ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Грачов Юрій Гелійович

 • Останні зміни:
14.12.1954

Місце народження: м. Будапешт, Угорщина.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту, 1987 асп-ру історичного ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1985–94 асист., з 1995 доц. каф. історії стародавнього світу та середніх віків іст. ф-ту. Читає лекційний курс з історії Стародавньої Греції та Риму, спецкурси: «Культура Стародавньої Греції та Риму», «Лицарство в середньовічній Європі». Канд. дис. «Комсомол – активный помощник партии в трудовом воспитании учащихся общеобразовательных школ (1976–1985 гг. На материалах Украины)» (1988).

Читати далі >Грен Олексій Миколайович

 • Останні зміни:
05.12.1862- 01.01.0932

Місце народження: Єкатеринбург .
Наукове звання: приват-доцент історії Сходу.
Закінчив 1886 С.-Петерб. ун-т по ф-ту східних мов, магістр історії Сходу. Інспектор нар. училищ Тифліс. губ. (1887), на Кавказі здійснив бл. 4 тис. фольклор. записів, які опублікував у «Сборнике матерьялов по описанию местностей и племен Кавказа». Приват-доц. Харків. ун-ту (1891–92). У Київ. ун-ті 1893–1904.

Читати далі >Гримич Марина Віллівна

 • Останні зміни:
04.04.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила слов'янське відділення філологічного ф-ту Київ. ун-ту. З 1996 доц. історичного ф-ту Київ. ун-ту, 2002–06 зав. каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту. Викладала курси «Зарубіжна етнографія», «Українська етнологія», «Етнологія та етнопсихологія», «Світоглядні уявлення українців», «Соц. антропологія», «Іст. етнологія». Експедиції: «Етнокультура сучасного Криму», «Соціо-антропологічне дослідження населення України». Коло наук. інтересів: проблеми етнопсихології, соц. та юрид. антропології, антропології міста, іст. етнології, міжетнічної конфліктології. Докт. дис. «Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців ХІХ ст.» (2005). Гол. виконавець укр.-амер. наук. теми «Укр. нар. думи» (проект ІМФЕ, Гарвард. та Київ. ун-тів), в якому виступає як упорядник, автор наук. і текстологічних приміток. Уперше в Україні розробила текстологічні принципи наук. видання дум. Автор 4-х худ. романів. Тричі Лауреат Всеукр. літ. конкурсу «Коронація слова». З 2006 працює над наук. темами в Канаді.

Читати далі >Грищенко Микита Минович

 • Останні зміни:
14.09.1900- 15.09.1987

Місце народження: с. Трушки, Білоцерківського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1923 Вищі пед. курси ім. Б.Грінченка, 1926 юрид. ф-т КІНГу. 1923–35 працював в школах і установах нар. освіти. У 1930–34: дир. Київ. ІНО, декан ф-ту, старш. викл., уч. секретар. 1935–37 наук. співроб. Київ. обл. іст. архіву З 1941 доц. каф. педагогіки Київ. ун-ту. 1948–55 дир. НДІ дефектології, 1955–58 заст., дир. НДІ педагогіки УРСР. Проф. каф. педагогіки іст. ф-ту Київ. ун-ту (1958–81), зав. каф. педагогіки (1960–75). Канд. дис. «Народна допомога школі» (1946), докт. дис. «Развитие народного образования на Украине между XVIII и XIX съездами КПСС (1939–1952 гг.)» (1956). Наук. дослідження стосуються історії розвитку освіти в Україні та теорії педагогіки.

Читати далі >Грищенко Тарас Арнольдович

 • Останні зміни:
07.10.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1984 історичний ф-т, 1987 асп-ру, 2000 докт-ру каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн іст. ф-ту Київ. ун-ту У Київ. ун-ті з 1988: асист., доц. каф. нової та новітньої історії заруб. країн. Читає нормат. курси з новітньої історії країн Зх. Європи та Пн. Америки, історії міжн. відносин після 1945, спец. курси для студ. каф. та студ.-магістрів. Канд. дис. «Ідеологічні аспекти зовнішньополітичного курсу адміністрації Дж. Картера (1977–1981)» (1988). Дослідна спеціалізація – історія зовн. політики США після ІІ світ. війни, міжн. відносини. З кін. 1990-х зосередився на вивченні проблем формування теорет. світогляду З. Бжезінського і ролі його концепцій у визначенні зовнішньополітичного курсу США. Стипендіат фонду ім. Дж. Вільяма Фулбрайта, США (1998), закінчив літню школу з вивчення формування амер. зовн. політики у Мічиганському ун-ті, перебував на стипендіях Лондон. та Віден. ун-тів.

Читати далі >Грінберг Абрам Йосипович

 • Останні зміни:
02.09.1889- 25.03.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1914 юрид. ф-т Париз. ун-ту зі званням бакалавра юрид. наук. Слухав лекції з історії та філософії у Сорбонні. Випускник Курсів архівознавства при Київ. цн. іст. архіві. 1923–38 зав. відділу, заст. дир. З наук. частини КЦІА, 1938–41 старш. наук. співроб. Цн. Арх. Управління УРСР, 1941–50 старш. наук. співроб. відділу Арх. Управління УРСР. У Київ. ун-ті: 1944–59 старш. викл., доц., в.о. зав. каф. архівознавства (сучас. назва каф. архівознавства та спеціальних галузей історичної науки). Читав курси лекцій: «Історія арх. справи в Зх. Європі», «Теорія і практика арх. справи», «Історія і організація арх. справи в УРСР та СРСР», «Історія діяльності органів держ. влади та держ. управління в Україні» та ін. Юрист, історик-архівіст, археограф, педагог. Керував арх. студ. наук. практикою. Брав участь в організації та проведенні наук. студ. гуртка з архівознавства. Наук. доробок присвячений питанням історії України та архівознавства.

Читати далі >Громова Ірміна Андріївна

 • Останні зміни:
06.06.1936

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 історичний ф-т, 1972 асп-ру Київ. ун-ту. З 1972 на викл. роботі в ун-ті: 1972–73 викл., 1973–75 асист., 1976–84 старш. викл. каф. історії рад. сус-ва, 1984–91 доц. каф. історії СРСР, 1992–96 доц. каф. новітньої історіїУкраїни. Канд. дис. «Высшие органы государственной власти и управления Украинской ССР (ВУЦИК, СНК) и их деятельность в области советского строительтва (декабрь 1917 г. – август 1919 г.)» (1974).

Читати далі >Грушевський Михайло Сергійович

 • Останні зміни:
17.09.1866- 24.11.1934

Місце народження: м. Хелм.
Наукове звання: академік ВУАН.
Закінчив 1890 іст. відділення іст.-філол. ф-ту ун-ту св. Володимира. Наук. працю розпочав під кер. проф. В.Б. Антоновича. Монографія «История киевской земли от смерти Ярослава до конца ХVІ века» була відзначена золотою медаллю (1890). У 1890–94 проф. стипендіат Київ. ун-ту. У 1894–1914 проф. Львів. ун-ту, голова НТШ, гол. ред. ЛНВ. Засновник і голова УНТ. У травні 1904 у С.-Петерб. надрукував статтю «Звичайна схема руської історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства» у «Сборнике статей по словяноведению», де сформував концепцію самостійного іст. розвитку укр. народу, окремішнього від своїх сусідів як походженням, так і політ., господ. і культ. життям. У 1917–18 голова Укр. Центральної Ради. У 1924–31 очолював іст. установи ВУАН. Створив Наук.-досл. каф. історії України при ВУАН (1924–30), очолював Археогр. комісію ВУАН, створив і очолював низку наук.-іст. комісій ВУАН (історії Києва і Правобережної України, історії Західної України, історії Лівобережної України, історії Козаччини тощо). Редагував відновлений ним часопис «Україна» (1924–30). Зазнав утисків та переслідувань з боку рад. влади, з 1931 змушений був жити в Москві. Магістер. дис. «Барское староство. Исторические очерки» (1894). Акад. ВУАН (1923), акад. АН СРСР (1929).

Читати далі >Грушевський Олександр Сергійович

 • Останні зміни:
12.08.1877- 01.01.1942

Місце народження: м. Ставрополь, Росія .
Наукове звання: професор.
Закінчив 1899 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Отримав диплом I ст. і золоту медаль за дослідження «Турово-Пинское княжество». Стажувався в Австрії та Німеччині з питань археології та іст. доби Цн. та Сх. Європи, історії романського середньовічного життя. Розробив програму фундамент. вивчення іст. географії України та видання іст.-геогр. словника укр. земель. Першим запровадив викладання історії України рідною мовою.

Читати далі >Гулевич Віктор Наумович

 • Останні зміни:
24.11.1921

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1952 ф-т міжн. відносин, 1955 асп. Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1956–58 читав лекції з історії міжн. відносин. 1959–64 зав. відділом всесвітньої історії УРЕ АН УРСР, 1964–78 старш. наук. співроб. відділу нової та новітньої історії Ін-ту історії АН УРСР, 1978 у складі зазнач. відділу переведений до новоствореного Ін-ту соціал. та економ. проблем заруб. країн (нині – Ін-т світової економіки та міжн. відносин НАН України). Проф. (1991). Канд. дис. «Російсько-німецькі відносини в період російсько-японської війни і першої російської революції (1904-1907)» (наук. кер. В.А.Жебокрицький), докт. дис. «Борьба миролюбивых сил ФРГ против милитаризма и реваншизма (1955-1969)» (1981). Дослідник історії міжн. відносин, політ. та соц.-економ. проблем Німеччини нового й новітнього часу, один з фундаторів укр. германістики.

Читати далі >Гусєв Віктор Іванович

 • Останні зміни:
06.04.1941

Місце народження: м. Зеленодольськ, Татарстан, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 іст.-філос. ф-т, 1972 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1972–75 асист., старш. викл., доц. каф. історії КПРС, проф. каф. історії для гуманітарних факультетів (1992-2008).

Читати далі >Гуслистий Кость Григорович

 • Останні зміни:
01.10.1902- 21.02.1973

Місце народження: м. Олександрівськ Катеринославської губернії, тепер м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Закінчив 1928 соц.-екон. відділення ф-ту профосвіти Дніпропетр. ІНО (учень Д.І.Яворницького), 1931 асп-ру НДІ Історії укр. культури в Харкові. У1931–34 працював асист., доц. вузах м. Харкова. У 1934–35 очолював іст. сектор НДІ Т.Г. Шевченка (Харків-Київ), мол. наук. співроб. Ін-ту історії ВУАМЛІН (м. Київ), 1936–41 в. о. проф. каф. історії СРСР (у 1940 зав. каф.) Київ. держ. пед. ін-ту, 1936–54 наук. співроб., старш. наук. співроб, зав. відділом історії феодалізму Ін-ту історії України АН УРСР. Старш. наук. співроб. (1940). У роки ВВв разом з установами АН УРСР працював в евакуації в Уфі (1941–43) та Москві (1943–44). У 1944–45 дир. ЦДІА УРСР. У ІІ–й пол 1940-х були піддані нищівній критиці роботи Г. за «антимарксистський дух», «грубі політичні помилки», «перекручення буржуазно-націоналістичного характеру», «відродження теорії Антоновича, Грушевського» і т.д., внаслідок чого Г. переведений на роботу до ІМФЕ: 1954–73 заст. дир., зав. відділом етнографії, старш. наук. співроб., займався створенням фундамент. монографії «Українці». Одночасно викладав у ряді вузів м. Києва. У 1953–55 за сумісн. працював у Київ. ун-ті доц. ІПК викл. марксизму-ленінізму. Читав лекції з історії України. Проф. (1965).

Читати далі >Данилевич Василь Юхимович

 • Останні зміни:
28.01.1872- 10.11.1936

Місце народження: м. Курськ.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1895 істор. відділення іст.-філол. ф-ту ун-ту св. Волдимира, учень В.Б.Антоновича, під його кер. написав роботу «Очерк истории Полоцькой земли до конца ХIV столетия» (1896), за яку отримав медаль. Викладав у гімназіях: Баку (1896–97), Дерпта (нині м. Тарту; 1897–1900), Ревеля (нині м. Таллінн, 1900–01), а також ун-тах Харкова (1903–07), Києва (1907–15) і Варшави (1915–18). У Київ. ун-ті читав обов’язковий курс древньої руської історії, рос. старожитності (археологію), джерелознавство, рос. історіографію, історію України (1910). Викл. Київ. ВЖК та ВЖК М.В.Довнар-Запольського (заг.-освіт. та іст.-філол.) у Києві (1907–15), 1918–20 проф. Укр. держ. ун-ту в Києві, 1920–31 проф. Київ. ІНО. В 1930-тих викл. Ін-ту червоної професури при ВУЦВК (1931) та Київ. ун-ті, читав як заг. курси історії СРСР, так і спец. курси з іст. історіографії і з історії Білорусі (укр. мовою). Тісно співпрацював із ВУАН, будучи керівником ВУАК. Чл. іст. тов-ва Нестора-літописця, УНТ, Чл. бібліотечної колегії Наркомосу УСРР та к-ту для заснування Всенар. б-ки України (1919), голова колегії Гол. архів. управління Наркомосу УСРР (1920), чл. Постійної комісії для складання словника живої укр. мови (1919–20); чл. Постійної комісії для складання біогр. словника діячів України (1919–30); дійсн. чл. Наук.-досл. каф. історії України при ВУАН у Києві (1924–29).

Читати далі >Даниленко Віктор Михайлович

 • Останні зміни:
25.11.1949

Місце народження: с. Карапиші Миронівського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАНУ.
1974 закінчив іст.-пед. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту ім. О.М.Горького. З 1974 працює в Ін-ті історії АН УРСР (з 1994 – Ін-т історії України НАН України): асп., мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., від 1990 – зав. відділу історії культури укр. народу, від 2003 – зав. відділу історії України другої половини ХХ ст. Канд. дис. «Братерське співробітництво Української РСР і Російської Федерації у розвитку освіти і науки (1926–1937 рр.)» (1978), докт. дис. «Робітничий клас в культурному будівництві на Україні (друга половина 20-х – середина 30-х років)» (1990). 1995 отримав звання проф. Заслужений діяч науки і техніки України (1996). Чл.-кор. НАН України по Відділенню історії, філософії і права (2003). З 1996 проф. каф. історії України Нац. пед. ун-ту імені М. Драгоманова, з 2005 – зав. каф. історії та етнополітики того ж ун-ту. Протягом 2006–08 читав спец. курси на іст. ф-ті Київ. ун-ту.

Читати далі >Даниленко Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
03.07.1978

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2000 історичний ф-т Київ. ун-ту. у Київ. ун-ті: з 2001 асист., з 2006 доц. каф. української історії та етнополітики. Канд. дис. «Український громадський комітет в Чехословаччині (1921–1925 рр.)» (2004), наук. кер. проф. А.О.Буравченков. Досліджує історію укр. культури, освіти, науки, інтелігенції, укр. еміграції і діаспори, міжнац. і міжн. зв’язків і відносин. За програмою обміну студ. навчався в ун-ті м. Тампере, Фінляндія (1998). 2002 перебував на навчанні в літній школі Укр. наук. ін-ту Гарвардського ун-ту (США). Учасник V Міжн. конгресу україністів (м. Чернівці) (2002). Автор статей до «Енциклопедії історії України», видання «Українські історики ХХ ст.: біобібліографічний довідник», меморіального альманаху «Народжені Україною».

Читати далі >Данилюк Михайло Зінькович (Зіновійович)

 • Останні зміни:
26.02.1921- 28.09.1981

Місце народження: с. Жовтневе Попельнянськоно району, Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор .
1952 закінчив історичний ф-т, 1955 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1955–56 викл. каф. марксизму-ленінізму, з 1960 доц., з 1973 проф. каф. історії КПРС. Заст. зав. каф. з наук. та міжвузівської роботи.

Читати далі >Дашкевич Микола Павлович

 • Останні зміни:
16.08.1852- 02.02.1908

Місце народження: с. Бежів, тепер Черніхяівській район, Житомирської області.
Наукове звання: ординарний професор.
Закінчив 1873 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира зі ступенем кандидата, за наук. розвідку «Княжение Данила Галицкого по русским и иностранным известиям» здобув золоту медаль. В ун-ті св. Володимира 1877–1908 доц., проф. (03.07.1890) каф. західноєвроп. літератур. 1906 очолив романо-герман. відділ, створений на іст.-філол. ф-ті (ініціатива створення належала Д.). Магістер. дис. «Сказание о св. Граале» (18.04.1877). Висунув теорії про східнослов’янське походження болоховців і виникнення на їх основі укр. козацтва, про Галицько-Волинське князівство як спадкоємця Київ. Русі. З ім’ям Д. пов’язане наук. становлення викладання предмету історії західноєвроп. літератур у Київ. ун-ті. Як літературознавець належав до прихильників культурно-іст., згодом іст.-порівняльного методів літературознавства. Сприяв становленню наук. укр. літературознавства нового часу.

Читати далі >Деллен Олександр Карлович

 • Останні зміни:
09.04.1814- 22.03.1882

Місце народження: м. Мітава, тепер Єлгава, Латвія.
Науковий ступінь: заслужений ординарний професор.
Закінчив 1836 Дерпт. ун-т зі ступенем кандидата філософії (робота «De vita et scriptis Livii Andronici»). Нагороджений золотою медаллю Радою Дерпт. ун-ту. 29.09.1839 затверджений ад’юнктом по каф. грец. та рим. словесності в ун-ті св. Володимира. 04.11.1840 затверджений екстраордин. проф., 1850 в.о. ордин. проф., 1864 ордин. проф. по каф. рим. словесності та старожитностей. Викладав лат. мовою історію рим. л-ри, рим. старожитності, античну міфологію. З 1857 Д. на прохання попечителя Київ. учб. округу прийняв посаду дир. Київ. гімназії, яку очолював до 1862, суміщаючи ці обов’язки з викланням в ун-ті. 1862 за вислугою 25 років по Міністерству нар. освіти був залишений ще на 5 років на викл. роботі в ун-ті. Заслуж. ордин. проф. (1863). Магістер. дис. «De vita Livii Andronici dis gertatio, Dorpati Livonorum» (1838), докт. дис. «Beiträge zur Kritik und Er Kläruang der satiren des D. Iun. Iuveralis» (10.04.1864).

Читати далі >Демченко Михайло Васильович

 • Останні зміни:
08.02.1925

Місце народження: с. Курмани Недригайлівського району, Сумської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1948 закінчив іст. ф-т Станіслав. (нині – Івано-Франків.) вчительського ін-ту, 1953 Харків. ун-ту, 1956 асп-ру каф. історії України Київ. ун-ту, де й працював усе життя: 1957 асист., викл., з 1959 старш. викл., з 1963 доц., з 1986 проф. Канд. дис. «Рабочее движение на Украине в период столыпинской реакции (1907–1910 гг.)» (1959), наук. кер. проф. П.А. Лавров), докт. дис. «Распространение марксизма и первые социал-демократические кружки и группы на Украине (1883–1894 гг.)» (1984). Читав нормат. та спец. курси з історії України та укр. культури на іст., філол., філос., екон., геогр. ф-тах. Керував аспірантами. Навч.-пед. роботу успішно поєднував з наук.-досл. Вивчав і розробляв малодосліджені на той час проблеми сусп.-політ. і нац. руху в Україні наприк. XIX – на поч. XX ст., культурне життя в Україні в новітній період та ін. важливі питання з історії України. Чл. спеціалізованої Вченої Ради іст. ф-ту по захисту канд. і докт. дис. Учасник ВВв.

Читати далі >Джеджула Андрій Омелянович

 • Останні зміни:
26.07.1915- 01.01.1972

Місце народження: с. Обідне Вороновецького р-ну Вінниц. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1936 іст. ф-т Вінниц. пед. ін-ту. Працював учителем історії в школах Молдавської АРСР. З 1938 курсант військ.-політ. училища. Слухач Республік. парт. школи (1945–48) та Академії сусп. наук. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1951–54), доц. (1954–68), проф. (1968–71) каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР, проф., зав. каф. історії країн Азії, Африки, Латинської Америки (1971).

Читати далі >Джеджула Георгій (Юрій) Андрійович

 • Останні зміни:
27.01.1946- 01.01.1995

Місце народження: м. Вінниця .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1968 історичний ф-т Київ. ун-ту. Старш. викл. Київ. держ. пед. ін-ту (1971–75). У Київ. ун-ті старш. лаборант наук. групи при каф. історії заруб. соціаліст. країн; 1975–88 (з невеликими перервами) старш. викл. каф. нової та новітньої історії розвинутих капіталіст. країн іст. ф-ту.

Читати далі >Джеджула Карпо Омелянович

 • Останні зміни:
26.05.1918- 28.12.2001

Місце народження: с. Обідне Немирівського району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Освіту здобував у Тульчин. парт. школі (1934–35), Вінниц. пед. ін-ті (1935–37), Одес. держ. ун-ті (1945), Москов. вищій дипломат. школі при МЗС СРСР (1946–47). Перший секретар Подільського райкому комсомолу м. Києва (1941). Викл. Вінниц. мед. ін-ту (1938), Київ. пед. ін-ту інозем. мов (1947–52). У Київ. ун-ті 1948–96: доц. (1948) каф. нової і новітньої історії (сучас. назва нової та новітньої історії зарубіжних країн) історичного ф-ту, 1954–55 зав. каф. нової і новітньої історії. Проф. (1967) каф. нової історії. Радою ун-ту 1972 обраний на посаду зав. каф. заруб. соц. країн, яку займав до 1988. 1988–96 обіймав посаду проф. каф. історії заруб. соц. країн та історії пд. та зх. слов’ян (сучас. назва каф. історії слов’ян). Канд. дис. «Проблема Триеста в 1945–1946 гг. и советская дипломатия» (1947), докт. дис. «Россия и Великая французская революция конца XVІІІ в.» (1966). Читав курси з нової історії, історії Франції та Англії, історії пд. та зх. слов’ян.

Читати далі >Джеджула Олександр Карпович

 • Останні зміни:
27.07.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандат історичних наук.
Закінчив 1970 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1973 асп-ру каф. наук. комунізму КПІ. У Київ. ун-ті: 1973 викл., 1974 асист., з 1976 старш. викл. каф. гуманіт. дисциплін підготовчого ф-ту для інозем. громадян. Працював 1968–69 тех. перекладачем (м. Бокаро, Індія). 1980 проходив наук. стажування у Москов. ун-ті. Канд. дис. «Борьба Коммунистической партии Великобритании за единство действий рабочего класса и всех левых сил, за демократию и социализм (на третьем этапе общего кризиса капитализма)» (1973). З 1982 працював у Київ. ін-ті легкої пром-ті.

Читати далі >Дзюбко Ілля Семенович

 • Останні зміни:
03.07.1922- 01.12.1998

Місце народження: с. Криковка Немирівського району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин Київ. ун-ту. Працював інструктором сектору ВУЗів та науки Київ. обкому КП(б) України. У Київ. ун-ті: з 1950 за сумісн. асист., з 1954 старш. викл. каф. марксизму-ленінізму. Зав. відділом науки і вищих учбових закладів Київ. обкому КП(б)У (1956–60). 1955–61 за сумісн. викл., доц., проф. (1965). Заст. міністра вищої освіти УРСР (1960–67). У 1967–77 очолював новостворену каф. історії зарубіжних соц. країн (сучас. назва каф. історії слов'ян) Київ. ун-ту. Канд. дис. «Значение опыта КПСС в борьбе Компартии Чехословакии за разрешение национального вопроса» (1955), докт. дис. «Борьба за марксистско-ленинское решение национального вопроса в Чехословакии» (1964). Учасник ВВв, нагороджений орденами Слави ІІІ ст., Трудового Червоного Прапора та медалями.

Читати далі >Добровольський Аркадій Вікторович

 • Останні зміни:
02.03.1885- 27.06.1956

Місце народження: с. Полтавка Херсонського повіту Херсонської губернії, тепер Дніпропетровська область.
Науковий ступінь: кандат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчив 1912 юрид. ф-т Новоросійського ун-ту. Працював на каф. археології у 1948–49 на посаді асист., викладав первісну археологію. Відомий археолог, визнаний гол. творцем періодизації первісної археології України, якою майже в незмінному вигляді вчені користуються до сьогоднішнього дня. Досліджував на високому метод. рівні широко знані археол. пам’ятки неоліту, трипільської культури, доби бронзи, стародавніх слов’ян, які увійшли до осн. фонду джерел археології України, а деякі з них дали ім’я археол. культурам: середньостогівській, бабинській, сабатинівській. Розкопаний ним Одеський курган за рівнем стратиграфічної фіксації високо відзначений відомим англ. археологом Г.Чайлдом. Старш. наук. співроб. ІА АН УРСР, зав. відділу.

Читати далі >Добровольський Леонід Павлович

 • Останні зміни:
26.07.1867- 17.09.1929

Місце народження: с. Кичинці Канівського повіту Київської губернії, тепер Корсунь-Шевченківський район Черкаської області.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст. відділення іст.-філол. ф-ту ун-ту св. Володимира. В ун-ті найбільший вплив на Д. мали В.С.Іконников, В.Б.Антонович, І.В.Лучицький, Ф.Я.Фортинський. 1889 вихователь при пансіоні ІІ-ї київ. гімназії. 1890 викл. історії у київ. 1-й реальній школі. У Київ. ун-ті в 1920-х викладав методологію та суспільствознавство, відзначився працями у галузі бібліографії. Тут же здобув звання проф. методики викладання історії. Дир. Київ. Пед. музею. На цій посаді плідно працював у галузі краєзнавства, зокрема, києвознавства. Чл. Іст. тов-ва Нестора-літописця, Київ. тов-ва охорони пам’ятників старовини та мистецтва, Київ. відділення імп. воєнно-іст. тов-ва, Укр. наук. тов-ва в Києві, чл. Постійної комісії для складання іст.-географ. словника укр. земель, Комісії старого Києва і Правобережжя, чл. ВУАК (з 1927). Коло наук. інтересів: декабристознавство, іст. географія, топографія, картографія, краєзнавство, історіографія тощо.

Читати далі >Довнар-Запольський Митрофан Вікторович

 • Останні зміни:
02.06.1867- 30.09.1934

Місце народження: м. Речиця Мінської губернії, тепер Білорусь.
Науковий ступінь: ординарний професор.
Наукове звання: доктор історії.
Закінчив 1894 ун-т св. Володимира, учень В.Б.Антоновича. З 1895 мешкав у Москві, працюючи викл. у гімназіях та Москов. Архіві Міністерства Юстиції старш. помічником архіваріуса по Метриці Литовській. 1896 запропонував організувати Археогр. комісію при Москов. археол. тов-ві. Став її секретарем, до 1901 фактично керував. На початку 1899 склав магістер. іспити. В ун-ті св. Володимира 1901–1920 ордин. проф. по каф. рос. історії (19.05.1907). Керував студ. історико-етнографічним гуртком. Читав курс історії литовсько-руської держави, історії рос. нар. госп-ва, історії Росії ХІХ ст., юрид. джерел рос. історії, економ. історії Росії, рос. селянства. Магістер. дис. «Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах» (1901), докт. дис. «Очерки по организации западно-русского крестьянства в XVI в.» (1905). Хронологічні рамки досліджень ученого охоплюють іст. події, які відбувалися з давніх часів до першої чверті XX ст., а саме проблеми Київ. Русі, Литовсько-Руської держави, Москов. Русі та Рос. імперії. Значна частина праць присвячена вивченню білоруського фольклору та етнографії. Одним із гол. напрямів досліджень Д.-З. були соц.-екон. проблеми; значним був внесок Д.-З. у розвиток джерелознавства та археографії. Виклав на Київ. ВЖК.

Читати далі >Долинський Олександр Васильович

 • Останні зміни:
16.10.1924- 27.12.2003

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1953 асп-ру. Впродовж 1953–93 асист., старш. викл., доц. (1986) іст. ф-ту. Заст. декана іст. ф-ту по закордин. зв’язкам. 1993–2003 ст. наук. співроб. ІУАД. Канд. дис. «Первые советские публикации дипломатических документов (1917–1922 гг.)» (1974). Архівознавець, досліджував перші рад. публікації дипломат. документів. Учасник ВВв. Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст., медалями «За бойові заслуги», «За оборону Києва». Заст. секретаря партбюро ф-ту. Чл. секції сусп. наук Укр. тов-ва дружби та культ. зв’язків з заруб. країнами.

Читати далі >Домбровський Василь Федорович

 • Останні зміни:
01.01.1810- 26.05.1846

Місце народження: м. Гомель .
Наукове звання: екстраординарний професор російської історії.
Після закінчення Ніжин. гімназії вищих наук князя Безбородька (1831) викл. у гімназіях Ніжина, Києва. З січня 1838 ад’юнкт, 1840 екстраордин. проф. новоствореної каф. рос. історії ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Доній Микола Романович

 • Останні зміни:
27.04.1908- 21.07.1975

Місце народження: с. Липняжці, тепер Добровеличківського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
1932 закінчив Одес. ін.-т соц. виховання. 1932–49 викл. історії ВКП(б) у вишах України, 1949–54 зав. каф. основ марксизму-ленінізму Київ. пед. ін.-ту, 1954–64 дир., заст. дир. Ін-ту історії партії ЦК КПУ. У Київ. ун-ті: з 1964 дир. ІПК викл. сусп. наук. Дослідник історії ком. партії в Україні. Канд. дис. «Декабрьское вооруженное восстание на Катеринославщине 1905 г.» (наук. кер. акад. АН СРСР Г.М.Панкратова) (1949). Проф. (1964). Підготував 16 канд. наук. Чл. ред. колегії УІЖ.

Читати далі >Драгоманов Михайло Петрович

 • Останні зміни:
18.09.1841- 20.06.1895

Місце народження: м. Гадяч, тепер Полтавська область.
Науковий ступінь: магістр історії.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1863 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. З 1864 приват-доц., доц. (1873–75) ун-ту по каф. заг. історії. Читав курс заг. історії. 1871 відряджений ун-том за кордон. Замість запланованих 2-х років пробув там майже 3, відвідавши за цей час Берлін, Прагу, Відень, Флоренцію, Гейдельберг, Львів. Брав активну участь у діяльності Київ. громади, очолюючи її ліве крило. Видав разом з В.Б. Антоновичем двотомник «Исторические песни малорусского народа» (1874–75), «Малорусские народные предания и рассказы» (1876). Вимушений емігрувати після репресивного звільнення у вересні 1875 з ун-ту, в 1876–89 активно працював у Женеві як політик, науковець, видавець і публіцист, видавав зб. і журнал «Громада» (1878–82), серії позацензурних брошур і книг укр. та рос. авторів. 1876 заснував вільну укр. друкарню. З 1889 проф. Софійського ун-ту.

Читати далі >Дрожжин Валерій Прокопович

 • Останні зміни:
28.12.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1968 історичний ф-т, 1974 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1968–70 старш. лаборант, з 1973 асист., викл., старш. викл., доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. 1975 декан ф-ту громадських професій, чл. президії, голова профспілкового комітету іст. ф-ту. Брав участь у написанні підручників та наук. посібників для студ. іст. ф-тів з новітньої історії України.

Читати далі >Дубина Кузьма Кіндратович

 • Останні зміни:
01.01.1906- 22.09.1967

Місце народження: с. Підгороднє Межевськ. р-ну Дніпропетр. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1936 редакторський ф-т Ін-ту журналістики ім. В.В. Воровського (м. Ленінград), 1936–37 слухач 2-х річного підготовчого відділення Ін-ту Червоної професури. 1952–54 доц. каф. марксизму-ленінізму ІПК викл. марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті.

Читати далі >Дядиченко Вадим Архипович

 • Останні зміни:
30.05.1909- 24.08.1973

Місце народження: м. Чернігів .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1929 соц.-екон. відділ Чернігів. ін-ту соц. виховання. Доц. Миколаїв. пед. ін-ту (1929–35), асист. Ін–ту історії УАМЛІНу (1935–36), мол. наук. співроб. (1938–40), старш. наук. співроб. (1940–44) Ін-ту історії АН УРСР; в.о. зав. відділом (1948–55), зав. відділом історії феодалізму (з 1961). З 1935 за сумісн. працював доц., проф. (1962) Київ. ун-ту, читав курси «Джерелознавство історії Української РСР», «Українська історіографія» та спецкурс «Визвольна війна 1648–1654 рр. і воз’єднання України з Росією». Канд. дис. «Семен Палій» (1940), док. дис. «Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст.» (1960). Дослідник проблем історії Лівобережної України XVII–XVIII ст. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора та медалями.

Читати далі >Дячук Леонтій Володимирович

 • Останні зміни:
03.04.1960

Місце народження: с. Озеряни Дубнівського (нині Дубенського) району Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1987 історичний ф-т Київ. ун-ту. Під час навчання в ун-ті був переможцем Всесоюз. конкурсів студ. наук. робіт з гуманіт. та сусп. наук. З 1987 асист., доц. каф. укр. історії та етнополітики іст. ф-ту Київ. ун-ту. 1994 перебував на стажуванні в Ін-ті Пд. та Пд.-Сх. Європи Віден. ун-ту (Австрія). З 2004 працює на каф. теорії та історії держави і права юридичного ф-ту. 

Читати далі >
Персоналії 71 — 105 з 422
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи