ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Кириленко Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
20.10.1921

Місце народження: м. Давлеканово Башкирської АРСР, тепер Республіка Башкортостан, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Впродовж 1939–61 перебував у лавах Рад. Армії. Протягом 1945–48 дир. б-ки, 1954–56 лектор харків. Будинку офіцерів. 1953 закінчив заоч. відділення іст. ф-ту Харків. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1962–64), в. о. доц. (1963), старш. викл. (1964), доц. (1968–73) каф. історії КПРС. Канд. дис. «Військово-організаторська діяльність Комуністичної партії України на початку Великої Вітчизняної війни (червень-жовтень 1941 р.)» (1964). Досліджував історію рад. підпільно-партизанського руху опору під час ВВв. Учасник ВВв, нагороджений орденом Червоної Зірки, медалями «За бойові заслуги», «За оборону Кавказу», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».

Читати далі >Кізченко Анатолій Федорович

 • Останні зміни:
16.06.1924- 22.08.1991

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту (відділення міжн. відносин). У Київ. ун-ті: старш. викл. (1956), доц. (1961), проф. (1974) каф. історії стародавнього світу та середніх віків. У 1960–72 заст. декана, 1978–88 декан іст. ф-ту, 1984–89 зав. каф. історії середніх віків та стародавн. світу. Канд. дис. «Советско-чехословацкие отношения в период угрозы фашизма и гитлеровской агрессии (1933–1937 гг.)» (1956), докт. дис. «Внешняя политика Чехословакии накануне второй мировой войны» (1972). Учасник ВВв.

Читати далі >Клапчук Сергій Миколайович

 • Останні зміни:
20.02.1931

Місце народження: с. Карабелівка Теплицького району Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1960 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту. З 1966 у Київ. ун-ті. Проф. (1982), зав. каф. історії КПРС (1988), проф. каф. укр. історії та етнополітики (1996). Канд. дис. «Деятельность партийных организаций Украины по повышению культурно-технического уровня рабочего класса (1959–1965 гг.)» (1967 ), докт. дис. присвячена проблемам здійснення держ. органами кадрової політики, спрямованої на розвиток трудової і творчої активності трудівників промисловості України (1981). Фахівець у галузі історії та етнополітики, підготував 22 канд. і 1 д-ра іст. наук. К. здійснив значний особистий внесок у розвиток іст. науки, удосконалення навч.-виховного процесу вищої школи, підготовку кадрів. Як керівник і ред. спільно з колегами каф. підготував понад 21 наук. працю заг. обсягом більш як 300 др. арк. Засл. працівник нар. освіти України (1998). Нині проф. Київ. Славістичного ун-ту.

Читати далі >Клячін Василь Петрович

 • Останні зміни:
11.04.1858

Місце народження: м. Кременчук .
Наукове звання: приват-доцент нової історії.
Навчався в МХА (С.-Петерб.), 1879 заарешт. За зв’язки з «Землею і волею». За розпорядженням міністра внутр. справ висланий у Вологод. губ., у м. Великий Устюг. Наприкінці року переведений до Кременчука, перебуваючи під наглядом поліції. Згодом закінчив іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. В ун-ті св. Володимира з 1887, з 1892 приват-доц. по каф. нової історії.

Читати далі >Кнауер Федір (Фрідріх) Іванович

 • Останні зміни:
03.08.1849- 01.01.1917

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: доктор порівняльного мовознавства.
Наукове звання: ординарний професор порівняльного мовознавства і санскриту.
Походив з Бессарабії, навчався в Дерпт. ун-ті (у Л.фон Шредера). В ун-ті св. Володимира 1885–1916: екстраорд. проф. (01.01.1886), проф. (26.02.1890). по каф. порівняльного мовознавства і санскриту, засл. ордин. проф (1909).

Читати далі >Коваль Михайло Климентійович

 • Останні зміни:
05.09.1913

Місце народження: с. Гнідин Бориспільського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчив 1931 музпрофшколу ім. Леонтовича, 1938 іст. ф-т Київ. пед. ін-ту, 1938 асп-ру Київ. ун-ту. Працював музикантом Держкіно УСРР, 1935–37 викл. на робфаках. У 1938–56 викл. Київ. пед. ін-ту, 1936–41 викл. основ марксизму-ленінізму Київ. мед. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1956–58 старш. викл. каф. історії СРСР. У 1960–70 мол. наук. співроб. Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Успехи развития сельского хозяйства Украины в конце восстановительного пери ода (1923–1925 гг.)» (1951). Нагороджений медаллю «За доблесну працю в період Великої Вітчизняної війни» (1948).

Читати далі >Козицький Микола Юхимович

 • Останні зміни:
03.10.1936

Місце народження: с. Рожів Макарівського району, Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив іст.-філос. ф-т, 1968 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доц. (1972), проф. (1989), зав. каф. історії для гуманітарних факультетів (1997–2001), проф. каф. (2001–05). Канд. дис. «Разработка В.И.Лениным тактики единства действий революционных демократических сил и борьба большевиков за поведение ее в жизнь в годы первой русской революции» (1970), докт. дис. «Ленинская тактика левого блока 1905–1914 гг.» (1988). Відповід. секретар-заст. гол. ред. міжвідомчих збірників «Питання історії КПРС» – «Питання політичної історії» (1969–90). Чл. ред. ради вид-ва «Либідь». Підготував 14 канд. іст. наук. Чл. спец. ради іст. ф-ту по захисту канд. і докт. дис., чл. спец. ради ІЖ. Лауреат Всесоюз. конкурсу молодих учених (1970).

Читати далі >Козловський Іван Павлович

 • Останні зміни:
01.01.1868

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: магістр російської історії.
Наукове звання: приват-доцент.
Закінчив іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. В ун-ті св. Володимирв 1907–08 приват-доц. по предмету рос. історії.

Читати далі >Колесник Віктор Федорович

 • Останні зміни:
09.08.1950

Місце народження: с. Озеряни Варвинського району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.
Декан історичного ф-ту (з листопада 2003). Навчався на відмінно у Прилуц. пед. училищі ім. Івана Франка. Закінчив 1974 іст. ф-т, 1977 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1977: асист., старш. викл., доц., проф., зав. каф. давньої та нової історії України (з 2001). Розробив і викладає нормат. курс «Історія України» та спец. курси «М. С. Грушевський – громад. і політ. діяч», «Екон. і нац.-культурні процеси в Українській РСР у 1920–1930-ті роки», «Сусп.-політ. рухи в Україні на початку ХХ ст.». Канд. дис. з історії робітн. класу УРСР в ІІ пол. 1920-х (1978), докт. дис. «Робітничий клас України наприкінці 20-х – в 30-ті роки: Історіографія» (1991). Голова спец. вч. ради Д 26.001.20. Підготував 15 канд. наук. Коло наук. інтересів: соц.-екон історія України 1920-х – 1930-х рр., історіографія історії України, історія українського національно-визвольного руху ХVІІІ – початку ХХ ст. Викл.-наук. роботу активно поєднує з наук.-організаційною.

Читати далі >Комаренко Олександр Юрійович

 • Останні зміни:
04.01.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1986 історичний ф-т, 1989 асп-ру Київ. ун-ту, іменний стипендіат. У Київ. ун-ті: 1989–94 асист., 1995–96 доц. каф. історії народів Росії (сучас. назва каф. історії Росії); з 1996 доц. каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн. З травня 2002 заст. декана іст. ф-ту з наук. роботи. Розробив і читає нормат. курси з новітньої історії країн Зх. Європи та Пн. Америки в 1918–45, історії країн Скандинавії, спец. курси з історії заруб. країн. Канд. дис. «Рабочий класс Украины в борьбе против милитаризма и войны, июль 1914 г. – февраль 1917 г: (На материалах губерний Левобережной и Правобережной Украины)» (1990). Наук. інтереси – історія України та Росії в роки І св. війни, новітня історія США, історія країн Скандинавії.

Читати далі >Компанієць Іван Іванович

 • Останні зміни:
23.03.1921- 15.11.1975

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1945 іст. ф-т Одес. ун-ту, 1949 асп-ру Ін-ту історії АН УРСР. 1949–74 працював в Ін-ті історії АН УРСР, 1959–75 у Гол. редакції УРЕ (з 1967 заст. гол. ред.). з 1971 заст. голови Гол. ред. «Історі міст і сіл Української РСР». У 1975 зав. каф. історії УРСР Київ. ун-ту. Канд. дис. «Буковина в начале ХХ в.» (1949), докт. дис. «Положение и борьба трудящихся масс Галиции, Буковины и Закарпатья в начале ХХ в. (1900–1919 гг.)». Досліджував історію Зх. України ХХ ст., встановлення рад. Влади, соц. перетворення на зх.-укр. землях. Лауреат Держ. премії СРСР (1976). Нагороджений медаллю «За доблесну працю. На ознаменування 100-річчя В.І.Леніна», Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР.

Читати далі >Конашевич Алла Павлівна

 • Останні зміни:
14.03.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 іст. ф-т Львів. ун-ту, асп-ру Київ. ун-ту. Відповід. секретар комісії по влаштуванню підлітків виконкому Львів. обл. ради, секретар комітету комсомолу АН УРСР. З 1965 наук. ред. Гол. редакції УРЕ, з 1967 наук. ред. РЕІУ, з 1973 асист. Київ. технолог. ін-ту харчової пром-ті. У Київ. ун-ті 1978–2000: асист. (1978), старш. викл. (1981), доц. (1984) каф. історії КПРС природн. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность КПСС по дальнейшему развитию социалистической демократии в 1966–1971 гг. (На матер. парторганизаций Украины)» (1978). Автор багатьох робіт з актуальних проблем політ. та укр. історії, опублікованих в наук. та сусп.-політ. виданнях. Розробила ряд навч. планів та метод. праць з курсів політ. історії, історії України, історії укр. та заруб. культури, які впроваджено в учбовий процес.

Читати далі >Кондуфор Юрій Юрійович

 • Останні зміни:
30.01.1922- 10.01.1997

Місце народження: с. Зубані Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.
Закінчив 1949 іст. ф-т, асп-ру Харків. ун-ту. Доц. Харків. ун-ту, одночасно на кер. парт. роботі. Проф. (1968), зав. каф. історії рад. сус-ва Київ. ун-ту (1968–73). Викладав курс історії СРСР (рад. період). Декан історичного ф-ту (1973–78). Дир. Ін-ту історії АН УРСР (1978–94). Канд. дис. (1952), докт. дис. «Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны» (1965). Підготував 15 канд. та 3 докт. іст. наук. Гол. ред. УІЖ (1979–88). Очолював гол. ред. колегії багатотомних видань «Історії Української РСР»; трьохтомної «Історії Києва»; двотомної «Історії робітників Донбасу» та ін. Керував Спец. радою по захисту докт. дис. при Ін-ті історії, а також Координаційною радою з проблем іст. науки. Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1958); Трудового Червоного Прапора (1960, 1967); Жовтневої Революції (1982), медалями. Лауреат Держ. премії України (1980). Засл. діяч науки і техніки України (1992). Чл.-кор. АН УРСР (1979), акад. АН УРСР (1985). Учасник ВВв на Далекому Сході.

Читати далі >Кононенко Галина Кирилівна

 • Останні зміни:
18.02.1898

Місце народження: с. Велика Мішкова Амвросіїв. р-ну Таганроз. округу, тепер с. Мішково Донец. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1925 Харків. комвуз ім. Артема, 1931 Москов. дворічні курси марксизму-ленінізму, 1935 Москов. іст.-партійний ін-т червоної професури. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1939–41, 1944–52), в.о. доц. (1951–53), в.о. зав. каф. (1951) основ марксизму-ленінізму.

Читати далі >Король Віктор Юхимович

 • Останні зміни:
13.11.1944

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 Київ. ун-т. Працював інструктором відділу пропаганди та агітації Ленін. райкому КПУ, вчителем історії, дир. вечірньої сш № 30 м. Києва, викл. каф. сусп. наук Київ. технолог. ін-ту легкої пром-ті. У Київ. ун-ті: доц. (1983) каф. історії України, проф. (1992–2006) каф. новітньої історії України. Викладав нормат. курс новітньої історії України на іст. ф-ті, спец. курси. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по укреплению творческого содружества и интернационального единства интеллигенции Советской Украины и братских республик в годы Великой Отечественной войны (1943 – 1945 гг.)» (1976), докт. дис. « Сотрудничество народов СССР в области науки и культуры в годы Великой Отечественной Войны (1941–1945 гг)» (1990). Чл. ред. колегії міжн. громад.-політ. журналу «Президент», «Науково-методичного журналу», «Історія в школі», чл. Гол. ред. колегії іст.-меморіального серіалу «Книга пам’яті України», згідно постанови Кабінету міністрів України. Розробляє наук. проблеми історії України в роки ВВв, ІІ світ. воєн, історії культури та релігії.

Читати далі >Корольов Борис Іванович

 • Останні зміни:
30.06.1930

Місце народження: м. Шуя Івановської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 історичний ф-т Київ. ун-ту. Викладав у Київ. пед. ін-ті інозем. мов (1953–72). У Київ. ун-ті 1972–2000: доц. каф. архівознавства, заст. дир. з наук. роботи ІПК викл. сусп. наук (1977–84), проф. (1985), дир. ІПК, проректор ун-ту (1984–91), дир. Ін-ту післядипл. освіти ун-ту (1992–95). Проф. каф. архівознавства та спеіальних. галузей історичної науки іст. ф-ту (1995–2000). Канд. дис. «Рост и укрепление большевистских организаций Украины в 1917 году» (1963), докт. дис. (1980). Коло наук. інтересів – політ. історія ХХ ст., спец. галузі іст. науки, методика викладання, педагогіка вищої школи.

Читати далі >Короткий Віктор Андрійович

 • Останні зміни:
16.07.1959

Місце народження: с. Курмани Недригайлівського району, Сумської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1981 історичний ф-т, 1998 докт-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1981: 1981–98 лаборант, старш. колектор, зав. фондами, дир. Народного музею історії Київ. ун-ту. З 1988 асист. каф. історії УРСР іст. ф-ту, з 1996 доц. каф. давньої та нової історії України. 1989–90 заст. декана іст. ф-ту. На іст. ф-ті читає курси з укр. історіографії від найдавніших часів до кін. ХІХ ст., історії органів влади та управління ХVІІІ – ХІХ ст.; спец. курси з історіографії історії України, історії Київ. ун-ту та соц. історії України XIX ст. Канд. дис. «Подготовка квалифицированных кадров рабочего класса в системе профессионально-технического образования во второй половине 70-х годов (на примере УССР)» (1990). Досліджує проблеми розвитку освіти в Україні, суспільно-політ. процеси та нац.-визвольний рух XIX ст., питання історіографії.

Читати далі >Корчмар Яків Ісакович

 • Останні зміни:
19.11.1904- 10.11.1973

Місце народження: м. Овруч, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Від 1924 навч. в миколаїв. профтехшколі, а потім був направлений до житомир. парт. школи. По закінченні парт. школи 1924 працював пропагандистом. 1927–31 навчався в Київ. ін-ті соціального виховання. Працював у системі нар. освіти: учитель, директор школи, інспектор райвід. нар. освіти. Від 1934 аспірант каф-ри історії України Київ. ун-ту, з 1937 доц. цієї ж каф. Канд. дис. (1940). Співробітничав з Ін-том історії України АН УРСР у підготовці «Нарисів з історії України». З початком ВВв евакуйований з Києва в центр. області СРСР: доц. каф. історії СРСР Сталінград., а потім Астрахан. пед. ін-тів. Від 1945 працював у Ворошиловград. (1958–70 Луган.) пед. ін-ті: доц., з 1947 – зав. каф. історії СРСР (до поч. 1950-х був єдиним кандидатом істор. наук в ін-ті). Став організатором істор. освіти у вищій школі на Луганщині. Вивчав укр. історію 19 – поч. 20 ст., зокрема, історію вугільно-металургійної пром-сті та робітн. руху в Донбасі в 1860–90-х рр. Учасник громадянської та ВВв (1942-45).

Читати далі >Косміна Оксана Юліївна

 • Останні зміни:
11.09.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1984 архітект. ф-т Київ. держ. худ. ін-ту, 1987 асп-ру відділу етнографії Ін-ту мистецтвознавства, етнографії та фольклору АН Білоруської РСР, 2008 докт-ру каф. етнології та краєзнавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті викладала 1994–95 на каф. археології та музеєзнавства, читала курс «Українська етнологія» та спец. курси «Українське традиційне вбрання», «Українське традиційне житло». Проводила практичні заняття зі студ. в Музеї «Пирогів» (1994–95). Розробила і викладає курс«Історія костюму» та спецкурс «Етнодизайн». Канд. дис. «Спільне та регіональне в традиційному житлі України та Білорусії» (1988). Досліджує матеріальну культуру українців (житло, одяг).

Читати далі >Костомаров Микола Іванович

 • Останні зміни:
16.05.1817- 19.03.1885

Місце народження: с. Юрасівка, тепер Ольховський район Воронезької області, РФ.
Науковий ступінь: ад’юнкт-професор.
Наукове звання: доктор історії.
Закінчив 1836 іст.-філол. ф-т Харків. ун-ту. 1837 поступив на військ. службу в Кінбурнзький драгунський полк, де почав вивчати архів козацького Острозького полку. 1840 склав магіст. екзамен. Протягом 1844–45 учителював у гімназіях Рівного і Києва. В ун-ті св. Володимира 1846–47: ад’юнкт-проф. по каф. рос. історії, читав курс рос. історії. Згодом лекції К. набули широкої популярності серед студ. У наук. студіях К. зосереджувався на україністиці. Магістер. дис. «Об историческом значении русской народной поэзии» (12.01.1844). Докт. ступінь присуджена радою ун-ту 10.04.1864 «без предоставления и защещения» дисертації. 1847 за участь у Кирило-Мефодіївському братстві засуджений до року ув’язнення в казематі Петропавловської фортеці та до заслання у В’ятку, пізніше заміненого засланням до Саратова, де служив чиновником у губ. статист. комітеті. 1857 з дозволу уряду переїхав до С.-Петерб. Проф. С.-Петерб. ун-ту (1859–62). Наприкінці 1830-х працював в галузі перекладу, в 1840-х вперше виступив як літ. критик. Один з організаторів журналу «Основа» (1861–62), чл.-ред. археографічної комісії. Дійсн. чл. Музею старожитностей і Віденської археогр. комісії та ін. наук. інституцій.

Читати далі >Костриця Никифір Юхимович

 • Останні зміни:
23.02.1914

Місце народження: с. Білозери Черкаського району Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Протягом 1930–33 навчався в Корсун. пед. технікумі, 1934–36 на заочн. відділенні філос. ф-ту Москов. іст.-філос. ін-ту, який не закінчив у зв’язку з ліквідацією відділення. Викл. історії (1933–38), дир. Кичинецької сш (Корсун. р-н Черкас. обл.) (1938–39). 1938 закінчив заочне відділення іст. ф-ту Київ. пед. ін.-ту. Викл. історії КПРС Краснодар. військ. піхотного училища (1939–41); старш. викл. історії КПРС Сталінград. військ. училища зв’язку (1941); старш. інструктор відділу агітації і пропаганди по військ.-навч. закладам (1943–45); лектор політуправління і викл. історії КПРС Вечірн. ун-ту марксизму-ленінізму при Київ. окружному будинку офіцерів (1945–47); нач. ун-ту (1947–50). У вересні 1950 у званні підполковника демобілізований за станом здоров’я (інвалід ІІ групи). Протягом 1945–50 навчався на загальновійськ. ф-ті Військ.-політ. академії ім. Леніна, яку не закінчив у зв’язку з демобілізацією. Старш. викл. основ марксизму-ленінізму Київ. філії Всесоюз. юрид. заочн. ін-ту (1950–55). У Київ. ун-ті (1955–82) старш. викл. каф. історії КПРС історичного ф-ту, доц. (1960), доц. каф. історії КПРС для природн. ф-тів (1968), на посаді проф. ( 1975), проф. (1977). Канд. дис. «Социалистическое строительство на Украине в 1920 году» (26.02.1955), докт. дис. «Коммунистическая партия – организатор всенародной борьбы за осущиствление ленинских идей электрефикации на Украине (1946 – 1965 гг.)» (1972). Учасник ВВв.

Читати далі >Котляревський Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
25.09.1836- 11.10.1881

Місце народження: м. Кременчук, Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор слов’янської словесності.
Наукове звання: ординарний професор, чл.-кор. Петербурзької АН.
Закінчив 1857 Москов. ун-т, де вивчав слов’янську філологію та слов’янські старожитності. Учень О.М.Бодянського. Упродовж 1857–62 вчитель середніх учб. закладів Москви. 1862 заарештований за підозрою в антиуряд. діяльності, звільнений у зв’язку з відсутністю складу злочину, позбавлений права викл. діяльності, до 1867 перебував під наглядом поліції. З 1867 товариш, секретар і бібліотекар Москов. археол. тов-ва, ред. «Археологічного вісника», хранитель музею тов-ва. Екстраордин. проф. Дерпт. ун-ту, де працював до 1873. У 1872–74 перебував у закордин. відрядженнях. В ун-ті св. Володимира ордин. проф. по каф. слов’янської філології (1875–81). Читав курси «Історико-філологічний огляд слов’янських племен», «Історія слов’янознавства», «Вступ до слов’янських старожитностей», «Огляд слов’янських говірок», «Історія болгарської та сербської літератур», «Історія польської літератури», «Огляд давньо-руської писемності», «Загальне слов’янознавство», «історія та енциклопедія слов’янознавства». Славістику вбачав комплексною наукою, яка повинна залучати до свого арсеналу фольклор, мовознавство, археологію, історію, етнографію. Магістер. дис. «О погребальных обычаях языческих славян» (1868), докт. дис. захистив на основі двох монографій у С.-Петерб. ун-ті: «О древностях и истории поморських славян» та «Древности юридического быта балтийских славян»(1874).

Читати далі >Котляров Петро Миколайович

 • Останні зміни:
15.03.1960

Місце народження: с. Озера Бородянського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1998 історичний ф-т, 1999 асп-ру каф. історії стародавнього світу та середніх віків Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1999: асист. (1999–2001), доц. (2002). Читає лекційний курс з історії Зх. Європи XVI–XVII ст., спецкурси: Історія Реформації в Західній Європі, Культура західноєвропейського Відродження. Канд. дис. «Світогляд і релігійно-політична діяльність Філіппа Меланхтона» (2000). Вчений-медієвіст. Досліджує історію німецької Реформації. Опублікував бл. 20 наук. та навч.-метод. праць

Читати далі >Котов Віктор Никифорович

 • Останні зміни:
08.04.1912- 23.02.2001

Місце народження: м. Одеса.
Закінчив 1938 історичний ф-т, 1941 асп-ру Київ. ун-ту. Працював асист. Ін-ту історії АН УРСР. 1942 в. о. проф. каф. історії СРСР. З 1945 працював в АН УРСР і одночасно займав посаду доц. каф. історії СРСР Київ. ун-ту (1945–69), з 1969 зав. каф. Канд. дис. « Украина в завоевательных планах Наполеона І» (1945), докт. дис. «В.І. Ленін – основоположник радянської історичної науки» (1971). Викладав історію ХІХ ст., курс рос. історіографії та ряд спец. курсів. Читав лекції у Братислав., Лейпціг. та Сімферопол. ун-тах. Роботи розкривають актуальні проблеми історії України та Росії, зокрема України в планах Наполеона, діяльність революціонерів-демократів у ХІХ ст. К. – один із провідних історіографів СРСР. Опублікував навч. посібники з історіографії історії СРСР, проаналізував внесок К. Маркса і Ф. Енгельса в розвиток світової цивілізації, погляди В.Г. Белінського, О.С. Пушкіна на розвиток іст. науки. Секретар партбюро ф-ту. Учасник ВВв.

Читати далі >Коцур Анатолій Петрович

 • Останні зміни:
06.01.1963

Місце народження: с. Сакуниха Недригайлівського району Сумської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1985 іст. ф-т, 1991 асп-ру Чернівецького ун-ту. 1985–86 зав. метод. лаб. іст. ф-ту, 1986–89 стажист-дослідник каф. історії СРСР і УРСР, 1991–92 асист., доц. (1992) каф. історії України Чернівецького ун-ту. Проф. каф. історії та культури України Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту (2001–03). У Київ. ун-ті з 2003: проф., зав. каф. української історії та етнополітики історичного ф-ту. Підготував та викладає курси: «Історія України», «Історіографія історії України», «Сучасна укр. історіографія», «Актуальні проблеми історії України», «Методика викладання історії у вищій школі», «Історія науки і техніки в Україні», 4 спец. курси. Канд. дис. «Роль местных советов депутатов трудящихся в обеспечении промышленного развития западных областей Украинской ССР (50-е годы)» (1991), докт. дис. «Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.» (2001).

Читати далі >Коцур Галина Георгіївна

 • Останні зміни:
16.04.1964

Місце народження: с. Товтри Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Історик. Закінчила 1988 іст. ф-тет Чернівецького держ. ун-ту. З 2008 доц. каф. іст. для гуманітарних ф-тів Київ. ун-ту.

Читати далі >Кошик Олександр Кузьмич

 • Останні зміни:
20.07.1905- 27.01.1977

Місце народження: с. Мишурин Ріг, тепер Верходніпровського району, Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1927 Дніпропетр. технікум. До 1930 працював вчителем. З 1930 зав. культ. відділом, відповід. секретар Луган. окружного правління Союзу Працівників Освіти. 1938 закінчив асп-ру при каф. історії СРСР Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. викл. історії СРСР (1937–39), доц. Об’єднаного Укр. ун-ту в евакуації (1942–44), доц. каф. історії СРСР Київ. ун-ту (1944). Проректор з наук. роботи (1948–54). Проф. каф. історії СРСР (1963), зав. каф. (1964–69). Канд. дис. (1941), докт. дис. «Рабочее движение на Украине в годы первой мировой войны и февральской революции» (1965). Учасник ВВв. Має уряд. нагороди: ордени, медалі. Опублікував низку наук. праць з історії України та історії СРСР.

Читати далі >Кривошея Галина Мефодіївна

 • Останні зміни:
17.04.1932

Місце народження: с. Куцівка Ротмистрівського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1954 історичний ф-т, 1960 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту(наук. кер. доц. І.Ф.Шатилюк). У Київ. ун-ті: викл. загальноуніверситет. каф. історії КПРС (1960–61), асист. (1962), старш. викл. (1963–65), доц. (1965–88) каф. історії КПРС для природ. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии Украины по развитию Львовско-Волынского угольного бассейна в период между ХХ и ХХI съездами КПСС» (1962). Започаткувала нові форми ідейно-вих. роботи серед студ. 1967 створила Клуб бойової і трудової слави на геогр. ф-ті, який став загальноуніверситет., керувала Клубом протягом 20 років (1967–87). У Клубі виступали Маршал Радянського Союзу В.І. Чуйков, Тричі Герой Радянського Союзу, генерал-полковник І.М. Кожедуб та ін. 15 років очолювала методичну секцію викладачів, брала активну участь у підготовці науково-методичних публікацій, впровадженні технічних засобів навчання. Разом з проф. М.М.Матвійчуком розробила систему управління якістю підготовки спеціалістів, ефективністю навчання й поглибленням знань студ., рекомендовану Мінвузом України для вищих навчальних закладів.

Читати далі >Крижановський Володимир Степанович

 • Останні зміни:
02.12.1936

Місце народження: с. Змагайлівка Черкаського району, Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1960 відділення нової і новітньої історії іст.-філос. ф-ту Київ. ун-ту. Працював в школах м. Києва. У Київ. ун-ті: з 1972 р. – асист., старш. викл. (1976), доц. (1979–2001) каф. історії КПРС природн. ф-тів (сучас. назва каф. української історії та етнополітики). Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по дальнейшему повышению материального благосостояния рабочего класса» (1974). Брав участь у виконанні респ. комплексних наук.-досл. програм та планових кафедральних тем. Автор багатьох наук. статей, співавт. колективних монографій, учасник наук. конференцій, чл. Спец. Ради по присвоєнню наук. ступенів. Під його кер-вом кілька аспірантів захистили канд. дис. Останнім часом досліджував наук. проблему «Українське питання у світових війнах ХХ ст.». Наук.-досл. роботу органічно поєднував з підвищенням пед. майстерності. Автор низки опубл. метод. праць, текстів лекцій з політ. історії ХХ ст. (1991), історії України (1991–92), оригінальні спецкурси, що були впроваджені у навч. процес тощо.

Читати далі >Крижановський Олег Прокопович

 • Останні зміни:
03.01.1944- 18.02.2010

Місце народження: с. Червона Слобідка Обухівського району Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 іст.-філос. ф-т, 1970 асп-ру Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 1970: асист. (1970–73), старш. викл. (1974–78), доц. (1979–88), зав. каф. історії стародавнього світу та середніх віків (1989). Читав лекційний курс з Історії Стародавн. Сходу, спец. курси: Культура Близького Сходу в давнину, Культура Стародавньої Індії та Китаю, Церква в Україні в контексті церковно-реліг. життя середньовічної Європи, історія єгиптології. Канд. дис. «Инвентарная реформа 1847–1848 гг. в Волынской губернии» (1970), докт. дис. «Церква у соціально-економічному розвитку Правобережної України. XVIII – перша половина ХІХ ст.» (1992). Вчений-славіст, історик церкви. Досліджував соц.-екон. історію Правобережної України XVIII – першої пол. XIX ст., церковне життя на Правобережжі. Голова комісії з історії Наук.-метод. ради МО України, чл. Експертної ради з іст. наук ВАК України. Відмінник освіти України. Засл. працівник освіти України (2009). Почесний доктор НАН України (2009).

Читати далі >Кримський Агатангел Юхимович

 • Останні зміни:
15.01.1871- 25.01.1942

Місце народження: м. Володимир-Волинський, тепер Волинської області.
Наукове звання: професор, академік УАН.
Закінчив 1892 Лазарев. ін-т східних мов (Москва), 1896 іст.-філол. ф-т Москов. ун-ту. 1896–98 перебував у наук. відрядженні (Ліван та Сирія). По поверненні працював у Лазарев. ін-ті: доц. (1898), проф. по каф. араб. л-ри та історії мусульманського Сходу (1900–18); одночасно обіймав посаду неодмінного секретаря Східної комісії Москов. археол. тов-ва. 1918 повернувся до Києва, один із засновників ВУАН і її перший неодмінний секретар, поклавши багато зусиль для розбудови ВУАН і особливо її іст.-філол. відділу. Дир. ін-ту укр. мови (1921–29). 1929 під тиском партійно-держ. керівництва залишив посаду секретаря ВУАН. У Київ. ун-ті: проф. всесвіт. історії (1918–21). Серед учнів О.Й.Пріцак, Якуб Кемаль. Вивчав історію укр. мови. Збирав фольклорно-етногр. матеріал українців з родильної, весільної обрядовості, розробив програму для діалектичних записів укр. мови. Відомі переклади з араб. та західноєвроп. мов. 1972–73 вийшли його «Твори» у 5-ти тт. Акад. УАН (1919). Засл. діяч науки УРСР (1940). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1940). 20.07.1941 звинувачений у націоналізмі, заарештований, вивезений до Казахстану. Помер у кустанайській в’язниці. Наук. доробок складає бл. 1 тис. наук. праць. Автор низки досліджень з історії сходу, історії ісламу і історії та араб., перської та турецької л-р. Автор бл. 300 статей до словників Брокгауза та Ефрона, Гранат; у «Трудах по востоковедению, издаваемых Лазаревским институтом восточных языков» – 26 томів наук. розвідок К.

Читати далі >Круглова Людмила Борисівна

 • Останні зміни:
04.04.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Гол. зберігач фондів Музею історії Київського університету. Закінчила 1993 історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1985: лаборант, з 1990 гол. зберігач фондів Музею історії Київ. ун-ту. Канд. дис. «Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца (1879–1914 рр.)» (2009). Осн. напрямки наук. діяльності: історія Київ. ун-ту, музейна справа. За багаторічну сумлінну працю в Київ. ун-ті удостоєна почесного звання «Ветеран праці Київського університету» (2007). Нагороджена Почес. грамотою Спілки жінок України (2009). Автор 12 наук. і навч.-метод. публікацій.

Читати далі >Кругляков Віктор Євгенович

 • Останні зміни:
10.09.1952

Місце народження: м. Словянка, Хасанського району Приморського краю, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1976 іст. ф-т Ужгород. ун-ту, 1986 асп-ру Київ. держ. пед. ін-ту. Учитель історії (1976–78), на комсомол. роботі (1978–79), зав. каб. каф. історії КПРС Київ. держ. пед. ін-ту (1979–84). У Київ. ун-ті з 1987: асист., з 1995доц. каф. української історії та етнополітики. Канд. дис. «Деятельность КПСС по повышению идейно-теоретического уровня инженерно-технических кадров. (1971–1981 гг.)» (1989). Осн. напрямки наук. діяльності пов'язані з проблемами історії України ХХ ст., історії культури та іст. антропології. Читає курс з історії України та спецкурси по проблемах культури та історії сучасного світу.

Читати далі >Кудлай Петро Дмитрович

 • Останні зміни:
29.06.1915- 23.02.1977

Місце народження: с. Прохори, тепер Борзнянського району Чернігівської обл.асті.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1945 іст.-філос. ф-т, асп-ру 1949 Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1954), доц. (1960) каф. історії УРСР. Канд. дис. «Селянський рух на Чернігівщині в 1905–1906 рр.» (1953). Осн. напрями наук. роботи: сусп.-політ. та соц.-екон. історія України початку 20 ст., історіографія та бібліографія історії України. Голова секції історії товариства «Знання» при Київ. ун-ті, чл. Наук. Ради ЦДІА УРСР. Нагороджений медалями.

Читати далі >Кузовков Ігнатій Васильович

 • Останні зміни:
24.07.1918- 01.01.1977

Місце народження: с. Провоторово Орлов. обл., РФ .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1940 іст. ф-т Ленінград. держ. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1949–51), в.о. доц. (1951–52), доц. (1952–53) каф. історії СРСР за сумісн.; в.о. доц. каф. марксизму-ленінізму ІПК викл. марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті (1952–55) за сумісн.

Читати далі >
Персоналії 141 — 175 з 422
Початок | Поперед. | 3 4 5 6 7 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи