ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бречкевич Митрофан Васильович

04.07.1870- 23.08.1963

Місце народження: с. Бакоти, Кременецького повіту Волинської губернії, тепер Кременецький район Тернопільської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1901 іст.-філол. ф-т Юр’їв. (Тартуського) ун-ту. На викл. роботі: приват-доц. Юр’їв. ун-ту (1906–11), проф. Казан. ун-ту (1913–22), проф. Дніпропетр. ІНО (1923–31), проф. Київ. пед. ін-ту (1938). Під час війни працював у Сталінград. (1941–42), Бірському (1942–43) та Молдав. (Бугуруслан, 1943–44) пед. ін-тах. Повернувшись до Києва восени 1944, очолив каф. історії сер. віків (сучас. назва каф. історії стародавнього світу та середніх віків) Київ. ун-ту (до 1950). Читав лекції з історії середніх віків, історії зх. слов’ян, історії Польщі для студ. історичного та філологічного ф-тів. Магістер. дис. «Введение в социальную историю княжества Славии, или Западного Поморья: Исследование по истории прибалтийских поморян за первые полтора века со времен принятия ими христианства (1128–1278)» (1912), докт дис. «Оборона Малахова кургана в 1854–1855 гг.» (1946). Історик-славіст, досліджував середньовічну історію зх слов’ян, нім. колонізація Помор’я. Засл. діяч науки УРСР (1948). Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: Святополк – князь Поморський // Сборник учено-литературного общества при Юрьевском университете. Юрьев, 1902. Т. 5; Первые поморские монастыри. Очерк из истории Балтийского Поморья в XII веке. Юрьев, 1905; Введение в социальную историю княжества Славии или Западного Поморья. Исследование по истории прибалтийских поморян за первые полтора века со времени принятия ими христианства (1128–1178). Юрьев, 1911; Східно-поморське князівство та його занепад. Початкова історія Гданського коридору (XIII–XIV ст.) // Наук. записки Дніпроп. наук. історико-філолог. секції при ВУАН. Дніпропетровськ, 1929., вип. 1. Л-ра: Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т.3; Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979; Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988; УРЕС. 1986. Т. 1; МоскаленкоА.С. М.В. Бречкевич и его работы по истории поморских славян // Славянский сборник. Саратов, 1972; Лаптева Л.П. Бречкевич как представитель позитивизма в русском славяноведении первой четверти ХХ века // Славяноведение. 1995. №1; Рудь М.О. З історії славістики у Київському університеті: М.В. Бречкевич (1870–1963) // Вісник Київського університету. Вип.33. К., 1995; Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Серія «Українські історики». К., 2004. Вип. 2.; Шевченко Л.В. Бречкевич Митрофан Васильович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ЦДАВО України. Ф.166. оп.12. спр.626; ДАК. Ф.16. оп.479. спр.123; ф.1246. оп.13. спр.66, 201, 242. 

Автор: М.О.Рудь, Л.В.Шевченко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи