної) філол. ф-ту, 1979–81 та 1984–85 заст. декана філол. ф-ту, 1984–87 старш. викл. каф. стилістики, каф. історії журналістики, доцент. кафедри історії л-ри і журналістики (1987–92) ф-ту журналістики, 1992–98 доцент. каф. історії російської л-ри філол. ф-ту. Протягом 1981–83 викладав рос. мову та літ-ру в Алжирському ун-ті. Кандидат дис. «Особенности реализма Андрея Платонова» (1980). Читав курси: сучас. рос. літ. мова, історія рос. л-ри та журналістики, історія рад. л-ри; спец. курси, у т.ч.: лінгвіст. і літературознав. аналіз худ. тексту, семантичний аналіз лексики, зіставна лексикологія. Фахівець з бібліографії, книгознавства. Один із перших представників структурних методів в укр. філології: був відп. секретарем період. вид. «Структурная и математическая лингвистика». Автор оригінальної концепції творчості Андрія Платонова. Перший в Україні перекладач і дослідник австр. філософа Р. Каснера. Один з авторів і упорядників журналу «Індо-Європа» (1990–92). Автор понад 20 наук. праць. Осн. праці: Андрей Платонов: Призвание и судьба: Очерк творчества. К., 1991; Методические указания к курсу «Истории русской журналистики». К., 1985 (у співавт.) Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1998, спр. 47-ПВС; Довгич В. Голос крови // Зеркало недели. 1999, 17 июля; Анисимов В. Последнее сентиментальное путешествие, или Прощай, Гулливер // Независимость. 1999, 24 сент.; Довгич В. Эхо крылатой Психеи // Зеркало недели. 1999, 8 окт.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи