ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Хімічний факультет Хімічний факультет

Хімічний факультет Київ. ун-ту – вища елітна школа хім. освіти в Україні. З часу заснування 1834 каф. хімії, мінералогії та геології фіз.-мат. відділення Ун-ту св. Володимира (хім. відділення створено 1905), ф-т здобув міжн. визнання у багатьох країнах світу наук. доробком і якістю підготовки спеціалістів на засадах світ. стандартів. У різні роки ф-т очолювали П.З. Фішер (1934-41), І.М. Подорван (1944-53), Ф.Д. Шевченко (1953-58), І.В. П’ятницький (1958-60), А.Т. Пилипенко (1960-68), Ф.С. Бабичев (1968-78), В.Я. Починок (1978-82), Г.І. Баталін (1982-86), В.В. Сухан (1986-97), М.С. Слободяник (1997-2007), Ю.М. Воловенко (з 2007). Ф-т складається з 5 каф.: неорганічної хімії, органічної хімії, аналітичної хімії, фізичної хімії та хімії високомолекулярних сполук, на яких 9 спеціалізацій: неорг. хімія, екол. хімія, аналіт. хімія, хім. аналіз і менеджмент аналіт. лаб., фіз. хімія, фіз. хімія міжфазових явищ, органіч. хімія, хімія природ. сполук, хімія ВМС. Серед співроб. ф-ту 1 акад. НАН України, 3 чл.-кор. НАН України, 27 проф., 40 доц., 14 асист., також залучаються провід. вчені НАН України. Ф-т є базовим у системі вищої освіти України з питань наук. термінології та номенклатури, створення держ. стандартів підготовки бакалаврів і магістрів-хіміків, активно співпрацює з ін. ВНЗ й ін-тами НАН України. Підготовка фахівців ведеться за трьома каліф. рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Плановий набір студентів (бюджетна форма навч.) становить 100 осіб, існує контрактна форма. Щорічно ф-т випускає бл. 40-50 спеціалістів, 60-70 магістрів, яким присвоюється кваліфікація: хімік, наук. співроб., викладач вищих та середніх навч. закладів. Кращі студенти продовжують навчання в асп-рі Київ. ун-ту, НДІ НАН України (бл. 40%), магістратурі й асп-рі провід. ун-тів Європи, США, Канади, Кореї (бл. 15%). Вони успішно викладають у ВНЗ України й закордоном, працюють в НДІ, на підприємствах, в лаб. фармацевт., мед., хім. та ін. компаній. Чільне місце в історії ф-ту посідає філософія формув. власних традицій розвитку хім. науки й освіти. Наук. досягнення співроб. відзначені 12 Держ. преміями України в галузі науки і техніки, 2 преміями ім. А.І. Кіпріанова, 2 преміями ім. Л.В. Писаржевського, премією ім. В.І. Вернадського, 6 преміями імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка, грантами, стипендіями і преміями Президента України й Кабміну для молодих вчених. Велика увага приділяється наук. роботі студентів. Кращі одержують стипендії Президента України, ВР, іменні стипендії – М.С. Грушевського, М.О. Максимовича, С.М. Реформатського, Ф.С. Бабичева, А.М. Голуба, А.Т. Пилипенка, Ю.К. Делімарського, стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. З 2000 щорічно на ф-ті проводиться Всеукр. наук. конф. студентів і асп. «Сучас. проблеми хімії». Про високий рівень фахової підготовки студентів та наук. робіт студентів і асп. свідчать неодноразові перемоги на Всеукр. хім. олімпіадах, численні премії НАН України, Всеукр. конкурсу наук. робіт та гранти за Міжн. наук.-освіт. програмою. Ф-т постійно розвиває міжн. співроб. з провід. НДЦ. Спільні дослідження проводяться з хім. ф-том МДУ ім. М.В. Ломоносова, Вроцлавським, Гданським, Радомським (Польща) та Лейпц. (Німеччина) ун-тами, Ліонським нац. ін-том прикладних наук, Ун-том Анрі Пуанкаре в Нансі (Франція), ун-том Кампінас (Бразилія), Наук. Центром корпорації «LG Cable» (Корея), ін-том Шарля Садрона, ун-том Поля Сабат’є м. Тулуза (Франція), Йоркським ун-том (В. Британія). З ун-том Поля Сабат’є (м. Тулуза, Франція) підписано угоду про спільну магістратуру та асп-ру. Традиційною стала міжн. наук. конференція з хімії «Київ-Тулуза». 2008 підписано Угоду про створення першого міжн. наук.-досл. Франко-українського об'єднання в галузі молекулярної хімії (GRDI «Groupement Franco-Ukrainien en Chimie Moléculaire»). Співроб. беруть участь у виконанні проектів за багатьма міжн. програмами INTAS, Copernicus, Марі Кюрі, Дніпро, «НАТО заради миру», співпраці України з Румунією, Індією, ЄС, а також НТЦ України. Почесними д-рами Київ. ун-ту обрані видатні хіміки – лауреат Нобелевської премії Жан-Марі Лен, професори Ж. Фрайсард, Ж.-Ж. Боне (Франція), Х. Козловський (Польща). <i>О.А. Запорожець</i>

Авраменко Лариса Федотівна

 • Останні зміни:
14.09.1934

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1964 – інженер, мол. наук. співроб. НДЧ, з 1962 – викл. підгот. ф-ту, 1963 – асист. каф. хімії мономерів і полімерів хім. ф-ту, 1968 – старш. викл., 1974-2003 – доц. каф. хімії мономерів і полімерів (з 1993 – каф. хімії високомолекулярних сполук), 1968-95 – заст. декана з наук. роботи.

Читати далі >Амірханов Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
26.03.1958

Місце народження: м. Тбілісі (Грузія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1981-83 працював у ІЗНХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1987 – асист., старш. викл., 1997 – доц., з 2003 – проф. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Арбузова Алла Петрівна

 • Останні зміни:
12.10.1940

Місце народження: м. Краматорськ Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
2001-08 – старш. наук. співроб. каф. неорганічної хімії хім. ф-ту.

Читати далі >Арендарюк Олена Нестерівна

 • Останні зміни:
25.05.1943

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1968 – мол. наук. співроб., 1972 – зав. лаб., старш. інженер, 1988 – наук. співроб. каф. хімії і аналізу рідкісних елементів, 1990-2002 – каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Архаров Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
10.05.1938- 13.10.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1961-2002 – інженер, провід. інженер, старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії, зав. НДЛ «Аеродисперсні системи».

Читати далі >Бабичев Федір Семенович

 • Останні зміни:
28.02.1917- 28.04.2000

Місце народження: с. Бобрикове, тепер Луганськ. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: декан, зав. каф., професор.
Акад. АН УРСР. 1944 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1948 – асп-ру каф. органічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1948 – асист. каф. органіч. хімії, 1950 – доц., 1967 – проф., 1971-88 – зав. каф. органіч. хімії; 1968-78 – декан хім. ф-ту.

Читати далі >Бабко Анатолій Кирилович

 • Останні зміни:
15.10.1905- 07.01.1968

Місце народження: с. Судженське Томської губ. Новосибірськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АН УРСР. 1927 закінчив КПІ. З 1927 – асист. каф. аналіт. хімії КПІ, 1930 – доц. КТІХП. У Київ. ун-ті: 1934-41 – доц., 1944-60 – зав. каф. аналітичної хімії, 1960-68 – проф. цієї ж каф. хімічного ф-ту. Під час ВВВ 1941-44 – старш. наук. співроб., зав. лаб. аналіт. хімії ІЗНХ АН УРСР (м. Уфа, м. Москва).

Читати далі >Багінський Іван Леонідович

 • Останні зміни:
24.05.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: з 2002 – мол. наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Базилюк Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
08.09.1952

Місце народження: м. Ніжин Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Працювала наук. співроб. ІХВС, Ін-ту ботаніки АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1992-2007 – асист., доц. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Баранова Ганна Іванівна

 • Останні зміни:
28.10.1951

Місце народження: с. Бистрик Кролевецького р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1973-87 – інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. каф. фіз.-хімії полімерів і колоїдів. 1988-89 – наук. співроб. Ін-ту колоїдної хімії і хімії води АН УРСР, 1989-92 – старш. наук. співроб. Фіз.-хім. ін-ту ім. О.В. Богацького АН СРСР, старш. наук. співроб. Ін-ту біоколоїдної хімії АН СРСР. З 1993 – дир. ЗАТ «Наук.-технол. центр «Укрводбезпека». Одночасно з 2000 – старш. наук. співроб. лаб. екотехнологій НТУУ «КПІ».

Читати далі >Барзиловський Яків Миколайович

 • Останні зміни:
01.10.1845- 31.12.1926

Місце народження: Борзенький уїзд Чернігів. губ..
Науковий ступінь: доктор хімії.
Остання займана посада: приват-доцент, завідувач кафедри неорганічної хімії.
В Ун-ті св. Володимира: 1872 – лаборант хім. лаб., 1880 – приват-доц., 1882 за конкурсом обраний Радою ун-ту штатним доц. (до 1886), 1896-1926 – зав. каф. неорганічної хімії Київ. ун-ту. 1886 переїхав до С.-Петерб., де поступив на службу в мін-во держ. майна й був зарахований приват-доц. С.-Петерб. ун-ту.

Читати далі >Баталін Георгій Іванович

 • Останні зміни:
10.02.1918- 13.02.1988

Місце народження: м. Петроград, тепер м. С.-Петерб. (Росія).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри фізичної хімії, декан.
1941-54 – наук. співроб. Ін-ту чорної металургії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1954 – доц., проф., 1965-88 – зав. каф. фізичної хімії, 1982-86 – декан хімічного ф-ту.

Читати далі >Батковська Людмила Олексіївна

 • Останні зміни:
19.06.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1964 – старш. лаборант, інженер, 1973 – мол. наук. співроб. проблемної НДЛ «Аеродисперсні системи», наук. співроб., 1988 – старш. наук. співроб. каф. хімії і аналізу рідкісних елементів, 1991-2003 – каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Бездушна Елла Григорівна

 • Останні зміни:
02.04.1971

Місце народження: м. Олевськ Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
З 1995 – інженер, мол. наук. співроб. НДЦ НМУ. У Київ. ун-ті: 2001 – мол. наук. співроб., 2002–04 – асист. каф. хімії ВМС. З 2006 працює в гр. проф. Х. Ріттера  в ун-ті Х. Гейне (м. Дюсельдорф, Німеччина).

Читати далі >Безугла Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
10.02.1956

Місце народження: м. Бранденбург (Німеччина).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1978 – інженер, мол. наук. співроб. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, з 1993 – наук. співроб., старш. наук. співроб. каф. фізичної хімії.

Читати далі >Бєлінська Ірина Василівна

 • Останні зміни:
07.08.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2006-2012 – старш. наук. співроб. міжфакультет. НДЛ «Біологічно активні речовини».

Читати далі >Бєлобородова Олена Арсеніївна

 • Останні зміни:
17.02.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1966 – асист., 1978 – доц., 1988 – проф. каф. фіз. хімії, з 2008 – проф.-консультант хім. ф-ту.

Читати далі >Бійцева Ангеліна Володимирівна

 • Останні зміни:
22.09.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: мол. наук. співроб..
Хімік-органік, канд. хім. наук. У Київ. ун-ті: 2006 – інженер, з 2008 – мол. наук. співроб. каф. неорганічної хімії, з 2011 – мол. наук. співроб. каф. органічної хімії.

Читати далі >Біліченко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
22.01.1941

Місце народження: с. Черевки Комишнанськ. р-ну Полтавськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963-71 – мол. наук. співроб. філії Всесоюз. НДІ штучного волокна. У Київ. ун-ті: 1971 – мол. наук. співроб., 1976 – старш. наук. співроб. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, 1995-2001 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Блажко Олена Василівна

 • Останні зміни:
08.11.1940

Місце народження: с. Білозір’я Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963-1966 – старш. інженер, мол. наук. співроб. Шосткінськ. філіалу НДІ кінофотоматеріалів. У Київ. ун-ті: 1966 – старш. інженер хімічного ф-ту, 1977 – старш. наук. співроб. каф. хімії мономерів і полімерів, 1993-2000 – старш. наук. співроб. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Богодист Юрій Іванович

 • Останні зміни:
02.10.1936

Місце народження: м. Полтава.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1979-89 – старш. наук. співроб. каф. органічної хімії.

Читати далі >Бойко Клара Марківна

 • Останні зміни:
05.03.1931

Місце народження: с. Сахновщина Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1956 – мол. наук. співроб. лаб. електрохімії ІЗНХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1963 – асист., старш. викл., 1968-2008 – доц. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Бойко Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
16.06.1957

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1979-86 – інженер, мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР. 1986-88 – наук. співроб.-консультант Президії АН УРСР, 1988-97 – старш. наук. співроб., зав. лаб. фіз.-хімії спец. матеріалів Ін-ту проблем матеріалознавства НАН України. 1997-2002 – нач. відділу управ., заст. нач. департаменту МОН України у справах науки і технологій. У Київ. ун-ті: 2003 – провід. наук. співроб., заст. дир. Хіміко-біологічного науково-виробничого центру, з 2007 – старш. наук. співроб. НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження».

Читати далі >Болдирєва Наталія Олександрівна

 • Останні зміни:
03.01.1941

Місце народження: м. Донецьк.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963-84 – інженер, асп., мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1984-2001 – старш. наук. співроб., зав. НДЛ «Фізико-хімія конденсованих систем та міжфазових границь».

Читати далі >Болдирєва Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
25.11.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1998 – інженер, мол. наук. співроб., асист., з 2005 – доц. каф. фіз. хімії.

Читати далі >Болдог Іштван Йосипович

 • Останні зміни:
30.12.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: з 2005 – мол. наук. співроб. каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Болдог Йосип Йосипович

 • Останні зміни:
03.09.1948- 26.12.2003

Місце народження: м. Виноградів Закарпат. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: 1970-74 – асист. каф. неорг. хімії хім. ф-ту. 1975-2003 – старш. викл., доц. КПІ.

Читати далі >Бондаренко Світлана Петрівна

 • Останні зміни:
08.11.1970

Місце народження: с. Каноничі Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1995 – інженер, мол. наук. співроб., 2007-2010 – наук. співроб. каф. органіч. хімії, з 2010 – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного ун-ту харчових технологій.

Читати далі >Боряк Аврора Костянтинівна

 • Останні зміни:
04.07.1941

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1963 – старш. лаборант, 1964 – інженер, 1971 – мол. наук. співроб., 1979-2001 – старш. наук. співроб. каф. аналітичної хімії.

Читати далі >Брусиловець Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
18.06.1941- 29.09.2013

Місце народження: с. Кобижча Бобровицького р-нy Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1967 – асист., 1975 – старш. викл., 1982 – доц., 2001-2013 – проф. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Бубновська Віра Микитівна

 • Останні зміни:
22.05.1938

Місце народження: невідоме.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1963 – асист., 1967 – старш. викл., 1969-76 – доц. каф. органічної хімії.

Читати далі >Бувайло (Виноградова) Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
26.09.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
З 1998 – інженер І кат., з 2000 – мол. наук. співроб. каф. неорг. хімії.

Читати далі >Бударін Віталій Львович

 • Останні зміни:
07.09.1961

Місце народження: м. Ташкент (Узбекистан).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1986 – наук. співроб., 1987 – мол. наук. співроб. НДЛ «Аеродисперсні системи», 1992 – асист., 1993-99 – доц. каф. фіз. хімії. Продовжує наук.-пед. діяльність в ун-ті м. Йорк (В. Британія).

Читати далі >Будераська Галина Георгіївна

 • Останні зміни:
18.04.1923- 08.08.1992

Місце народження: м. Ірпінь Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1959 – інженер відділу Укрхарчпостачання УРСР, вчитель хімії в школі, викл. Київ. артилер. уч-ща. У Київ. ун-ті: 1962-81 – старш. наук. співроб. НДЛ «Аеродисперсні системи» хім. ф-ту.

Читати далі >Васильєв Степан Анатолійович

 • Останні зміни:
20.07.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1982 – лаборант, інженер каф. органічної хімії, 1986 – мол. наук. співроб. лаб. «Синтез біол. активних речовин», 1992-94 – наук. співроб. хім. ф-ту. З 1994 – нач. відділу акціонерної нафтохім. компанії.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 346
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи