ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шестопал Матвій Михайлович

07.11.1917- 20.08.1986

Місце народження: с. Мурзинці Звенигородського р-ну Київ. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Журналіст, етнограф, памфлетист, літературний критик. Навчався на робітн. ф-ті Дніпропетр. ін-ту інженерів залізнич. транспорту, 1941 закінчив філол. ф-т Київ. ун-ту, 1949 асп-ру Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. Працював в обл. газ. «Київ. правда», «Вісті», 1939–40 був перекладачем з польс. мови у Путивльському таборі військовополонених, 1941 дир. Держ. укр. етнограф. ансамблю кобзарів. Учасник ВВВ, після якої працював у військ. газетах. Заст. гол. ред., гол. ред. вид-ва ЦК ЛКСМУ «Молодь». У Київ. ун-і: 1953–65 викл., старш. викл., доцент. каф. історії журналістики ф-ту фурналістики, 1955–57 в. о. декана ф-ту журналістики. Кандидат дис. «Відображення дружби народів СРСР в укр.й радянській народній творчості» (1953). Сфера наук. інтересів: міжн. журналістика, історія України. Читав курси: сучас. заруб. преса, заруб. комуніст. та робіт. преса. Нагороджений орденами Червоної Зірки та Вітчизняної війни ІІ ступеня, медалями «За оборону Сталінграда», «За перемогу над Німеччиною», «За взяття Кеніґсберґа», «ХХХ лет», Грамотою на конкурсі збирачів фольклору. Автор понад 200 наук. публікацій та низки публіцист. творів. Осн. праці: Під уолл-стріхою. Зб. фейлетонів. К., 1952; Святий телепень. К., 1955 Дружба народів СРСР в укр. народнопоетичній творчості. К., 1955; Сучасна американська преса: Монографія. К., 1959; Голос великого народу. Про пресу Китайської народної республіки. К., 1960; Киевский ордена Ленина государственный университет им. Т. Г. Шевченко. К., 1961 (у співавт.); Євреї в Україні. К., 2002. Л-ра: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1965, спр. 89-ПВС; Наукові читання. Присвячено 90-літтю від дня народження М. М. Шестопала. 7 листоп. 2007 / упоряд. І.М. Забіяка; за ред. В. В. Різуна. К., 2008. Вип. 13; Эренбург И. Собр. соч. в 10 тт. М., 1967. Т. 9; Плачинда С. Юрій Яновський. К., 1986; Шудря М. Вічність першої години // За радянські кадри. 1964, 13 жовт.; Коваль В. «Не туди б’єш, Іване» // Літ. Україна. 1988, № 35; Лазебник Ю. «Справа Шестопала» // Народна газета. 1995, Квіт., № 12; Іванченко Р. «Перевиховання» остракізмом // Демократична Україна. 1997, 13 груд.; Яременко В. Міф про український антисемітизм // Шестопал М. Євреї на Україні: (Іст. довідка) / Упоряд. і передм. В. В. Яременка. К., 2002; Кіпоренко М. Матвій Михайлович любив допомагати // Укр. газета. 2005, 20–26 жовт., № 38; Колесник С. Сіяч на ниві українства // Сільські вісті. 2007, 8 листоп.; Пепа В. Трагедія укр. душі // Київ. 2007, № 11; Степовик Д. Батько сучасної укр. журналістики // Культура життя. 2007, 7 листоп.; Тимошик М. Загартований в борні // Іст. календар 2007. Вип. 12, К., 2007.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи