ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бєлобородова Олена Арсеніївна

17.02.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Бєлобородова Олена Арсеніївна (17.02.1941, м. Київ), фізико-хімік, д-р хім. наук, проф. 1963 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1966 – асп-ру каф. фізічної хімії хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1966 – асист., 1978 – доц., 1988 – проф. каф. фіз. хімії, з 2008 – проф.-консультант хім. ф-ту. Канд. дис. «Исследование термодинамических свойств бинарных жидких сплавов на основе алюминия методом электродвижущих сил» (1969), докт. дис. «Взаимодействие компонентов бинарных жидких сплавов германия с p-, d-, f-металлами периодической системы» (1987), присвоєно вчен. звання проф. (1988). Читала нормат. курс «Фіз. хімія», спецкурси «Хім. та стат. термодинаміка», «Гетерогенні рівноваги». Підготувала 7 канд. наук. Сфера наук. діяльності: вивчення термодинамічних властивостей рідких металічних сплавів бінарних і багатокомпонентних систем на основі алюмінію та германію. Чл. експерт. ради ВАК (1998-2002), Вчен. ради ун-ту (1992-98), двох спец. рад. по захисту дис. з хім. наук. Голова Укр. хім. тов-ва хім. ф-ту (1988-97). Лауреат Держ. премії УРСР у галузі науки і техніки за цикл робіт «Дослідження з хімічної термодинаміки металічних сплавів і тугоплавких сполук» (1985). Нагороджена почесними грамотами Мін-ва вищої освіти СРСР (1984), УРСР (1991), має почесне звання «Відмінник освіти України» (2005). Автор 150 наук праць, у т.ч. 1 монографії. Осн. праці: Термодинамика и строение жидких сплавов на основе алюминия. М., 1983 (у співавт.). Л-ра: Жінки України. Біографічний енциклопедичний словник. К., 2001; Енциклопедія сучасної України, том 1. К., 2003.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи