ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Олексенко Людмила Петрівна

25.11.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: професор.

Олексенко Людмила Петрівна (25.11.1961, м. Київ), фізико-хімік, д-р хім. наук, доц. 1982 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1988 – інженер, 1990 – мол. наук. співроб., 1992 – асист., 1997 – доц., з 2010 – проф. каф. фізичної хімії. Канд. дис. «Физико-химические закономерности кристаллизующего действия органических льдообразующих реагентов» (1993), докт. дис. «Каталітична активність у реакціях окиснення СО та Н2 та фізико-хімічні властивості d-металовмісних систем” (2009), присвоєно вчен. звання доц. (1999). Сфера наук. діяльності: встановлення закономірностей окиснення малих молекул (СО, Н2) на нанесених оксидних і цеолітних каталізаторах з d-металами (моно- і біметаловмісних) у ході сист. дослідження їх каталітичної активності, фіз.-хім. властивостей, вивчення природи активних центрів та встановлення факторів, що сприяють високій активності нанесених систем. Веде спецкурси «Теорія хім. зв’язку», «Фіз. хімія поверхні», «Фіз. хімія міжфазових явищ». Підготувала 2 канд. наук. Учен. секретар спец. ради по захисту дис. з хім. наук Київ. ун-ту (1998-2007). Автор 155 наук. праць, у т.ч. 1 навч. посіб., 3 наук.-метод. розробок, 1 авт. свідоцтва, 2 патентів України. Осн. праці: Фізична хімія міжфазових явищ: Навч. посіб. К., 2005; Питома поверхня адсорбентів та каталізаторів. Методи її вивчення. К., 1998.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи