ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Брянцева Тамара Петрівна

15.11.1926

Місце народження: м. Калуга, РФ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

1949 закінчила історичний ф-т, 1953 асп-ру Київ. ун-ту. В ун-ті працювала 1954–94: старш. викл. (1954–60), доц. (1961–94) каф. історії стародавнього світу та середніх віків. Читала лекційні курси з історії середніх віків та історії пд. і зх. слов’ян, спец. курси: «Основні проблеми історії Візантії», «Соц.-екон. розвиток Польщі в XIV–XVI ст.», «Слов’янське середньовічне місто», «Політичні структури Західної Європи XIV–XVI ст.», «Християнська церква в країнах середньовічної Європи та в Візантії», «Реформація в Європі: проблемні аспекти», «Основні проблеми середньовічної історії Західної Європи в сучасній історіографії». Канд. дис. «Социально-экономическое развитие польских городов в XIV – первой половине XV вв.(По материалам Малой Польши)» (1965). Вчений-славіст. Досліджує розвиток середньовічних міст у Польщі та на Правобережній Україні. Стажувалась у Ягелон. ун-ті (Польща), Моск. ун-ті (1969, 1974, 1979). Працювала в архівах Кракова, Варшави (Польща, 1975–76, 1978, 1980). Брала активну участь у Всесоюз. наук. конференціях з проблем медієвістики та славістики. Нагороджена медалями «За доблесну працю в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «50 років перемоги в Великій Вітчизняній війні», «Ветеран праці». Автор понад 60 наук. і наук.-метод. праць. Чл. автор. Колективу 8-томної Історії Української РСР (К., 1979, т.2, розд. VI-IX). Осн. праці: Особливості розвитку феодальних міст Польщі // Питання історії та культури слов’ян. К,, 1961; Характерні риси розвитку міст Поділля у XVIII ст. // Вісник КДУ. Серія Історія. 1974. Вип. 16; Проблеми середньовічних міст Польщі у сучасній польській історіографії // Проблеми слов’янознавства. Львів, 1980. Вип. 22; Соціальна структура міст Волині наприкінці XVIII ст. // Вісник КДУ. Серія Історія. 1981. Вип. 23; Відбудова і розвиток міст Київщини у першій половині XVIII ст. // Вісник КДУ. Серія Історія. 1986. Вип. 28; Города Польши XVIII в. и и проблемы в польской публицистике Г. Коллонтая // Вопросы новой и новейшей истории. 1984. Вып. 24. Л-ра: Историки-слависты СССР. М., 1981; Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX–XX ст. Історіографія, бібліографія, матеріали. Кам’янець-Подільський, 1993. Арх.: Архів КНУТШ. 1995. Спр.18–пвс. 

Автор: О.П.Крижанівський, М.О.Рудь

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи