ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Андрощук Федір Олександрович

20.02.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Закінчив історичний ф-т Київ. ун-ту (1995), навчався в асп-рі Київ. ун-ту. 1996–2001 асист. каф. археології та музеєзнавства іст. ф-ту. Археолог. Викладав спецкурси: «Археологія ранніх слов’ян», «Археологія Київ. Русі», «Метод. проблеми археології», «Етногенетичні процеси за археол. джерелами», «Історіографія археології». «Первісна та середньовічна археологія Північної Європи».Брав участь у роботі археол. експедицій на території України, Росії, Швеції та Ісландії. Керував розкопками на городищі Коровель поблизу с. Шестовиця (Чернігів. обл.) та на давньоруських пам’ятках Канівщини. Cпеціаліст у галузі історії середньовічної Європи. Канд. дис. «Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (IХ–Х ст.)» (1998). У листопаді 2000 направлений до Археол. ін-ту Стокгольм. ун-ту для виконання наук. проекту. Автор понад 40 наук. статей та 2 монографій. Осн. праці: Хронологія і топографія Шестовицького могильника // Археологія. 1995. № 3; Нормани і слов’яни у Подесінні (моделі культурної взаємодії доби раннього середньовіччя). К., 1999; Гнездово, Днепровский путь и финал Бирки // Труды ГИМ. 2003, №124. Л-ра: Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників кафедри археології та музеєзнавства / Київ. Ун-т ім. Тараса Шевченка / Укл.: Малєєв Ю.М., Піоро І.С. К., 1996. Арх.: Архвів КНУТШ. 2001, спр. 1-пвс. ‘Vikings in the East’, // S. Brink & N. Price (eds.), The Viking World (London & New York, 2008), 517–542; ‘Vikings and Farmers. Some remarks on the social interpretation of swords and long-distance contacts during the Viking Age’ // L. Holmquist Olausson & M. Olausson (eds.), The Martial Society. Aspects of warriors, fortifications and social change in Scandinavia (Stockholm, 2009), 93–104; ‘The Gift to Men and the Gift to the Gods: Weapon Sacrifices and the Circulation of Swords in Viking Age Society’, // Festschrift for Johan Callmer, in Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag. Claudia Theune, Felix Biermann, Ruth Struwe und Gerson H. Jeute (Hrsg.) Internationale Archäologie – Studia honoraria, Band 31. (Berlin, 2010); ‘Symbols of Faith or Symbols of Status? Christian Objects in Tenth-Century Rus’, // I. Garipzanov & O. Tolochko (eds.), Early Christianity on the way from Varangians to the Greeks. Ruthenica. Supplementum 4 (Kiev, 2011), 70–89; ‘Byzantium and the Scandinavian World in the 9th-10th Century: Material Evidence of Contacts’ // From Goths to Varangians: Communication and Cultural Exchange Between the Baltic and the Black Sea. Eds. L.Bjerg, J.Lind, S.Sindaek (Black Sea Studies, Århus, 2012), 149-193; Скандинавские древности Южной Руси. Каталог (Paris, 2012) – В співавторстві з В.М.Зоценком. 

Автор: Л.Г. Самойленко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи