ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Багалій Дмитро Іванович

26.10.1857- 09.02.1932

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: академік.

Закінчив 1880 ун-т св. Володимира, залишений для підготовки до проф. звання. З 1883 доц., з 1887 екстраордин. проф., з 1889 ордин. проф., з 1908 засл. ордин. проф. каф. рос. історії Харків. ун-ту. Ректор Харків. ун-ту (1906–11). Магіст. дис. «История Северской земли до половины ХІV столетия» (29.09.1882), докт. дис. «Очерки по истории колонизации и быта степной окраины Московского государства» (1887). Виборний чл. Держ. Ради (1906, 1911–14). Харків. міський голова (1914–17). Голова видавничого комітету Харків. тов-ва грамотності (1891–04). Голова правління Харків. громадської б-ки (1893–10). 1919 запрошений до Укр. держ. ун-ту, де викладав історію України. Один із засновників і перших акад. УАН (1918), голова Іст.-філол. відділу ВУАН (1918–20, 1929–30). Голова Харків. наук. тов-ва (1921–22). Керівник цн. арх. управління УРСР при ВУЦВК (1923–24). Голова Харків. наук.-досл. каф. історії укр. культури (1922–29). Дир. Наук.-досл. ін-ту Т. Г. Шевченка (1926–32). Автор понад 600 наук. праць з історії Слобідської, Лівобережної, Південної України ХV–ХVIII ст., її цехів, магдебурзького права; укр. історіографії, джерелознавства, архівознавства, археографії, історії географії, археології; досліджував філос. спадщину Г.Сковороди, декабристський рух в Україні. Осн. праці: Колонизация Новороссийского края и его первые шаги по пути культуры. К., 1889; Магдебурское право в Левобережной Малороссии. К., 1892; Опыт истории Харьковского университета. Т.1. Х., 1894; Раскопка курганов в Валковском и Богодуховском уездах Харьковской губернии, летом 1903 г. / Труды ХІІІ археологического съезда в Екатеринославе, в 1905 г. 1907. Т.1; Історія Слобідської України. Х., 1918; Нариси української історіографії. Т.1. К., 1923; Український мандрівний філософ Г. С. Сковорода. Х., 1926; Нарис історії України на соціально-економічному ґрунті. Х., 1928. Л-ра: Ювілей академіка Дмитра Івановича Багалія. 1857–1927. К., 1929; Академія наук України. Персональний склад, 1918–1993. К., 1993; Кравченко В.В. Д.И.Багалий: научная и общественно-политическая деятельность. Х., 1990; Дмитро Іванович Багалій – проф. Харківського університету: Бібліографічний покажчик. Х., 1992; Стрельська Л.І. Багалій Дмитро Іванович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. К., 2004. Арх.: ІР НБУВ. Ф.80, І, ІІІ. 

Автор: Л. І. Стрельська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи