ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рубан Володимир Андрійович

27.05.1912- 01.01.1990

Місце народження: с. Жовте, П’ятихатинського р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Навчався на вечірньому відділі філол. ф-ту Харків. держ. ун-ту ім. О. М. Горького, закінчив 1938 філол. ф-т, 1939 асп-ру каф. рос. і слов’ян. мовознавства Київ. ун-ту. Працював: 1938–40 ред. спецгаз. штабу КВО, слухач курсів спецпропаганди політ. розвідки при Воєнно-політ. академії ім. Леніна (Москва) (1940–41). Ред. фронтової спец. газ. газети «Soldaten Wahrheit» (нім. «Солдатська правда») штабу КВО, Пд.-Зах., Сталінград. і Донського фронтів (1941–42), 1942–45 заст. нач. відділу по роботі серед військ і населення противника Політуправління Воронезького та 1-го Укр. фронтів. Заст. ред., ред. газ. «Tägliche Rundschau» (нім. «Щоденний огляд», орган Рад. військ. адміністрації в Німеччині) для нім. населення федеративної землі Саксонія (1945–47). У Київ. ун-ті: 05.1947–06.48 старш. викл., заст. декана філол. ф-ту відділу журналістики, з 1949 доцент., 1953–59 зав. каф. історії журналістики КДУ, 1959–72 зав. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1959–65 декан ф-ту журналістики КДУ, 1979-89 професор. каф. теорії і практики парт.-рад. преси. Кандидат дис. «Язык и стиль публицистических и повествовательных произведений Леонида Леонова о Великой Отечественной Войне» (1948), докт. дисертацію «Укр. радянська газета. Проблеми становлення і розвитку (1917–1925)» (1968), диплом отримав 1970. У 1948-52 працював в управлінні пропаганди і агітації ЦК КП(б)У: зав. сектору л-ри і мист-ва (1948–50), пом. першого секретаря ЦК КП(б)У (1950–53). Від Мін-ва вищої освіти СРСР відправлений у наукове відрядження в НДР читати лекції на ф-ті журналістики Лейпциг. ун-ту (1954–56). Читав курси: марксист.-ленінське вчення про пресу, теорія і практика парт.-рад. преси, історія укр. парт. рад. преси. Наук. інтереси: історія російської журналістики, історія парт.-рад. преси. Член експерт. комісії Мін-ва вищої і сер. спец. освіти УРСР, член експерт. комісії при бібліотеці по відбору л-ри за кордон, член правління респ. відділення агентства преси «Новости». Нагороджений орденами Вітчизняної війни, Червоної зірки, медалями: За оборону Сталінграда, За взяття Берліна, За визволення Праги, За участь у ВВв, двома урядовими нагородами НДР. Автор понад 150 наук праць. Осн. праці: Становлення укр. радянської преси. К., 1963; 50 років укр. радянської преси. К., 1965; І в труді, і в бою. К., 1967; Журналістика як важлива галузь громадсько-політичної діяльності. К., 1969; Ленінські традиції укр. радянської перси. К., 1970; Свобода друку і шляхи її здійснення. К., 1970; Формування ленінських традицій укр. радянської преси. К., 1971; Ленінські принципи партійно-радянської преси. К., 1972. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1989, Спр. 78-ПВС; Суярко О. О. Повість полум’яних літ (рец. на монографію «І в труді, і в бою» // Рад. Україна. 1967, 24 жовт.; Серія статей: Інститут журналістики. – http://www.journ.univ.kiev.ua/ij/pages/about_ruban.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи