ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сухомлин Ольга Юріївна

11.09.1983

Місце народження: м. Луцьк Волинської області.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.

Журналістка, письменниця. Закінчила магістратуру (2006), достроково аспірантуру (2009) ІЖ. Працювала асистентом кафедри маркетингу та реклами у Київському торгово-економічному університеті (2009–11). У КНУ: асистент кафедри міжнародної журналістики (2011–12), з 2012 – асистент кафедри історії журналістики ІЖ. Читає нормативні курси «Міжнародна тематика», «Історія зарубіжної журналістики», «Соціальна інформатика», а також авторський спецкурс «Медіаконтент: толерантність у ЗМК». Захистила кандидат дис. «Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного суспільства» (2009). Наукові інтереси: проблеми порозуміння культур у дзеркалі ЗМІ, культурні коди медіаконтенту, медіакультура в сучасному соціально-культурному середовищі, психолінгвістичні аспекти діяльності ЗМІ тощо. Член Спілки письменників України, лектор Київської Просвіти, член літературного об’єднання «Радосинь». Літературну та громадську діяльність здійснює під творчим іменем Ольга Ольхова. Авторка 2 поетичних книг, має публікації у кількох альманахах, мистецьких виданнях, а також авторка близько 20 наукових праць. Осн. праці: Поняття толерантності у журналістикознавчому дискурсі: історіографічний погляд // Наукові записки ІЖ. К., 2007. Т. 29 (жовт. – груд.); Принципи толерантності та їхня реалізація у пресі мультикультурного суспільства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2008. № 2; Мовна толерантність у журналістському тексті: параметри категорії // Українське журналістикознавство. К., 2008. Вип. 9; Формування толерантних та інтолерантних елементів журналістських текстів у контексті етностереотипізації // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 24, ч. 3; Проблема суржику в контексті мовної толерантності журналіста // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Львів, 2008. Вип. 1 (16); Толерантна преса у процесах міжкультурних порозумінь // Наукові записки. Острог, 2007. Вип. 8; Міжкультурне спілкування: толерантність у системі етичних журналістських стандартів // Наукові записки. Острог, 2008. Вип. 9. Л-ра: Рута Оляна. Невідворотно виросту у слово… До творчого портрета Ольги Ольхової // Слово просвіти. 2007. 28 червня – 4 липня; Гуменюк Н. І крила сховала під шаль // Віче. 2006. 2–8 лютого; Штинько В. Відчуваю весну душею підсніжника // Волинь-нова. 2007. 3 квітня.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи