ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Терпиловський Ростислав Всеволодович

24.04.1949

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1974 історичний ф-т Київ. ун-ту. З 1969 в ІА НАН України: мол. наук. співроб. (1976–85), старш. наук. співроб. (1985–95) з 1995 пров. н. с. відділу археології ранніх слов’ян. У Київ. ун-ті: з 2004 зав. каф. археології та музеєзнавства. Викладає нормат. курс «Основи археології» та низку спец. курсів. Канд. дис. «Население Нижнего и Середнего Подесенья ІІІ–V вв. н.э.» (1980), докт. дис. «Слов’яни Подніпров’я у першій половині І тис. н.е.» (1995). Підготував 4 канд. наук. Фахівець у галузі проблем етногенезу та ранньої історії слов’ян. Вивчає пізньозарубинецькі пам’ятки (І–ІІ ст. н.е.) та київ. культуру (ІІІ–V ст.) як основу формування ранньослов’янських старожитностей доби раннього середньовіччя. Розробляє питання культ.-іст. та соц.-екон. розвитку слов’янського сус-ва. Провів польові дослідження і ввів до наук. обігу матеріали поселень рим. і ранньосередньовічного часу Улянівка, Роїще, Олександрівка (Чернігів. обл.), Глеваха (Київ. обл.), Сенча (Полтав. обл.), Боромля, Рябівка (Сум. обл) та ін. Співроб. з археологами РФ, Білорусі, Польщі (виконання спільних наук. проектів, опонування дис., видання літ-ри). Голова Товариства археології та антропології Київ. ун-ту. Чл. вч. рад іст. ф-ту Київ. ун-ту, спец. ради іст. ф-ту, ред. колегії жур. «Археологія» та ін. Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (1991). Автор бл. 200 наук. праць, серед яких 13 монографій та розділів фундаментальних видань, у т.ч. посіб. «Археологія України», 2005 Давні слов’яни. Археологія та історія, 2012 (у співавт.). Осн. праці: Ранние славяне Подесенья ІІІ–V вв. н.э. К., 1984; Среднее Поднепровье и Днепровское Левобережье в первые века нашей эры. М., 1991 (у співавт.); Памятники киевской культуры. Свод археологических источников. К., 1992 (у співавт.); Славяне Поднепровья в первой половине І тыс. н. э. Люблін, 2004. Літ: Терпиловський Р.В. // Мезенцева Г. Г. Дослідники археології України: Енциклопедичний словник-довідник / Інститут археології НАН України, Чернігівський держ. пед. ін-т ім. Т.Г. Шевченка. Чернігів, 1997; Ростислав Терпиловський // АНТ. 2000. № 4-6; Обломський А.М. Рец. на: Терпиловський Р.В. «Славяне Поднепровья в первой половине І тыс. н. э. – Люблін, 2004» // Российская археология. 2006. №4; Терпиловський Ростислав Всеволодович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. Довідково-біографічний збірник. Т.2. К., 2006; Башкатов Ю., Синиця Є. Життя як археологічний пошук (до 60-річчя Ростислава Терпиловського // Українознавство – 2009. Календар-щорічник. К., 2008; Синиця Є.В. Піт-стоп (до 60-річчя Р.В.Терпиловського) // Vita antiqua. 2009. №7-8. 

Автор: Б.В.Магомедов

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи