ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Хімічної госпітальної клініки кафедра Хімічної госпітальної клініки кафедра

Організована 1841. Каф. очолював проф. І. Фонберг.. Організатор першої хім. лаб., де проводив експерим. дослідження в галузі неорган. та аналіт. хімії. 1862-69 каф. хімії зав. проф. І. Тютчев. 1860-68 проф. В.О. Бец на каф. хімії читав спец. курси з питань аналіт. хімії, уроскопії, методів титрування. За пропозицією І. Тютчева в 1865 введена посада доц. з орган. хімії, на яку був запрошений П. Алексеєв (зав. каф. 1869-91). 1891 створене хім.-неорган. відділення хім. лаб. Ун-ту св. Володимира. 1894-1926 каф. очолював проф. Я. Барзиловський, який читав лекції на мед. ф-ті. У 1892 в самост. каф. виділилось і відділення орган. хімії. Очолював проф. С.П. Реформатський (1892-1920). 1899-1910 курс фіз. хімії читав проф. В. Плотников. Л-ра: 160 років Національному медичному університету ім. О.О. Богомольця (1841-2001). К., 2001. Марценюк Р.О.

Борнгаупт Федір Карлович

  • Останні зміни:
24.06.1842- 03.03.1905

Місце народження: м. Рига, Латвія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1867 закінчив мед. ф-т Дерпт. ун-ту. 1867 захистив докт. дис. «Untersuchungen über die Entwicklung des Urogenitalsistems beim Hündchen» (нім. «Дослідження розвитку урогенітальної системи у щеняти»). До 1870 займався приватною лікар. практикою у С.-Петерб., у Псков. губ., на золотих промислах в Оренбург. губ.

Читати далі >Волкович Микола Маркіянович

  • Останні зміни:
28.11.1858- 11.07.1928

Місце народження: м. Городня, Чернігів. губ., тепер Чернігів. обл. .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1882 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. З 1882 штат. ординатор госпітальної хірург. клініки. 1889 захистив докт. дис. того ж року відряджений до Німеччини. По поверненні приват-доц. Викладає курс десмургії з вченням про переломи і окремий курс отоларингології. 1893-1903 зав. хірург. віділенням Київ. міської лікарні, з 1903-12 зав. каф. госпітальної хірургії, 1912-22 - факультет. хірург. клініки. Викладав на рос. віділенні Ун-ту св. Володимира. Заснував (1908) і до кінця життя очолював Київ. наук. тов-во хірургів.

Читати далі >Добромислов Василь Дмитрович

  • Останні зміни:
17.12.1869- 04.02.1917

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1896 закінчив мед. ф-т Томськ. ун-ту. В Ін-ті експерим. медицини в С.-Петерб., в лаб. І. Павлова вивчав фізіологію травлення в експерименті. 1903 захистив докт. дис. «Физиологическая роль пищеварительних соков, содержащих пепсин, в щелочной среде». Зав. каф. опер. хірургії з топограф. анатомією (1910-17) Ун-ту св. Володимира, 1911-13 очолив каф. госпітальної хірург. клініки і зав. клініч. хірург. відділенням Київ. військ. госпіталю.

Читати далі >Коломнін Сергій Петрович

  • Останні зміни:
02.01.1842- 01.05.1886

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1865 закінчив С.-Петерб. МХА і був залишений ординатором госпітальної хірург. клініки. В 1869 захистив докт. дис. «О востановлении кровообращения у человека после перевязки больших артериальных стволов». 1869-71 – асист. 2-ої госпітальної хірург. клініки С.-Петерб. МХА, з 1871 – приват-доц. каф. хірургії С.-Петерб. МХА. З 1872 працював у Ун-ті св. Володимира: у званні доц. очолював госпітальної хірург. клініку (1872-76), проф. каф. теорет. хірургії (1874-76).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи