ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чорна (Матвійчук) Людмила Олексіївна

01.06.1957

Місце народження: с. Ставрів Млинівського р-ну Рівненської обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Закінчила іст. ф-т Київ. держ. ун-ту (1980). З 1985 — ст. наук. співроб., заст. дир. з наук. роботи (1994 – 2001) Шевченківського нац. заповідника в м. Каневі. З 2001 — працює у наук.-досл. секторі Канівського природного заповідника Київ. нац. ун-ту. Фахівець з історії заповідної справи в Україні. Вперше грунтовно досл. історію створення та функціонування природно-заповідної мережі Середнього Придніпров’я, зокрема, Канівського природного заповідника та заповідника імені Михайла Максимовича (Прохорівського). Канд. дис. „Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 – 1930-ті рр.)” (2007). Автор понад 50 наук. праць на шевченкознавчу та природно-заповідну тематику. Нагороджена Грамотою Кабінету Міністрів України (2001), Почесною грамотою Президії НАН України та Центрального комітету профспілок НАН України (2009). Осн. праці: Канівський природний заповідник//Нариси історії біологічного факультету.— К., 2004; Неповторний куточок природи — Канівський природний заповідник//Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — К., 2004 (у співавт.); Архівні джерела про заповідник імені Михайла Максимовича (20 – 30 роки ХХ століття)//Наукові записки з укр. історії. Переясл.-Хм. ДПУ ім. Г.Сковороди. 2005, Вип. 17; Розвиток природоохоронних ідей у період діяльності українських національних урядів/Архіви України. - 2007. - №1 -3.

Автор: Є. Д. Яблоновська-Грищенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи