ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Веркалець Михайло Миколайович

02.01.1936 - 17.12.2009

Місце народження: с. Залуччя, тепер Снятин. р-ну Івано-Франків. обл. .
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Філолог, поет. Закінчив 1959 Станіслав. пед. ін-т, 1968 ф-т журналістики Київ ун-ту, асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Шевченка АН УРСР (заочно). Працював: 1960–63 учитель укр. мови, л-ри та музики в сш-х Чернів. обл., 1963–82 учитель нім. мови школи-інтернату № 11 м. Києва, 1968–74 ред. вид-в «Рад. школа» та «Наук. думка», 1974–82 учитель сш № 16 м. Києва, 1982–89 викл. та зав. каф. укр. мови Ніжин. пед. ін-ту ім. М. Гоголя. У Київ. ун-ті: 1989–92 старш. викл., 1992–2000 доцент., 2000–09 – професор. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики) ІЖ. Кандидат дис. «А. Ю. Кримський – історик і критик укр. л-ри» (1979), докт. дис. «Художня та науково-публіцистична орієнталістика А. Кримського у контексті літературного і культурного процесу України 2-ї пол. ХІХ – поч. ХХ ст.» (1997). Напрями наук. діяльності – літературознавство, релігієзнавство, проблематика ЗМІ. Викладав курс укр. л-ри. Член НСПУ, член ред. колегій низки наук.-публіцист. видань. Автор понад 400 наук., публіцист. та худ. творів. Осн. праці: А. Ю. Кримський у колі своїх сучасників. К., 1990; Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка. К., 1990; Краса у розумі. Арабські казки у записах А. Кримського / упор., передм. та переказ з араб. М. Веркальця. К., 1992; Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А. Е. Крымского. К., 1995; Нація на ординських воловодах. К., 2001; Персько-таджицька словесність в наукових інтересах А. Кримського. К., 2003. Л-ра: Сингаївський М. Ясно-зелений мигдаль // Злагода, 1995, 16 лип., №10; Романюк Я. Наш славетний земляк // Люди нашого села. Снятин, 2003; Попадюк М. Михайло Веркалець // Імена. Снятин, 2000; Освітянський пантеон на сорокадення світлої пам’яті // Освіта. К., 2010. 20–27 січня. № 5-6.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи