ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Бухонський Володимир Васильович

 • Останні зміни:
24.06.1922- 13.12.1983

Місце народження: с. Семиренки Старо-Костянтинівського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив історичний ф-т, асп-ру (1962) Київ. ун-ту. 1962–77 викл., старш. викл. соц.-економ. циклу Сумськ. артилер. техн. Училища МО СРСР, викл. каф. історії КПРС Київ. технол. ін.-ту харчової пром-ті. У Київ. ун-ті 1978-83: асист., викл., доц. каф. історії КПРС. Канд. дис. (1982).

Читати далі >Буцик Андрій Калістратович

 • Останні зміни:
04.07.1906- 25.12.1984

Місце народження: с. Вишняки Хорольського повіту, тепер Полтавської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався в Сорочин. пед. технікумі (1928). Працював дир. семирічної школи в м. Миргороді, викладав соц.-екон. дисципліни в Хорол. технікумі сільської механізації. Закінчив Київ. ун-т 1935, асп-ру 1941. Працював пропагандистом на різних підприємствах м. Києва. У Київ. ун-ті: з 1948 старш. викл., з 1949 доц., з 1968 проф. каф. історії СРСР дожовтневого періоду. Декан іст. ф-ту (1952–54).

Читати далі >Буцько Микола Олександрович

 • Останні зміни:
16.03.1923- 02.01.1982

Місце народження: с. Слободо-Петрівка, Гребінківського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1951 закінчив історичний ф-т, 1954 асп-ру Київ. ун-ту. 1952–54 асист., з вересня 1954 старш. викл., з 1958 доц. каф. марксизму-ленінізму, з 1964 в.о. проф., з 1967 проф. каф. історії КПРС, з 1971 проф. каф. історії КПРС ІПК викл. сусп. наук, з 1975 проф. каф. історії КПРС. Канд. дис. «Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны (1943 – 1945 гг.)» (1954), докт. дис. «Коммунистическая партия – организатор и руководитель восстановления народного хозяйства Украины в годы Великой Отечественной войны (1942–1945 гг.)» (1966).

Читати далі >Варшавчик Марко Якимович

 • Останні зміни:
17.12.1918- 27.05.2001

Місце народження: м. Сміла Київської губернії, тепер Черкаської області .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1941 історичнй ф-т Київ. ун-ту. 1946–52 працював в ЦДІА УРСР вч. секретарем, нач. наук.-видавн. відділу архіву. Наук. роботу в архіві поєднував з викл. діяльністю, працюючи за сумісн. на каф. архівознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки) Київ. ун-ту, читав курс архівознавства. З 1957 працював в ІПК виклачів сусп. наук при Київ. ун-ті, 1992–97 проф. каф. архівознавства, викладав лекційні курси з теорет. джерелознавства, методології та логіки іст. досліджень. Підготував понад 30 д-рів та канд. наук. Канд. дис. (1948), докт. дис. (1972). Коло наук. інтересів: джерелознавство, дослідження проблем методології іст. науки. 1976 виступив ініціатором проведення на сторінках наук. преси Всесвіт. дискусії з проблем методології іст. науки. Засл. діяч науки УРСР (1987).

Читати далі >Василенко Валентина Кузьмівна

 • Останні зміни:
17.11.1935- 24.10.1994

Місце народження: м. Вінниця .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1957 закінчила іст.-філол. ф-т Київ. ун-ту, 1969 асп-ру каф. історії КПРС. У Київ. ун-ті: 1969 асист. каф. історії КПРС природн. ф-тів, 1969–70 старш. викл. каф. історії марксизму-ленінізму, 1970–77 каф. історії КПРС, 1977–79 викл. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту, старш. наук. співроб. ін-ту історії партії при ЦК КПРС (1979–91). Працювала в ред. колегії УІЖ. Брала участь в акції партійного будівництва Респ. координат. центру з проблем історії КПРС, респ. метод. раді з питань комуніст. виховання молоді при ЦК ЛКСМУ.

Читати далі >Василенко Іван Андрійович

 • Останні зміни:
31.01.1904- 01.01.1996

Місце народження: с. Заріччя Пирятин. р-ну Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1938 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працював з 1944 гол. ред. та зав. вид-вом. З грудня 1944 по жовтень 1950 декан ф-ту міжн. відносин, одночасно (до 1950) заст. декана іст.-філос. ф-ту, старш. викл. каф. історії СРСР дожовтневого періоду, доц. (1956–74).

Читати далі >Василенко Микола Прокопович

 • Останні зміни:
14.02.1866- 03.10.1935

Місце народження: с. Єсмань, тепер с. Червоне Сумської області.
Наукове звання: приват-доцент.
Закінчив 1890 іст.-філол. ф-т Юр’їв. (тепер Тартуський) ун-ту, отримав ступінь кандидата історії за роботу «Критический обзор литературы по истории земских соборов». 1910 обраний приват-доц. ун-ту св. Володимира. Керівництво ун-ту звинуватило В. в українофільстві і відлучило від читання лекцій. 1917 обраний попечителем Київського учб. округу. Укр. правознавець та історик, держ. та громад. діяч, один із засновників УАН, її 2–й президент (1921–22). Досліджував соц. та екон. історію України, бібліографістику. Міністр освіти в уряді гетьмана П. Скоропадського (1918). Ця посада дозволила В. здійснити ідею створення УАН. Голова Держ. сенату України, в роки правління Директорії чл. Генерального суду. Після встановлення рад. влади на Україні повернувся до наук. роботи. Голова Соц.-екон. відділу УАН (1920). Очоливши 1920 Постійну комісію для вивчення західно-руського та укр. права, В. видав ряд праць, присвячених розвитку правових установ та ін-тів права на Україні. У 1923 заарештований, 08.04.1924 за звинуваченням «за участь у контрреволюційній організації «Київський обласний центр дій» (КОЦД) був засуджений до 10 років. За клопотанням АН амністований. Чл. НТШ (1911), голова іст. тов-ва Нестора-літописця Чл. ред. колегії КС, ред. газети «Киевские отклики».

Читати далі >Введенський Андрій Олександрович

 • Останні зміни:
21.07.1891- 13.09.1965

Місце народження: м. Перм, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т сусп. наук Петроград. ун-ту (1920). Викладав у вузах Петрограда, Вологди, Вітебська. У 1938–41 зав. каф. історії народів СРСР Київ. ун-ту, у 1941–43 Урал. ун-ту (Свердловськ), 1943–44 – Об’єднаного укр. ун-ту, від 1944 зав. каф. історії СРСР Київ. ун-ту, проф. (1951) каф. архівознавства і спец. іст. дисциплін (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки). Викладав спецкурси з палеографії, метрології, дипломатики та історії арх. справи в заруб. країнах. За сумісн. працював в Ін-ті історії АН УРСР (1952–56). Чл. Вч. ради Ін-ту. Канд. дис. з історії давньоруської адвокатури (1921), док. дис. «Нариси з історії вотчини Строганових ХVI – ХVII ст.» (1943). Підготував близько 100 канд. і д-рів іст. наук. Дослідник проблем історії Росії та України ХV–ХVIII ст., зокрема, питань вотчинного феодального господарства, джерелознавства, дипломатики та ін. спец. іст. дисциплін.

Читати далі >Верба Ігор Володимирович

 • Останні зміни:
30.10.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1989 історичний ф-т Київ. ун-ту, асп-ру (1994) та докт-ру (1998) ІУАД НАН України. У Київ. ун-ті старш. лаборант каф. політ. історії гуманіт. ф-тів (1989–90); асист. каф. історії України Київ. держ. пед. ін-ту (1990–91); наук. співроб., в. о. вч. секретаря (1994–95), старш. наук. співроб. відділу джерел історії України ХІХ – початку ХХ ст. (1998–2001) ІУАД НАН України. Одночасно доц. Слов’янського ун-ту (1995–96), доц. Нац. ун-ту «КМА» (1998–2001), з 2001 проф. каф. історії Росії історичного ф-ту Київ. ун-ту. Підготував та читає автор. курси: «Суспільно-політичний рух в Росії в другій половині ХІХ ст.», «Іван Грозний та його доба», «Історична думка в Росії ХІХ – початку ХХ ст.», «Новітня історіографія народів Росії», «Двірцеві перевороти в Росії у ХVІІІ ст.», «Дискусійні питання історії "Смути"», «Актуальні питання сучасної історії Росії».

Читати далі >Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович

 • Останні зміни:
11.05.1838- 24.03.1916

Місце народження: с. Бороздино Веневського повіту Тульської губернії, тепер Тульської обл.асті.
Науковий ступінь: доктор російского права.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив 1864 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, 1864–67 залишений для підготовки до проф. звання. 1869 побував в Гейдельберзі, де прослухав курс рим. права у К.-А.Вангерова та державного права у Й.К. Блюнчлі, а також працював у Кенігзберзькій б-ці. З 1869 екстраордин. проф. Демидівського юрид. ліцею. 1875 обійняв каф. історії рос. права в ун-ті св. Володимира. 1880 працював у закорд. архівах Відня, Загреба, Праги, а також у Варшаві та Вільно, де вивчав джерела з історії західнорус. права. 1900–15 читав курс історії джерел, історії рос. права та вів практичні заняття зі студ. по пам’ятках давнього права (1900–15). Досліджував литовсько-рус. право, історію освіти та освітніх установ. Основоположник київ. іст.-юрид. школи.

Читати далі >Власенко Олександр Володимирович

 • Останні зміни:
02.11.1954

Місце народження: с. Малківка, Прилуцького району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
1975 закінчив Чернігів. пед. ін-т. 1975–76 учитель історії сш № 11 м. Києва, 1977–78 старш. лаборант, зав. учб.-метод. каб. каф. історії КПРС КІНГу. У Київ. ун-ті: з 1981 асист., з 1986 старш. викл. каф. історії КПРС природн. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по интернациональному воспитанию трудящихся (1971–1975 гг. (На материалах смежных обл. РСФСР, УССР и БССР)» (1981). Досліджував досвід інтернаціонально-виховної діяльності партійних організацій в Україні. Займався пед. діяльністю, розробляв плани семінарських занять, готував цикл лекцій з курсу «История КПСС».

Читати далі >Воблий Костянтин Григорович

 • Останні зміни:
27.05.1876- 12.09.1947

Місце народження: м. Царичанка Кобеляц. пов. Полтав. губ., тепер смт Царичанка Дніпропетр. обл.
Науковий ступінь: доктор економічних наук, магістр політичної економії і статистики.
Наукове звання: професор, академік.
1900 закінчив КДА, 1904 юрид. ф-т Варшав. ун-ту зі ступенем кандидата права із золотою медаллю за працю «Современная заатлантическая эмиграция. Ея причины и последствия». В ун-ті св. Володимира 1906–09 приват-доц. по предмету політекономії та статистики, 1909 обраний в. о. екстраордин. проф. по каф. політекономії та статистики, ордин. проф. Зав. каф. екон. географії геол.-геогр. ф-ту (1933–1947).

Читати далі >Вовк Андрій Аврамович

 • Останні зміни:
21.09.1910- 11.05.1987

Місце народження: с. Марківці, тепер Бобровицького району Чернігівської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1932 закінчив іст.-екон. ф-т Ніжин. ін-ту соц. виховання, асп-ру ДАМК (1934). У Київ. ун-ті: з 1956 старш. викл. каф. історії СРСР, з 1958 старш. викл., 1962–82 доц. каф. історії УРСР. Розробляв питання партизанської і підпільницької діяльності в Україні в роки ВВв, соц. процесів у середовищі укр. селянства доби Нац.-визвольних змагань 1917–21.

Читати далі >Вовчик Андрій Филимонович

 • Останні зміни:
25.06.1918

Місце народження: с. Строків Попільнянського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1941 іст. ф-т Москов. держ. ун-ту. 1942–43 політ. ред. газети «Большевик Алтая», 1943 лектор Усть-Каменогорського обкому партії. 1946 закінчив асп-ру Ін-ту історії АН СРСР. 1944–45 старш. викл., 1945–46 зав. каф. марксизму-ленінізму Одеськ. ун-ту, 1948 зав. каф. марксизму-ленінізму Одеськ. консерваторії; доц. (1952), зав. каф. історії КПРС Львів. держ. ун-ту. Консультант ВПШ при ЦК Партії трудящих В’єтнаму (1957–58). З 1959 доц. Львів. держ. ун-ту, з 1962 старш. наук. співроб., з 1964 зав. каф. наук. комунізму, з 1967 проф., з 1969 зав. каф. історії КПРС Київ. ін-ту інженерів цивільної авіації. 1969–70 за сумісн. проф. каф. наук. комунізму ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті.

Читати далі >Войцехівська Ірина Нінелівна

 • Останні зміни:
18.01.1954

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1977 закінчила історичний ф-т Київ. ун-ту. З 2001 проф. каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. Канд. дис. «Газеты «Коммунист» и «Советская Украина» периода Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков» (1988), докт. дис. «Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова» (2000).

Читати далі >Волковинський Василь Іванович

 • Останні зміни:
28.03.1922- 24.08.2007

Місце народження: с. Ріжки Таращанського району, Київської області .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчив ф-т міжн. відносин, 1953 асп-ру Київ. ун-ту. З 1951 читав курси лекцій з історії країн Сходу на історичному ф-ті та ф-ті міжн. відносин. З 1953 старш. викл. каф. нової та новітньої історії іст.-філос. ф-ту. Доц. (1964) каф. нової історії. У 1971–72 в.о. зав. каф. історії країн Азії, Африки та Лат. Америки, 1978–84 зав. каф. історії і права країн Азії, Африки та Лат. Америки. Канд. дис. «Советско – китайские отношения и антисоветские происки международной империалистической реакции в Китае (1917 – 1929 гг.)» (1962).

Читати далі >


Гамрецький Марко Мойсейович

 • Останні зміни:
01.01.1903

Місце народження: с. Свириди, Новосел. вол. Ізяслав. пов. Волин. губ, тепер Антонін. р-ну Хмельн. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
1926 закінчив гуманіт. ф-т Житомир. (Волин.) держ. ІНО. У 1937–41 викл. Вінн. пед. ін.-ту. У роки ВВв дир-р Петровського пед. училища (Саратов. обл.), нач. Відділу агітації і пропаганди Укр. радіокомітету (м. Саратов). З 1945 старш. викл. каф. історії СРСР Київ. ун-ту, 1945–55 проректор із заочн. навчання, 1955–60 викл. каф. історії СРСР.

Читати далі >Гербов Костянтин Васильович

 • Останні зміни:
01.09.1900

Місце народження: м. Лівни Орлов. губ., тепер Орлов. обл., РФ.
Науковий ступінь: кандмдат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1928 соц.-екон. відділ Харків. ІНО, 1931 відділ історії заходу Харків. ін-ту червоної професури. 1925–32 зав. каф. історії класової боротьби харків. парт. школи ім. Артема, 1936–37 дир. і зав. каф. соц.-екон. дисциплін Київ. худ. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1938–50 викл., доц., з 1946 зав. каф. нової історії (сучас. назва каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн).

Читати далі >Гермайзе Осип Юрійович

 • Останні зміни:
23.07.1892- 22.09.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1916 закінчив іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, входив до складу історико-етнографічного гуртка М.В.Довнар-Запольського. Чл. Центральної Ради (1917), заст. гол. Всеукр. Ради солдатських депутатів, чл. УСДРП. 1918 читав лекції з історії України на літніх учит. курсах в Умані, Кролевці, Миргороді, Гадячі. Одночасно почав викладати історію в сш. З 1920 працював у Київ. ун-ті, читав лекції з історії України та соціології. У сер. 1920-х проректор Київ. ІНО. З грудня 1927 проф. Київ. ІНО. Співроб. наук.-досл. каф. історії України ВУАН, керівник секції історії України наук.-досл. каф. марксизму-ленінізму. 1923–25 організатор і кер. іст.-арх. семінару при Київ. іст. архіві ім. В.Антоновича. 1919–24 секретар Постійної комісії для складання іст.-геогр. словника укр. земель при ВУАН, 1921–25 чл. комісії з вивчення громад.-політ. рухів в Україні, 1924–29 кер. Археогр. комісії ВУАН, готував до видання «Коденську книгу судових справ», «Акти про гайдамаччину».

Читати далі >Герман Григорій Осипович

 • Останні зміни:
17.06.1898

Місце народження: . Могилів Подільської губ., тепер м. Могилів-Подільський, Вінниц. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1927 Одеськ. ін-т нар. господарства. Займався викл. роботою: 1929–30 викл. Одеськ. ін-ту соц. виховання, зав. каф. соц.-екон. дисциплін в Одеськ. інженер. ін-ті зв’язку. 1932 закінчив заочну асп-ру при НДІ Укр. культури в Харкові.

Читати далі >Гіляров Сергій Олексійович

 • Останні зміни:
11.01.1887- 08.02.1946

Місце народження: м. Москва.
1912 закінчив ун-т св. Володимира. 1915–23 мол. асист. каф. теорії та історії мистецтв Київ. ун-ту. З 1923 вч. секретар, заст. дир. з наук. роботи Музею мистецтв ВУАН. Одночасно працював на викл. роботі в київ. ін-тах: археол. (1917–24), будівельному (1924–45), кінематографії (1930–34). 1928 віднайшов та ідентифікував на звалищах Київ. Лаври диптих «Адам» і «Єва» роботи Лукаса Кранаха старшого (полотно зараз перебуває в музеї Нортона Саймона, Пасадена, Каліфорнія). 1933 заарештований і звинувачений у шпигунській діяльності, але того ж року був звільнений за відсутністю доказів. В окупованому Києві дир. Музею сх. і зх мистецтва.

Читати далі >Гладких Михайло Іванович

 • Останні зміни:
15.11.1941

Місце народження: с. Покровське Тепло-Огарьовського району Тульської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1966 історичний ф-т, докт-ру (1987) Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1975 старш. викл., доц., зав. каф. (1987–2002), проф. каф. археології та музеєзнавства іст. ф-ту. Викладає нормат. курс «Історія первісного суспільства», а також в різні роки викладав: «Основи археології», «Історіографія археології», спец. курси з проблем палеоліту. Підготував 9 кандидатів наук. Канд. дис. «Пізній палеоліт Лісостепового Придніпров’я» (1973), докт. дис. «Историческая интерпретация позднего палеолита» (1991). Фахівець у галузі палеоліту та первісного сус-ва. Досліджує археологію кам’яного віку, зокрема, займається типологією і стат. аналізом кам’яних виробів, виявляє локальні варіанти матеріальної культури пізнього палеоліту, розробляє типологію та соц. реконструкцію палеоліт. жител і поселень.

Читати далі >Голубєв Степан (Стефан) Тимофійович

 • Останні зміни:
25.10.1848- 08.11.1920

Місце народження: с. Ардатовка Нижнєломовського повіту Пензенської губернії, РФ.
Науковий ступінь: доктор церковної історії.
Наукове звання: ординарний професор чл.-кор. Петербурзької АН.
1870 закінчив Пензенську дух. семінарію, 1874 КДА. У 1874 за успіхи, проявлені впродовж академ. курсу, та за твір «Вступление Петра Могилы на Киевскую митрополию и отношение его к Исайи Копинскому» затверджений у ступені кандидата богослов’я з правом отримання ступеня магістра без іспиту. Обраний приват-доц. КДА по каф. рос. церковної історії (1874). За роботу «Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники» удостоєний ступеня магістра богослов’я (1883). 1885 затверджений у званні приват-доц. ун-ту св. Володимра по каф. церковної історії, з 1891 в.о. екстраордин. проф. 1899 затверджений у званні екстраордин. проф., 24.07.1900 призначений ордин. проф. За 2-й том роботи «Петр Могила и его сподвижники», згідно з поданням Казан. Дух. академії, затверджений у ступені д-ра церковної історії (24.08.1899). Читав курс історії християнської церкви з ХІ ст. Виклав на Київ. ВЖК.

Читати далі >Голубовський Петро Васильович

 • Останні зміни:
16.06.1857- 18.03.1907

Місце народження: м. Мінусінськ Тобольської губернії, тепер Красноярський край, РФ.
Науковий ступінь: доктор російської історії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1881 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, учень В.Б.Антоновича. Учителював 1884–85 у Нижегородській жін. гімназії, 1885–86 Роменському реальному училищі Полтав. губ., 1886–96 І-й Київ. гімназії. В ун-ті св. Володимира з 1886 приват-доц. по каф. рос. історії. 1886 розпочав читати спец. курс за руськими літописами, читав давній період рос. історії до кінця XVI ст. Екстраордин. (1895), ордин. проф. (1898) по каф. рос. історії. Викладав також на Київ. ВЖК. Магістер. дис. «Печенеги, торки и половцы до нашествия татар: История южно-русских степей IX–XIV веков» (1884), докт. дис. «История Смоленской земли до начала XV в.» (24.03.1895). До кола наук. інтересів належали історія Русі, джерелознавство, палеографія, археографія, номади періоду Київ. Русі. Дійсн. чл. Моск. археол. тов-ва (1899). Друкувався в УИ, «Живописной России», «Историческом вестнике», «Киевской Старине» та ін.

Читати далі >Гоман Юрій Олексійович

 • Останні зміни:
30.08.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті з 1997: асист., доц. каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читає лекційні курси з всесвіт. історії, спец. курси: «Османська імперія в системі міжн. відносин», «Кочові імперії Середньовіччя та їх місце в цивілізаційному розвої», «Роль особи в історії». Канд. дис. «Походження та етнополітичний розвиток причорноморських ногайців в XIII – XVI ст.» (2002). Досліджує історію середньовічних тюркомовних кочовиків євразійського степу, історію Османської імперії, військову історію. Заст. декана іст. ф-ту з виховної роботи. Автор понад 20 наук. та навч.-метод. публікацій.

Читати далі >Гончар Борис Михайлович

 • Останні зміни:
01.03.1945- 22.03.2015

Місце народження: с. Липянка Шполянського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 історичний ф-т Київ. ун-ту, спеціальність історик-міжнародник. 1969–72 лектор-міжнародник респ. правління тов-ва «Знання». Навчався в асп-рі Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1974: асист., доц. (1980), в.о. зав. каф. (1990), зав. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн (з 1991), проф. (1995). 1976–83 заст. декана іст. ф-ту. Підготував 20 канд. та 2 докт. наук. Канд. дис. «Середземноморська політика США в 1968–1974 рр.» (1974), наук. кер. проф. В.А.Тарасенко, докт. дис. «Фактор регіональних конфліктів у процесі формування та реалізації політики США щодо СРСР в 70–80-ті рр. ХХ ст.» (1994). Напрям наук. досліджень – між. відносини, історія США та західноєвроп. країн. Чл. спец. вчених рад по захисту докт. і канд. дис. іст. ф-ту та ІМВ Київ. ун-ту. Чл. ред. колегії низки фах. видань. Акад. Академії Вищої школи. Відмінник освіти України (1999), засл. діяч науки і техніки України (2004). Нагороджений відзнакою Вч. ради Київ. ун-ту ІІІ ст. (2009).

Читати далі >Гончаров Олександр Петрович

 • Останні зміни:
13.02.1958

Місце народження: с. Курне Червоноармійського району, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
У Київ. ун-ті з 1985: лаборант, асп., асист., доц. каф. етнології та краєзнавства. Канд. дис. «Творческая активность коммунистов в осуществлении научно-технического прогресса: Опыт и уроки (На материалах парторганизаций промышленных предприятий Украины. 1976–1985 гг.)» (1990). Коло наук. інтересів – питання розробки теор.-метод. та практ. аспектів краєзнавства, туризму, питання історіографії та дослідження пам’яток історії та культури. Читає нормат. курс «Історичне краєзнавство», спец. курси на іст. ф-ті: «Історія краєзнавчих досліджень», «Етнографічні пам’ятки України», «Історія української етнології у ХІХ–ХХ ст.» та ін. Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2008).

Читати далі >Горбань Тетяна Юріївна

 • Останні зміни:
07.08.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1993 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1996 асп-ру Ін-ту нац. відносин і політології НАН України (тепер Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України). Мол. наук. співроб. (1996–2000), наук. співроб. відділу нац. меншин (з 2000) Ін-ту політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Одночасно викл., доц. (2004) каф. історії НТУУ «КПІ» (2000–08). У Київ. ун-ті: доц. (2004) каф. української історії та етнополітики. Викладає нормат. курси «Історія України», «Етнополітика». Канд. дис. «Українознавство в контексті національно-культурного відродження в Україні (1918–1928 рр.)» (1996), наук. кер. акад. І.Ф.Курас. Сфера наук. інтересів – історія укр. етнополітичної думки, вітчизн. історія початку ХХ ст., проблеми українознавства.

Читати далі >Горбань Юрій Андрійович

 • Останні зміни:
20.09.1937

Місце народження: с. Матіївка Бахмацького району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1964 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту. У 1964–67 асист. Миколаїв. кораблебудівного ін-ту ім. адм. С.О.Макарова. З 1967 у Київ. ун-ті: асп., асист., старш. викл., доц., проф. іст. ф-ту, 1986–91 проф. ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті; 1996–2002 зав. каф. української історії та етнополітики, з квітня 2002 проф. каф. Лекції з нормат. курсів («Історія КІІРС», «Політична історія», «Історія України») та ін. форми навч.-вих. роботи проводив на ф-ті кібернетики. Читав ряд спец. курсів, зокрема з етнополітики, укр. державності та ін. Канд. дис. «Коммунистическая партия в борьбе за мобилизацию рабочего класса на выполнение первой пятилетки (На материалах КП Украины)» (1971), докт. дис. «Руководство Компартии Украины развитием промышленности республики в период социалистической индустриализации СССР. 1926–1937 гг.» (1984).

Читати далі >Горленко Володимир Федорович

 • Останні зміни:
21.11.1927- 11.06.2010

Місце народження: с. Вовна Шосткинського району Сумської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1953 іст. ф-т Москов. держ. ун-ту, 1957 асп-ру Ін-ту етнографії та антропології ім. М.Миклухо-Маклая. У 1957–2006 м.н.с, старш. наук. співроб., пров. наук. співроб. ІМФЕ. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1967), в.о. доц. (1968–72) каф. стародавнього світу та сеедніх віків. Викладав курси етнографії України. Коло наук. інтересів – традиційна побутова культура українців, історія укр. етнографії. Канд. дис. (1964), докт дис. «Становление украинской этнографии конца XVIII – первой половины ХІХ ст.» (1991).

Читати далі >Горобець Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
01.07.1964

Місце народження: с. Бичева Любарського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1990 історичний ф-т Київ. ун-ту. 1997–98 стажувався в Ягеллон. та Варшав. ун-тах (Польща). З 1990 працював в Ін-ті історії України НАН України. У Київ. ун-ті: з 2003 на посаді проф.; проф. (2005) каф. історії Росії. Читає спец. курси «Укр. політика уряду Петра І», «Укр. землі в складі Рос. держави, друга пол. XVII–початок XVIII ст.», «Методика і методологія наук.-досл. роботи». Канд. дис. «Малоросійська колегія та реформа державного устрою України: 1722–1727 рр.» (наук. кер. акад. НАН України В.А. Смолій) (1993), докт. дис. «Проблема легітимації еліти козацької України в зовнішньополітичній діяльності Гетьманату: стосунки з Російською державою та Річчю Посполитою (1654–1665)» (2002).

Читати далі >Городня Наталія Данилівна

 • Останні зміни:
28.01.1967

Місце народження: с. Єградківка Олександрівського району, Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1991 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1995 асп-ру каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн. 1996–2001 працювала в Службі інформаційно-аналіт. забезпечення органів влади Нац. б-ки України ім. В.Вернадського НАН України наук. співроб., старш. наук. співроб. У Київ. ун-ті: асист. (2001), в.о. доц. (2005), доц (2007) каф. нової та новітньої історії заруіжних країн іст. ф-ту. Викладає нормат. курси «Нова історія країн Західної Європи та Америки. ІІ період», «Новітня історія Сходу». Розробила також кілька спец. курсів. Канд. дис. «Політика країн Антанти та США щодо державності України в 1917–1919 рр.» (1996). Напрямки наук. діяльності: міжн. відносини поч. ХХ ст., сучас. тенденції розвитку країн сх.-азійського регіону, місце України в глобалізованому світі. Стажувалась в ун-ті Мічигану (Енн Арбор, Мічиган, США) за грантом фонду ім. Фулбрайта (2007/2008 н.р.).

Читати далі >Горшков Володимир Павлович

 • Останні зміни:
19.11.1926- 07.07.2002

Місце народження: с. Єрмолаївка Думиничеського району Смоленської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 історичний ф-т, 1956 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. 1957–59 лектор музею В. І. Леніна в м. Києві, 1959–60 мол. наук. співроб. Ін-ту історії АН УРСР. У Київ. ун-ті з 1960: в. о. доц. каф. історії КПРС, доц. (1962 ), старш. наук. співроб. (1970–72), проф. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. (1976), зав. каф. історії КПРС (1980–90), проф. каф. соц.-політ. історії (1990), проф. каф. політ. історії для гуманіт. ф-тів (1991–96). 1973–81 проректор з навч. роботи Київ. ун-ту. Канд. дис. «Боротьба КП(б) України за єдність своїх лав в період відновлення народного господарства (1921–1925 рр.)» (1960), докт. дис. «Здійснення ленінських принципів партійного будівництва на Україні (1921–1925 рр.)» (1976). Засл. працівник вищої школи України (1987).

Читати далі >Гошуляк Іван Леонідович

 • Останні зміни:
02.11.1944

Місце народження: с. Таужна, Гайворонського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1971 іст.-філос. ф-т, 1974 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. Під час навчання очолював наук. студ. тов-во іст.-філос. ф-ту. У Київ. ун-ті 1974–76 асист., 1976–79 старш. викл., 1979–81 в. о. доц., 1981–84 доц. каф. історії КПРС для гуманіт. ф-тів. Читав лекції і проводив семінари з історії КПРС на ф-тах: іст., філос., романо-герман., журналістики, міжн. відносин та міжн. права, читав спецкурс «Корінні проблеми історії Компартії України». Канд. дис. «Большевистская пресса – оружие партийных организаций Украины в борьбе за осуществление решений VIII Всероссийской конференции РКП(б) о советской власти на Украине» (1975). 1984 перейшов на роботу до Ін-ту історії партії ЦК КПУ. Наук. досл. присвячені питанням історії КПРС, встановленню рад. влади в Україні, історії профспілкового руху в Україні, теоретичній спадщині В. І. Леніна. Після проголошення незалежності України досліджує період Української революції 1917–21 рр., зокрема, причини поразки Центральної Ради.

Читати далі >
Персоналії 36 — 70 з 422
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи