ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Апанович Олена Михайлівна

09.09.1919- 21.02.2000

Місце народження: м. Мелекесс Куйбишевської обл., тепер м. Дімітровград Ульяновської обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.

Навчалася у Всесоюз. комуніст. ін.-ті журналістики (1937–38), закінчила 1941 ф-т рос. мови та л-ри Харків. держ. пед. ін-ту, 1949 асп-ру при ЦДІАК УРСР. Працювала: 1942–43 інспектор санпросвіти Наркомздраву Башкирської автоном. Респ. (БАРСР), 1934–44 інспектор та кор. радіомовлення радіокомітету при РНК БАРСР, м. Уфа; 1944–49 – наук. співроб., старш. наук. співроб., 1948–49 – нач. відділу Давніх актів ЦДІАК УРСР, м. Київ. Водночас 1945–49 – викл. Вечірнього ун-ту марксизму-ленінізму (за сумісн.). У Київ. ун-ті: з 31.08.1949–01.05.1950 старш. викл. каф. історії народів СРСР історичного ф-ту. Канд. дис. «Запорізьке військо, його устрій і бойові дії в складі російської армії під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр.» (1950). У 1950–52 мол. наук. співроб., 1956–76 старш. наук. співроб. Ін-ту історії України АН УРСР. Через розходження з позицією офіц. рад. історіографії зазнала переслідувань, була звільнена з Ін-ту історії; у 1995 поновлена на посаді. У 1973–86 старш. наук. співроб. Центр. Наук. б-ки АН УРСР, тепер НБУВ. Історик, джерелознавець, археограф, публіцист. Дослідниця історії укр. козацтва, джерел історії козацтва, укр. рукописної книги XV–XVIII ст., творчості та спадщини В.І. Вернадського; у 1987–91 заст. Вчен. секретаря Комісії АН УРСР з розробки наук. спадщини В.І. Вернадського. Чл. НСПУ (1991). Луреат Держ. премії України ім. Тараса Шевченка (1994), Премії Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (1995). Похована на Байковому кладовищі (м. Київ). Автор понад 300 наук. праць. Осн. праці: Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії Українського народу. К., 1954 (у співавт.); Запорозька січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії: 50-70 рр. 17 ст. К., 1961; Збройні сили України в першій половині 18 ст. К., 1969; Рукописная светская книга 18 в. на Украине. К., 1983; Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. К., 1993; Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність. К., 1994; Розповіді про Запорізьких козаків. К., 1991. Л-ра: Вчені інституту історії України: бібліографічний довідник. К., 1998; Дмитрієнко М.Ф. Апанович Олена Михайлівна // Енциклопедія історії України. Т. 1., К., 2003; Під знаком Кліо: на пошану Олени Апанович, Дніпропетр., 1995; Олена Михайлівна Апанович: бібліографічний покажчик (до 75-річчя від дня народження). К., 1995; Богачевська-Хомяк М. Людина повної посвяти праці // Неопалима купина, 1995, № 7–8; Ємець Т. Олена Апанович – берегиня козацької слави (до 90-річчя від дна народження) // Календар-щорічник «Українознавство» – 2009. К., 2008. Арх.: Архів КНУТШ. 1950. Спр. 1–пвс. 

Автор: К.А. Кобченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи