ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Щербакова Олена Анатоліївна

30.05.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1996 ІЖ, 1999 асп-ру (заочно), 2007 докт-ру ІЖ. У Київ. ун-ті: 1992 старш. коректор, 1992–99 ред. ред.-видав. відділу (тепер – ВПЦ) «Київський університет»; 1999–2001 асист. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики); 2001–02 асист., 2002–07 доцент. каф. телебачення і радіомовлення, 2007–09 – незалежний науковець, із 2009 доцент. каф. історії укр. л-ри і шевченкознавства Ін-ту філології Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Проблема формування національної еліти України крізь призму преси 90-х років» (1999). Робоча тема докт. дис. «Риторичні константи аудіовізуальної журналістики: моделі і практики», за якою розроблено декілька проектів монографій. Викладала нормат. та спец. курси: заруб. л-ра (антична); історія світ. л-ри; укр. еліта, держ. кадрова політика та механізм її реалізації; літ.-худ. критика; еристика; риторика; укр. л-ра; аналіт. письмо; журналіст. майстерність; ред. фах (телеспеціалізація); історія укр. л-ри (пер. пол. XIX ст.); давня укр. л-ра; л-ра Київської Русі: іст. прагматика; давня укр. л-ра: літ. полеміка; методологія та організація наук. досліджень; історія як чинник світобачення в л-рі Київської Русі. Засновниця Автор. центру ритор. к-ри «Радість Творчості» (2001), у приміщенні якого проводяться факультативні заняття (на благодійних засадах) зі студент. молоддю; творча майстерня «Риторика любові, добра, милосердя XXI». Член Рос. асоціації викладачів, дослідників і вчителів риторики (2002), із 2009 член Ради Рос. Ритор. асоціації. Викладачка «Основ педагогічної риторики» на Богослов.-пед. курсах Всеукр. Православ. пед. тов-ва (2003). Розробниця автор. серії видань-брошур «Бібліотека риторичних знань і старань журналіста-оратора від А до Я» (2007), серед яких є проекти-концепції «Аудіовізуальний образ журналіста від А до Я: портрет особистості журналіста у вітчизняному і зарубіжному кінематографі»; із систематизації бібліограф. каталогів за темою «Риторичні засади аудіовізуальної журналістики як предмет міждисциплінних досліджень»; з укладання базисного термінолог. словника-довідника для медіа-дослідників за робочою назвою «Аудіовізуальна – аудіовізуальне – аудіовізуальний» та риторичних хрестоматій «Уміння просто і красиво говорити – ціла наука» і «Дар слова необхідно обробляти». Працює над створенням нових навч. програм та посібників з л-ри і риторики. Досліджує агіограф. спадщину святителя Димитрія Ростовського (Димитрія Туптала), зокрема систему образів «святих жон» із виокремленням еволюції образу святої рівноапостольної цариці Єлени у пам’ятках вітчизн. і заруб. к-ри (2009). Сфера наук. інтересів: літературо- і риторикознавство, аудіовізуальне журналістикознавство та соц. комунікації, педагогіка і культурологія, медіа-культура й освіта, шевченкознавство та медієвістика. Авторка понад 90 наук. і навч.-метод. праць; учасниця понад 100 міжнар. і всеукр. конф. та семінарів. Осн. праці: Поняття «аудіовізуальна журналістика» у процесі становлення термінологічних констант і культуроформуючих домінант сучасної мас-медійної галузі знань (Ужгород, 2007); Риторичні знання як базова категорія в аудіовізуальній сфері професійної і творчої діяльності православного журналіста-оратора (Тернопіль-Львів, 2008); Риторика гармонізуючого діалогу як духовна константа сучасної аудіовізуальної журналістики: міждисциплінний підхід до постановки проблеми (Одеса, 2009); Бібліотека риторичних знань і старань журналіста-оратора від «А» до «Я»: концептуальна модель (Львів, 2010); Концепт цариці Єлени у «Четьях-Мінеях» Дмитра Туптала та «Малий шевченкознавчий календар 2011» (обидві – К., 2011).

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи