ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Погрібний Анатолій Григорович

03.01.1942- 09.10.2007

Місце народження: с. Мочалище, Бобровицький р-н, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Письменник. Закінчив 1959 Харків. хім.-мех. технікум, 1966 філол. ф-т, 1970 асп-ру каф. історії укр. л-ри Київ. ун-ту. Працював 1959–61 на з-ді хім. реактивів м. Шостка Сум. обл., 1962–64 учителем укр. мови і л-ри, історії та суспільствознавства в сш, зав. відділу л-ри й мист-ва газ. «Друг читача», 1970 зав. відділу критики газети «Літ. Україна». У Київ. ун-ті: викл. (1970), старш. викл. каф. історії укр. л-ри філол. ф-ту (1970–72); старш. викл. (1972–75), доцент. (1975–84), професор. (1984–2007), зав. (1983–92) каф. історії журналістики ф-ту журналістики. Зав. відділу (1994), пров. н. с. (1996) Ін-ту українознавства (тепер Центр українознавства філос. ф-ту) Київ. ун-ту (1994). Кандидат дис. «Ідейно-естетичні позиції Бориса Грінченка в літературно-критичній боротьбі кінця ХІХ початку ХХ ст.» (1970), докт. дис. «Проблема художнього конфлікту в теорії і практиці сучасної прози» (1981). Водночас професор. (1994) УВУ (м. Мюнхен, ФРН). Працював першим заст. міністра освіти України (1992–94), обирався депутатом Київ. міськ. ради (1990–95). Фахівець в галузі укр. літературознавства. Упродовж десяти років вів на укр. радіо популярну публіцист. передачу «Якби ми вчились так як треба». Входив до організаційних комітетів НРУ, Тов-ва укр. мови ім. Т. Шевченка «Просвіта», Конгресу укр. інтелігенції. Заст. голови Комісії України у справах ЮНЕСКО (1992–94), голова Комісії з питань укр. мови (з 1996), член УВКР (з 1997), заст. голови (з 1994), голова Київ. орг. НСПУ (з 2003), член Ради з питань мовної політики при Президентові України (1998–2001), засновник і голова Всеукр. пед. тов-ва ім. Гр. Ващенка (з 1995), радник Прем’єр-Міністра України (1999–2001). Засл. працівник вищої школи України (1985), Відмінник освіти України (1990), Академік АН ВШ України (1996), ВУАН (1998, м. Нью-Йорк, США), держ. службовець 1-го рангу (1994), дійсний член НТШ (1998). Лауреат Нац. премії України імені Тараса Шевченка (2006), премій: ім. О. Білецького (1996), ім. І. Огієнка (1998), ім. І. Багряного (2002), Фундації УВУ (2002), Міжн. фонду ім. Тараса Шевченка (2003), ім. Б. Грінченка (2004), ім. Д. Нитченка (2004). Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1998). Автор понад 20 монографій та понад 1000 наук. статей. Осн. праці: Художній конфлікт і розвиток сучасної прози. К., 1981; Осягнення сутності. К., 1984; Олесь Гончар. К., 1987; Відповідальна перед епохою. К., 1987; Борис Грінченко у літературному русі кінця XIX – початку ХХ ст. К., 1991; Криниці, яким не зміліти. К., 1994; Розмови про наболіле або якби ми вчились так, як треба. К., 1999; Класики не зовсім за підручником. К., 2000; Світовий мовний досвід та укр. реалії. К., 2002; Раз ми є, то де. К., 2003; Поклик дужого чину. К., 2004. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1993, спр. 122-ПВС; Наукові читання Інституту журналістики. Присвячено пам’яті А. Г. Погрібного. 23 грудні 2008 р. / упоряд. Л.В. Боярська, І.М. Забіяка; за ред. В.В. Різуна; наук. ред Н.М. Сидоренко. К., 2009. Вип. 16; Життя і чин Анатолія Погрібного: наук. розвідки, ст., спогади / упоряд. Л. Голота. – К., 2011; Новиченко Л. Це змістовне слово – конфлікт // Вітчизна, 1982, № 2; Дончик В. Відданість // Літ. Україна. 1992, 20 лют.; O. Opanasyuk. Wells which will never run dry // The Ukrainian Quarterly (Нью-Йорк). Vol. LI. 1995, No.2-3; W. Wilczynski. Borys Hrinchenko w literaturnomu rusi // Slavica Wratislaviensia (Wrocław). 1994. Vol. LXXXI; Головко Д. Мальви над шляхом // Літ. Україна. 2002, 3 січ.; Дмитренко О. Життя немов попереду себе // Дем. Україна. 2002, 29 січ.; Козак С. Лицар слова і діла // Свобода (США). 2002, 10 лют.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи