ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лучицький Іван Васильович

14.06.1845- 22.08.1918

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський, тепер Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1866 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, залишений стипендіатом для підготовки до проф. звання. В ун-ті: приват-доц. (1870), доц. (1874), екстраордин. проф. (1877), ордин. проф. (1888) засл. ордин. проф. (1898) по каф. всесвіт. історії. Читав курс нової історії. Нетривалий час викладав у С.-Петерб. ун-ті. У І пол. 1870-х робив спроби іст. теоретизування, мав намір написати монографію з філософії історії, але змінив нарямок наук. пошуків. Блискучий педагог, умів заохотити слухачів до самост. роботи з джерелами, ретельно уникав навіть випадкової підказки учаснику семінару, вимагав від студ. самостійних висновків. Викладав на Київ. ВЖК. Магіст. дис. «Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции» (1871), докт. дис. «Католическая лига и кальвинисты во Франции» (1877). Гласний Полтав. земства (1879). Чл. ІІІ Держ. думи – депутат від Києва (1907), кадет. Почесн. чл. С.-Перерб. ун-ту (1913). Один з організаторів УНТ. Підтримуючи та покриваючи ліберально-дем. Налаштоване студ., Л. був під особливим наглядом попечителя Київ. навч. округи та під контролем департаменту поліції. У досл. методиці користувався іст.-порівняльним методом. Першим застосував статист. метод в іст. дослідженнях. Досліджував історію релігійних воєн у Франції XVІ ст. та історію аграрних відносин і общинного землеволодіння у Зх. Європі та в Україні. Учні: Є.Д.Тарле, Д.М.Петрушевський, В.К.Піскорський, В.П.Клячін, М.П.Василенко, В.О.Мякотін, Н.В.Молчановський. Дійсн. статський радник. Друкувався в УИ, Revue historique, Revue de l’historie modern, Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, «Устоях», «Заграничном вестнике», «Отечественных записках». Псевд. Ванька Каїн. Осн. праці: Гугенотская аристократия и буржуазия на юге Франции после Варфоломеевской ночи. СПб, 1870; Общинное землевладение в Малороссии. Золотоношский уезд // Устои. 1882. № 7; Сборник материалов для истории общественных земель и угодий в Левобережной Украине, извлеченных из рукописного отдела библиотеки университета Св. Владимира // УИ. 1883. №2,3,4,7,12, 1884. №3,4,5; Джордано Бруно // УИ. 1885. №5; Вопрос о крестьянской поземельной собственности во Франции до революции и продаже национальных имуществ // УИ 1895. №1; L’état des classes agricoles en France à la veille de la révolution française. Paris, 1911; Состояние земледельческих классов во Франции накануне революции 1789-1790 годов // УИ. 1912. №5. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под. ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Мякотин В.А. Труды И.В.Лучицкого по малорусской истории // Научный исторический журнал. 1914. №4; Кареев Н. И. Памяти двух историков. В. И. Герье и И. В. Лучицкий // Анналы. 1922. №1; Иванов Ю.Ф., Лучицкая С.И. Библиографический указатель трудов И.В.Лучицкого и литература о нем / История и историки. 1981. М., 1985; Українські архівісти: біобібліографічний довідник. К., 1999. Вип.1; Шевченко Л.В. Лучицький Іван Васильович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Логунова Н. Наукова та громадсько-політична діяльність І. В. Лучицького. К., 2006. Арх.: ДАК, Ф. 16. Оп. 479. Спр. 50; ІР НБУВ. Ф.66, ІІ. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи