ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Хіміко-біологічний науково-навчальний центр Хіміко-біологічний науково-навчальний центр

Хіміко-біологічний науково-навчальний центр Хімічного ф-ту (до 2009 року - науково-виробничий хіміко-біологічний центр). Створено 2002 як структурний підрозділ НДЧ на базі хім. ф-ту Київ. ун-ту; директор – д-р хім. наук А.О. Толмачов. Напрям досл. роботи – пошук нових лікар. засобів. Гол. завданнями є орг. й проведення фундамент. і прикладних наук. досліджень біол. активних хім. сполук, впровадження у вир-во наукомісткої конкурентноспроможної та інновац. продукції, практика для обдарованої молоді хім. й біологічного ф-тів. Осн. наук.-техн. розробки: реакції вінілалкілестерів з активними метиленовими сполуками; дослідження нових методів у комбінаторній хімії; встановлення експерим. умов виготовлення мішеней спец. складу для одержання електролюмінісцентних плівок методом високочастотного розпилу; створення мішень-орієнтованих бібліотек синтетичних сполук; розробка новітніх технологій одержання біол. активних фосфоровмісних сполук нового покоління для потреб фармакології та агропром. комплексу; розробка вимог щодо наявності забруднюючих речовин у роб. зоні автозаправних станцій; проект УНТЦ Р-200 «Синтез нових гетероциклічних та гетероароматичних сполук» (2005-06). Співроб. центру є виконавцями договірної теми «Синтез та дослідження властивостей поліфункціональних аліфатичних, ароматичних та гетероциклічних систем», беруть участь у виконанні бюджетної теми «Конденсовані гетероцикли рослинного та синтетичного походження в синтезі нових типів біорегуляторів – шлях до створення лікар. засобів нової генерації», підрозділ «Застосування триметилсилілгалогенідів у синтезі нових класів потенційно біоактивних гетероароматичних сполук». Серед 19 співроб. 2 д-ри, 10 канд. наук. Ними опубліковано понад 100 наук. праць. Цикл робіт «Триметилхлорсилан – перспективний конденсуючий агент» номінований на здобуття престижної нагороди НАН України – премії А.І. Кіпріанова. А.О. Толмачов

Бойко Олександр Миколайович

  • Останні зміни:
16.06.1957

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1979-86 – інженер, мол. наук. співроб. ІФХ АН УРСР. 1986-88 – наук. співроб.-консультант Президії АН УРСР, 1988-97 – старш. наук. співроб., зав. лаб. фіз.-хімії спец. матеріалів Ін-ту проблем матеріалознавства НАН України. 1997-2002 – нач. відділу управ., заст. нач. департаменту МОН України у справах науки і технологій. У Київ. ун-ті: 2003 – провід. наук. співроб., заст. дир. Хіміко-біологічного науково-виробничого центру, з 2007 – старш. наук. співроб. НДЛ «Біорегулятори природного та синтетичного походження».

Читати далі >Гавриленко Костянтин Сергійович

  • Останні зміни:
10.08.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.
2007 – наук. співроб. науково-виробничого хiміко-біологічного центру.

Читати далі >Лукін Олег Васильович

  • Останні зміни:
07.12.1973

Місце народження: м.Новокуйбишевськ (Росія).
Науковий ступінь: Doktor nauk chemicznych (Польща).
Остання займана посада: провідний инженер.
Хімік-органік, Doktor nauk chemicznych (Польща). У Київск. ун-ті: 2009 – провідний инженер Науково-навчального хiміко-біологічного центру.

Читати далі >Толмачов Андрій Олексійович

  • Останні зміни:
11.03.1957

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: директор, головний науковий співробітник Науково-навчального хіміко-біологічного центру.
1979-2002 – інженер, мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., провід. наук. співроб, гол. наук. співроб. ІОХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: з 2001 – дир., гол. наук. співроб. Науково-виробничого хіміко-біологічного центру (з 2009 - Науково-навчальний хіміко-біологічний центр).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи