ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ардашев Павло Миколайович

22.11.1865- 04.05.1924

Місце народження: c. Білоярськ, Татарстан, РФ.
Науковий ступінь: ордин. проф. по каф. заг. історії.
Наукове звання: доктор загальної історії.

1889 закінчив іст.-філол. ф-т Москов. ун-ту, залишений при каф. заг. історії для підготовки до проф. звання (1890–94), 1896–98 перебував у закордон. відрядженні, вивчав документи Париз. нац. архіву. 1898 призначений приват-доц. по каф. заг. історії С.-Петерб. ун-ту, з 1899 приват-доц. Новоросійського ун-ту. 1901 отримав каф. заг. історії Юр’їв. ун-ту. 1902 перейшов на каф. заг. історії іст.-філол. ф-ту ун-ту св. Володимира, екстраордин. проф. (1903), ордин. проф. (16.06.1907). Читав курси: «Нова історія», «Історія Західної Європи в новий час»; «Історія Франції XVII ст.», «Історія Франції XVIIІ ст.», «Римська історія», «Період гуманізму та реформації», «Огляд джерел з історії гуманізму та реформації». Читав лекції на Київ. ВЖК (нова історія), декан іст.-філол. ф-ту (1915–17), вечірніх ВЖК (заг. історія). Працював над проблемами історії Франції ХVIII ст. Магіст. дис. «Провинциальная администарация во Франции в последнюю пору старого порядка (1774–1789). Провинциальные интенданты. Том I.» (1901), за яку отримав повну премію ім. С.М.Соловйова; докт. дис. «Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка (1774–1789). Провинциальные интенданты. Том II» (1906). Автор курсу нової історії для сш (1916). Брав участь у з’їзді істориків у Берліні (1908). Від 1910 чл.-співроб. Київ. клубу рос. націоналістів. Українофоб. Проф. Симферопол. (1921–23) ун-ту, 1923 – викл. Вітебського пед. ін.-ту. Статський радник. Нагороджений орденом св. Анни ІІІ ст. (1906). Осн. праці: О прогрессе в исторической науке // УИ. 1904. №1; Провинциальная администарация во Франции в последнюю пору старого порядка (1774–1789). Т.ІІ. К., 1906; Абсолютная монархия на Западе. СПб., 1902; Новейшая история Европы с епохи конвента до начала ХХ в. СПб., 1913; Французская революция в изложении римских историков. Одесса, 1914. Л-ра: Профессора Таврического национального университета им. В.И.Вернадского (1918-2000). К., 2000; ЕСУ. Т.1. К., 2004; Конта Р.М., Тіщенко І.І. Ардашев Павло Миколайович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Архів: ДМК. Ф.16, оп.465, спр.4768; ІР НБУВ. Ф.167, І. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи