ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сухан Василь Васильович

23.08.1936

Місце народження: с. Чинадієво Мукачів. р-ну Закарпат. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Сухан Василь Васильович (23.08.1936, с. Чинадієво Мукачів. р-ну Закарпат. обл.), хімік-аналітик, д-р хім. наук, проф. 1958 закінчив хім. ф-т Ужгород. ун-ту, 1963 – асп-ру відділу полімерів Ін-ту фізіології рослин АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1963 – інженер хімічного ф-ту, асист. каф. аналітичної хімії, 1964 – старш. викл., 1968 – доц., з 1981 – проф., 1986-2000 – зав. каф. аналіт. хімії, 1986-97 – декан хім. ф-ту. Канд. дис. «Дослідження взаємодії солей з неелектролітами у розчині методами фізико-хімічного аналізу» (1963), докт. дис. «Экстракция и применение в анализе разнолигандных комплексов металлов с алифатическими монокарбоновыми кислотами и органическими азотсодержащими основаниями» (1980), присвоєно вчен. звання доц. (1968), проф. (1983). 1986-2000 – очолював Київ. наук. школу акад. А.К. Бабка з аналіт. хімії – «Хімія комплекс. сполук і застосування їх в аналізі». Розробляв аналіт. методи контролю вмісту металів в різних об’єктах аналізу, що грунтуються на реакціях комплексоутворення з неорг. і органіч. лігандами в екстракційних та сорбційних системах; розділення, концентрування і наступне визначення мікрокомпонентів із розчинів. Досліджував зміни хіміко-аналіт. характеристик внутрішньокомплекс. сполук металів з хромофорними реагентами в одно- та двофазових системах у міцелярному середовищі поверхнево-активних речовин та у присутності комплекс. поверхнево-активних речовин; аналіт. аспекти застосування низькотемпературного полум’я пропан – бутан – повітря в атомно-абсорбційному аналізі для атомізації елементів; твердофазні органіч. реагенти, адсорбційно іммобілізовані на поверхні високодисперсних кремнеземів або на пінополіуретані. Викладав «Електрохім. методи аналізу», базовий курс з аналіт. хімії. Підготував 9 канд. наук. 1996-2002 – співголова, з 2003 – заст. голови Наук. ради з аналіт. хімії НАН України. Протягом багатьох років проводив велику наук.-орг. роботу з атестації держ. стандартних зразків матеріалів чорної і кольорової металургії СРСР. Лауреат премії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (1991), премії імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка (1995). Соросівський проф. (1997), Почесний доктор Ужгород. нац. ун-ту (2006). Засл. працівник освіти України (2009), має нагрудний знак МОН України за розвиток вищої освіти «Петро Могила» (2006). Автор бл. 500 наук. праць, у т.ч. 2 монографії, 1 підруч., 7 навч. посіб., 38 авт. свідоцтв. Автор перекладів «Задачника з техн. хімії» (з нім. мови), «Задачника з аналіт. хімії» (з рос. мови). Осн. праці: Аналитическая химия серебра. М., 1975 (у співавт); Маскирование и демаскирование в аналитической химии. Ленинград, 1990 (у співавт); Хімія. Посібник для вступників до вищих навчальних закладів. К., 1993 (у співавт); Аналітична хімія природного середовища. К., 1996 (у співавт); Основи хроматографічного аналізу. Навч. посіб. К., 2002 (у співавт). Л-ра: Развитие аналитической химии на Украине / Под общ. ред. А.Т. Пилипенко. К., 1982.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи