ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мегела Іван Петрович

30.05.1946

Місце народження: с. Малий Березний, Великоберезнянського району, Закарпат. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1969 ф-т інозем. мов Ужгород. держ. ун-ту, 1972 асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. Працював: 1980–88 старш. наук. співроб., 1988–90 в. о. зав. Відділу л-р країн Центр. і Пд.-Сх. Європи Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР, 1990–95 зав. каф. філології Київ. Ін-ту театр. мистецтва ім. І. Карпенка-Карого, 1997–99 гостьовий професор. Віденського ун-ту. Викладав курси історії укр. л-ри та культури, вів практикум худ. перекладу з нім. на укр. та з укр. на нім., 1999–2000 зав. міжн. відділу Ін-ту українознавства МОН України. У Київ. ун-ті з 2000 професор. каф. історії л-ри та журналістики ІЖ, з 2008 професор. каф. зарубіжної л-ри Ін-ту філології. Кандидат дисертацію «Угорські пролетарські письменники і радянська л-ра 20–30-х рр. ХХ ст.» (1974), докт. дис. «Угорський роман 20–30-х рр. ХХ ст. Проблематика. Жанрова структура. Система оповіді». (Будапешт, АН Угорської Нар. Респ.) (1994); нострифікація диплому доктора філол. наук (1995). Наук. інтереси: історія світ. й укр. л-ри та журналістики, сучас. світ. літ. процес, проблема літ. зв’язків та жанрової модифікації у л-рі, перекладознавство, античні та біблійні образи і сюжети у світ. л-рі. Перекладає укр. мовою поетичні, прозові та драмат. твори угор., австр., чеськ., нім. та швейцар. письменників. Член НСПУ (1994), член Виконавчого комітету міжн. тов-ва з угор. філології (1990–2005), член Виконавчого комітету Укр. комітету унгаристів (з 1989), Голова Міжн. товариства ім. Павла Чубинського (1999–2004, Відень). Гол. ред. літ.-худ. альманаху «Святий Володимир» (2002–08) та газ. «Студентська координата» (2004–08) ІЖ. Академік АН Вищої освіти (2004). Член зовнішньої колегії АН Угорщини (2009). Лауреат премії Угор. Тов-ва захисту автор. прав «Artisjus» за кращий худ. переклад (1985) та Відділу культури при канцлері Австрії за переклади творів Артура Шніцлера укр. мовою (2002). Нагороджений Дипломом Мін-ва освіти Угор. Нар. Респ. «Pro kulturae Hungaria» (1985) та медаллю Жигмонда Моріца АН УНР (1987). Автор 20 монографій та підруч., понад 200 наук. публікацій у період. пресі, статей в ЕСУ, УЛЕ, «Шевченківській енциклопедії». Осн. праці: Пролетарська співдружність. З історії угорсько-радянських літературних зв’язків 20–30-х рр. ХХ ст. (1978); Реалізм Жигмонда Моріца (1985); У світі вічних образів (2006); Угорський роман 20–30- х рр. ХХ ст. (2008); Історія давньогрецької л-ри: Підручник (2007); Угорський історичний роман: Костолані. Мора. Моріц: Навчальний посібник (2003); Угорський «роман долі»: Навчальний посібник (2004); Видатні постаті європейської історії: Навчальний посібник (2004); Давньогрецька класична лірика: Навчальний посібник (у співавт.) (2006); Елліністична поезія: Навчальний посібник (2007); Угорський роман 20–30-х років ХХ ст. Проблематика. Жанрова структура. Форма оповіді. Монографія. К., 2008; Історія римської літератури. Монографія. Миколаїв, 2009; Зарубіжна література ХУІІ-ХХ століть. Навчальний посібник. К, 2010; Література європейського Просвітництва. Навчальний посібник. К., 2011. Л-ра: Укр. літературна енциклопедія (К., 1995. Т. 3); Хунгарологи Армении, Грузии, России, Украины, Эстонии: Библиографический указатель (Ужгород, 1997; 2006); Наукові читання Інституту журналістики. На пошану І. П. Мегелі / упоряд. І.М. Забіяка; за ред. В.В. Різуна. К., 2006. Вип. 7; Лучканин С. М. Magistro maximo // Наукові записки ІЖ (К., 2006. Т. 23. – С. 144–148); Uj Magyar lexikon (Budapest, 1994. T. 2); «In honorem» («На пошану»), К., 2011.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи