ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Канівський природний заповідник Канівський природний заповідник

Розташований у Канів. р-ні Черкас. обл., підрозділ Київ. нац. ун-ту, база навч. практики студ. біол., географ., геол., іст. ф-тів та Ін-ту філол. Київ. нац. ун-ту. Площа – 2026,98 га. Нагірна частина (1415 га) — покриті лісом яри та пагорби на правому березі Дніпра — всесвітньовідомі Канівські геол. дислокації. Тут знаходяться археол. пам’ятки — Велике та Мале Скіфські городища, гори Мар’їна і Княжа (місцезнаходження літописного м. Родня). Також до заповідника входять заплавні острови Дніпра – Круглик (92 га) і Шелестів (404 га) та Зміїні в Канівському водосховищі (116 га). Відповідно до Указу Президента України № 02/2010 від 1 січня 2010 р. площа заповідника має збільшитися на 6615,6 га (у Золотоніському та Канівському р-нах Черк. обл.). Заснований 30 липня 1923 з ініціативи геолога В.В. Різниченка Постановою №156 Наркомзему УСРР як Держ. лісостеповий заповідник ім. Т.Г. Шевченка (1042,50 дес.). 1923 – 1930 — Сільськогосп. Наук. комітет Наркомзему УСРР призначав дир. (А.З. Носова, Є.Г. Друзенка), які перебували у Києві або Харкові. Наук. досл. мали не постійний, а експедиційний характер. Перший дир., який у 1930-1933 налагодив практичну роботу заповідника як природоохоронної установи — Г.Б. Спокойний. Назва заповідника неодноразово змінювалася: 1933 — Середньодніпровський держ. заповідник (після об’єднання із Держ. заповідником Дніпрової заплави “Конча-Заспа”), 1939 — Канівський біогеограф. заповідник (після передачі Київ. ун-ту як бази навч. практики відповідно до Постанови РНК УРСР № 668 від 29 черв. 1939). 29 серп. 1951 — ліквідований Постановою РМ СРСР № 3192, на його території створено Канівське навч.-лісове господарство Київ. держ. ун-ту. 12 листоп. 1968 — відновлено Постановою № 568 Ради Мін. УРСР як Канівський держ. заповідник Київ. держ. ун-ту (Учлісгосп). Перший дир. заповідника після підпорядкування його Київ. ун-ту — О. П. Кришталь. Він також керував лаб. арахноентомології (згодом – екології і токсикології) ун-ту, яка діяла на території садиби заповідника у 1956-1971. У різні роки дир. заповідника були: В.Ф. Башмак (1944 – 1945), проф. О.П. Кришталь (1945 – 1948), доц. П.М. Береговий (1948 – 1953), Я.П. Костина (1953 – 1956), Г.К. Бігун (1956), А.К.Ткач (1956 – 1971), А. П. Євтушенко (1971 – 1983), канд. біол. наук В. М. Дубонос (1983 – 1984), В. І. Дмитренко (1984 – 1995), канд. біол. наук, с.н.с. М. Г. Чорний (1995 – 2012). З 2012 дир. заповідника — В. П. Пилипенко. Садиба заповідника — територія колишньої дачі одного із перших досл. місцевих археолог. пам'яток акад. М. Ф. Біляшівського (1867 – 1926). Тут знаходиться його могила. У відновленому після війни будинку М.Ф. Біляшівського функціонує Природи музей із відділами: історії заповідника, бот., зоолог., дендрол., палеонтол., археол., еколог.; кімнатами, присвяченими проф. М.О. Максимовичу та акад. М.Ф. Біляшівському. Осн. функції заповідника — охорона типових та унікальних природних комплексів Лісостепу України, збереження біорізноманіття, моніторинг за динамікою природних процесів. Судинні рослини представлені в запов. 995 видами, що становить майже 20% флори України. Є 1261 вид грибів, 170 – лишайників, 138 – мохоподібних. Фауна заповідника налічує понад 10 тисяч видів безхребетних тварин. Комах – понад 8000 видів, в тому числі 47 видів занесено до Червоної книги України. Більше 200 видів — павукоподібні, багатоніжки – 42 види, близько 150 видів молюсків. Хребетні тварини: 234 види птахів, 53 види ссавців, 11 видів земноводних, 8 видів плазунів. Є цілий ряд рідкісних видів. Щороку на Дніпрі біля заповідника зимує до 30 орланів-білохвостів, а з 1996 цей птах загніздився в заповіднику. Зустрічаються на прольоті чорний лелека, скопа, змієїд, балабан, середній кроншнеп. На о. Круглик — колонія великого баклана і сірої чаплі. Велике значення має заповідник для перепочинку перелітних птахів. Л-ра.: Кришталь О.П. Канівський біогеографічний заповідник// Збірник праць Канівського біогеографічного заповідника. — К., 1947. — Том 1, вип. 1.; Чорна Л.О., Чорний М.Г. Канівський природний заповідник: шлях за 80 років// Заповідна справа в Україні. — 2002. — Т. 8. — Вип. 2; Чорна Л.О. Канівський природний заповідник//Нариси історії біологічного факультету. — К., 2004; Чорний М. Г., Чорна Л. О., Грищенко В. М. та ін. Заповідна Черкащина. — Черкаси: Брама-Україна, 2012; Чорний М. Г., Чорна Л. О. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку. — К.: ВПЦ “Київ¬ський університет”, 2013; Грищенко В. М. Канівський природний заповідник. — К., 2013. Л. О. Чорна.

Бортняк Микола Миколайович

 • Останні зміни:
14.09.1927- 15.07.1996

Місце народження: с. Русо-Крикливець (зараз с. Крикливець) Крижопільського р–ну Вінницьк. обл..
Ботанік, флорист. Закінчив із відзнакою біол. ф-т Київ. ун-ту (1957). З 1978 до 1996 зав. гербарієм каф. ботаніки біолог. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Грищенко Віталій Миколайович

 • Останні зміни:
18.10.1963

Місце народження: с. Мутин Кролевецького р-ну Сумської обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Орнітолог. Закінчив біолог. ф-т Київ. ун-ту (1985). З 1984 – лабор. каф. зоології хребетних, 1987 – мол. наук. співроб. лаб. еколог. моніторингу НДЧ КДУ при Канівському заповіднику, 1995 – ст. наук. співроб. Канівського природного заповідника, 2001 – отримав учене звання ст. наук. співроб., 2004 — заст. дир. заповідника з наук. роботи.

Читати далі >Домашенко Петро Степанович

 • Останні зміни:
26.06.1924- 07.02.2010

Місце народження: с. Максим Козелецького р-ну, Чернігів. обл..
Історик, художник-аматор, еколог. Закінчив Полтав. пед. ін-т ім. В.Г. Короленка (1959). 1962 – 1968 рр. працював у лаб. арахноентомології біол. ф-ту Київ. ун-ту під кер. проф. О.П. Кришталя. 1968 – 1984 рр. — ст. наук. співроб., організатор та зав. Природи музеєм Канівського держ. заповідника КДУ.

Читати далі >Євстигнєєв Олег Іванович

 • Останні зміни:
06.02.1960

Місце народження: м. Єлгава Латвійської РСР, нині — Респ. Латвія.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Ботанік-популяціоніст, геоботанік. Закінчив  біолог. ф-т Москов. пед. ін-ту (1982). 1985 – 91 – працював у наук. секторі Канівського природного заповідника Київ. ун-ту.

Читати далі >Погребенник Василь Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1941

Місце народження: с. Рожнів Косовського р-ну, Івано-Франківської обл..
Ботанік, природоохоронець. Закінчив біолог. ф-т Чернівец. держ. ун-ту (1963). 1963 – 66 навч. в асп-рі при каф. бот. Київ. держ. ун-ту, 1966–2002 – асист. каф. систематики вищих рослин біолог. ф-ту Київ. ун-ту. 1969-1971 – одночасно із виклад. роботою виконував обов’язки заст. дир. з наук. роботи Канівського заповідника ун-ту.

Читати далі >Страшко Федір Дмитрович

 • Останні зміни:
07.06.1893

Місце народження: с. Дніпровокам’янка, Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл..
Біолог, геоботанік. 1929 — закінчив біолог. ф-т Дніпропетров. ун-ту народної освіти. Один із орг. наук. осередку сучасного Канівського природного заповідника Київ. ун-ту. 1933 — геобот., 1934 — в.о. дир. Середньодніпровського заповідника, 1935 — 1941 на посаді геобот. Канівського біогеографічного (нинішнього Канівського природного) заповідника. 1945 — заст. дир., 1946 — 1947 — геобот. заповідника.

Читати далі >Чорна (Матвійчук) Людмила Олексіївна

 • Останні зміни:
01.06.1957

Місце народження: с. Ставрів Млинівського р-ну Рівненської обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Закінчила іст. ф-т Київ. держ. ун-ту (1980). З 1985 — ст. наук. співроб., заст. дир. з наук. роботи (1994 – 2001) Шевченківського нац. заповідника в м. Каневі. З 2001 — працює у наук.-досл. секторі Канівського природного заповідника Київ. нац. ун-ту.

Читати далі >Чорний Микола Гаврилович

 • Останні зміни:
03.01.1960

Місце народження: с. Кумейки Черкаського р-ну Черкаської обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Дир. Канівського природного заповідника Київ. нац. ун-ту, член Вченої Ради Ун-ту. Закінчив біолог. ф-т Київ. держ. ун-ту (1982). З 1985 — зав. Природи музеєм Канівського природного заповідника, зав. лаб. еколог. моніторингу, заст. дир. заповідника з наук. роботи. У 1995 – 2012 рр. — дир. Канівського природного заповідника. З 2012 р. — в докторантурі університету.

Читати далі >Шарлемань Микола (Едуард) Васильович

 • Останні зміни:
06.02.1887- 29.04.1970

Місце народження: м. Кременчук Полтав. губ. (тепер обл.).
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Зоолог, орнітолог, зоогеограф, природоохоронець. Навчався у КПІ на агроном. ф-ті за спеціальністю „прикладна зоологія”. 1923-1930 — один з орг. Держ. лісостепового заповідника ім. Т.Г. Шевченка (нині – Канівський природний заповідник), провів перше обстеження фауни на території заповідника та в околицях. 1924 – 1931 — зав. Держ. заповідником Дніпрової заплави „Конча-Заспа”, який у 1933 – 34 рр. входив до складу Середньодніпровського (нинішнього Канівського природного) заповідника. 1931-1932 — кер. Комплексної експедиції ВУАН, яка обстежувала заповідник.

Читати далі >Шевчик Василь Леонович

 • Останні зміни:
10.11.1958

Місце народження: с. Полиці Камінь-Каширського р-ну Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Флорист-геоботанік. Закінчив природничо-географ. ф-т Луцьк. держ. пед. ін-ту (1981). З 1987 – на посаді наук., а з 1993 – ст. наук. співроб. Канівського природного заповідника Київ. нац. ун-ту.

Читати далі >Яблоновська-Грищенко Євгенія Дмитрівна

 • Останні зміни:
27.02.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Орнітолог. Закінчила біолог. ф-т Київ. держ. ун-ту (1994). З 1994 — на постійній роботі у Канівському природному заповіднику Київ. нац. ун-ту.

Читати далі >Яценко Микола Павлович

 • Останні зміни:
21.10.1924- 16.03.2008

Місце народження: с. Піщана Золотоніського р-ну Черкас. обл..
Заст. дир. з наук. роботи Канівського держ. заповідника Київ. держ. ун-ту (1971-1985). Закінчив географ.  ф-т Київ. держ. ун-ту (1952). Фахівець в царині охорони природи.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи