ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шарлемань Микола (Едуард) Васильович

06.02.1887 - 29.04.1970

Місце народження: м. Кременчук Полтав. губ. (тепер обл.).
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

Зоолог, орнітолог, зоогеограф, природоохоронець. Навчався у КПІ на агроном. ф-ті за спеціальністю „прикладна зоологія”. 1923-1930 — один з орг. Держ. лісостепового заповідника ім. Т.Г. Шевченка (нині – Канівський природний заповідник), провів перше обстеження фауни на території заповідника та в околицях. 1924 – 1931 — зав. Держ. заповідником Дніпрової заплави „Конча-Заспа”, який у 1933 – 34 рр. входив до складу Середньодніпровського (нинішнього Канівського природного) заповідника. 1931-1932 — кер. Комплексної експедиції ВУАН, яка обстежувала заповідник. 1936 – присвоєно вчений ступінь канд. біол. наук без захисту дис. 1937 – захистив докт. дис. за підручником „Зоогеографія УРСР”, професор з 1939. Автор перших праць з орнітолог. Канівського заповідника: „Птахи, що спостерігались у районі Шевченківського заповідника 28 липня – 18 серпня 1926р.”(1928.); “Матеріали до орнітології Державного лісостепового заповідника ім. Т. Шевченка та його околиць” (1933). 1928—1930 — приймав участь у створенні заповідника ім. М. О. Максимовича (Прохорівського) на колишній садибі першого ректора Київ. ун-ту М. О. Максимовича(с. Прохорівка, Полтав. губ., тепер – Черкас. обл.), 1950-1960 — виступав за відновлення цього заповідника. Один із засн. Київ. орнітолог. тов-ва імені К. Ф. Кеслера (1909), був секретарем; як представник його — входив до складу Орг. Комітету Першого з’їзду (наради) природників України (1918р.). Активний діяч природничої секції Укр. Наук. Тов-ва (м. Київ). Один із орг. Зоомузею АН УРСР. Створив секцію охорони природи при С.-Г. наук. комітеті УРСР. 1920 – обраний головою зоол. секції ВУАН, 1926 –1929 голова Київської краєвої інспектури з охорони природи. В останні роки життя — активний діяч Укр. тов-ва охорони природи. Осн. праці: „Зоогеографія УРСР”(1937); „Птахи УРСР”(1938). Л-ра: Борейко В. Е. Словарь деятелей охраны природы. — К.: 2001; Решетник Е.Г. Памяти Николая Васильевича Шарлеманя (1887-1970) // Вестник зоологии. К., 1970, — №6; Шевченко Л.В. Шарлемань Микола Васильович // Репресоване краєзнавство. — К., 1991.

Автор: В. М. Грищенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи