ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Хімії високомолекулярних сполук кафедра Хімії високомолекулярних сполук кафедра

Хімії високомолекулярних сполук кафедра Хімічного факультету. 1963 було засновано кафедру хімії мономерів та полімерів. Очолив її проф. В.Я. Починок (учень акад. В.П. Яворського), а з 1987 – проф. В.Г. Сиромятніков. Під їх керівництвом науковці кафедри (доц. І.П. Федорова, Л.Ф. Авраменко, І.А. Ольшевська) вивчали синтез і властивості світлочутливих сполук, що стало основою створення полімерних і композиційних матеріалів для безсрібних способів запису інформації. Велись дослідження в галузі біологічно-активних сполук та поліамфолітів, полімерних електролітів для хімічних джерел струму, а також плазмохімічної модифікації полімерних матеріалів. Накопичено унікальний досвід створення реєструючих середовищ для термопластичного, фототермопластичного та везикулярного запису інформації, голографії та електронографії. Більшість розробок впроваджено в народне госп-во. В.Я. Починку, М.Г. Кувшинському присуджено Держ. премію УРСР (1970). 1965 на базі НДЛ наповнених полімерів при кафедрі колоїдної хімії створено кафедру фізико-хімії полімерів і колоїдів (завідувач кафедри професор І.О. Усков, з 1991 – професор Б.В. Єременко). Наукові пошуки вчених кафедри (професора В.П. Соломка, доцентів В.І. Суровцева, Ю.Г. Тарасенка, С.С. Пелішенко) дали змогу розробити нові полімерні композиції, магнітні носії запису інформації, антифрикційні й абразивні матеріали, волокна із специфічними властивостями й матеріали спецпризначення. 1993 в результаті об’єднання кафедр хімії мономерів та полімерів і фізико-хімії полімерів і колоїдів створено нову кафедру хімії високомолекулярних сполук (завідувач кафедри професор В.Г. Сиромятніков). З 2003 кафедру очолює професор О.Ю. Колендо. За час існування цих кафедр та об’єднаної кафедри (єдиної в Україні) захищено 7 докторських, понад 40 кандидатських дисертацій зі спеціальності «хімія ВМС», підготовлено сотні спеціалістів вищої кваліфікації для наук та ВНЗ України й інших держав. Наукові дослідження продовжуються у традиційному напрямі – створенні полімерів спеціального призначення. Це полімери для мікроелектроніки, фоторезистних технологій, полімерні фотонапівпровідники, полімерні тверді електроліти, світлочутливі полімери та композиції, біологічно активні полімери, поліелектроліти, інтер- та інтрамолекулярні полікомплекси та флокулянти для очищення води. Кафедра підтримує співробітництво з науковими установами у Франції, Польщі, Росії, Білорусі. За цикл праць «Наукові основи створення фоточутливих олігомерних матеріалів і методів реєстрації оптичної інформації та їх використання у наукоємних технологіях» В.Г. Сиромятнікову, Ю.П. Гетьманчуку, М.Г. Кувшинському присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки (1996). За перший в Україні підручник для студентів «Полімерна хімія» Ю.П. Гетьманчук удостоєний премії НАН України ім. А.І. Кіпріанова (2002). Основні праці: Ю.П. Гетьманчук. Полімерна хімія. Підруч. в 3-х ч. К., 1999-2002; Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак. Хімія і технологія полімерів. Підручник. Львів, 2006; Ю.П. Гетьманчук, В.Г. Сиромятніков. Практикум з полімерної хімії. Навчальний посібник К., 2006. О.Ю. Колендо

Авраменко Лариса Федотівна

 • Останні зміни:
14.09.1934

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1964 – інженер, мол. наук. співроб. НДЧ, з 1962 – викл. підгот. ф-ту, 1963 – асист. каф. хімії мономерів і полімерів хім. ф-ту, 1968 – старш. викл., 1974-2003 – доц. каф. хімії мономерів і полімерів (з 1993 – каф. хімії високомолекулярних сполук), 1968-95 – заст. декана з наук. роботи.

Читати далі >Базилюк Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
08.09.1952

Місце народження: м. Ніжин Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Працювала наук. співроб. ІХВС, Ін-ту ботаніки АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1992-2007 – асист., доц. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Баранова Ганна Іванівна

 • Останні зміни:
28.10.1951

Місце народження: с. Бистрик Кролевецького р-ну Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1973-87 – інженер, мол. наук. співроб., наук. співроб. каф. фіз.-хімії полімерів і колоїдів. 1988-89 – наук. співроб. Ін-ту колоїдної хімії і хімії води АН УРСР, 1989-92 – старш. наук. співроб. Фіз.-хім. ін-ту ім. О.В. Богацького АН СРСР, старш. наук. співроб. Ін-ту біоколоїдної хімії АН СРСР. З 1993 – дир. ЗАТ «Наук.-технол. центр «Укрводбезпека». Одночасно з 2000 – старш. наук. співроб. лаб. екотехнологій НТУУ «КПІ».

Читати далі >Бездушна Елла Григорівна

 • Останні зміни:
02.04.1971

Місце народження: м. Олевськ Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
З 1995 – інженер, мол. наук. співроб. НДЦ НМУ. У Київ. ун-ті: 2001 – мол. наук. співроб., 2002–04 – асист. каф. хімії ВМС. З 2006 працює в гр. проф. Х. Ріттера  в ун-ті Х. Гейне (м. Дюсельдорф, Німеччина).

Читати далі >Біліченко Володимир Миколайович

 • Останні зміни:
22.01.1941

Місце народження: с. Черевки Комишнанськ. р-ну Полтавськ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963-71 – мол. наук. співроб. філії Всесоюз. НДІ штучного волокна. У Київ. ун-ті: 1971 – мол. наук. співроб., 1976 – старш. наук. співроб. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, 1995-2001 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Блажко Олена Василівна

 • Останні зміни:
08.11.1940

Місце народження: с. Білозір’я Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963-1966 – старш. інженер, мол. наук. співроб. Шосткінськ. філіалу НДІ кінофотоматеріалів. У Київ. ун-ті: 1966 – старш. інженер хімічного ф-ту, 1977 – старш. наук. співроб. каф. хімії мономерів і полімерів, 1993-2000 – старш. наук. співроб. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Вонсяцький Валерій Олексійович

 • Останні зміни:
20.06.1931- 15.06.1997

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
З 1954 – апаратник, лаб-т НДІ МОЗ УРСР, 1958-59 – мол. наук. співроб. ІОХ АН УРСР. 1963 – мол. наук. співроб., 1971 – старш. наук. співроб. ІХВС АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1975 – старш. наук. співроб. НДЛ «Аеродисперсні системи» хімічного ф-ту, 1988-97 – старш. наук. співроб. НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів» каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Вретік Людмила Олександрівна

 • Останні зміни:
15.07.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1996 – асист., 1999 – наук. співроб., 2003 – асист. каф. хімії ВМС, з 2004 – доц. цієї ж каф.

Читати далі >Гетьманчук Юрій Петрович

 • Останні зміни:
31.08.1935

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1957-59 – інженер лаб. ВМС ІОХ АН УРСР, що з 1958 виділилася в Ін-т хімії мономерів та полімерів АН УРСР. З 1964 – мол. наук. співроб., 1967 – старш. наук. співроб. ІХВС АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1969 – старш. викл., 1973 – доц., 1988 – проф. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Гордієнко Валерій Пантелеймонови

 • Останні зміни:
25.11.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1971-72 – старш. наук. співроб. НДЧ. З 1972 – старш. наук. співроб., зав. лаб. ІФХ АН УРСР. 1989 – зав. лаб. Сочинського НДЦ АН СРСР. На даний час – гол. наук. співроб. Південного НДЦ РАН.

Читати далі >Григоренко Тетяна Федорівна

 • Останні зміни:
15.10.1942

Місце народження: с. Платонівка Ханкайськ. р-ну Уссурійськ. обл. Приморськ. краю (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1961-62 – технік-лаб-т ІОХ АН УРСР, 1966-67 – лаборант НДІ фармакології і токсикології. У Київ. ун-ті: 1967 – старш. інженер, 1971 – інженер, 1973 – мол. наук. співроб., 1976 – старш. наук. співроб. каф. хімії мономерів і полімерів, 1996-2000 – старш. наук. співроб. НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів та полімерів», 2000-01 – старш. наук. співроб. НДЛ «Синтез неорганічних сполук та матеріалів для нової техніки» каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Грищук Людмила Юріївна

 • Останні зміни:
07.10.1978

Місце народження: м. Рівне.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: асистент.
У Київ. ун-ті: 2003 – мол. наук. співроб., 2005 – асист. каф. хімії ВМС.

Читати далі >Давиденко Ірина Іванівна

 • Останні зміни:
04.08.1960

Місце народження: м. Славута Славутськ. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Остання займана посада: провідний науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1984 – інженер, мол. наук. співроб. радіофізичного ф-ту, 1993 – наук. співроб., 1994 – старш. наук. співроб. міжфакультет. НДЛ «Прикладних проблем запису інформ.», 1999 – докторант каф. кріогенної і мікроелектроніки радіофіз. ф-ту й каф. хімії високомолекулярних сполук. 2000 – старш. наук. співроб. НДЧ, з 2002 – провід. наук. співроб. НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів та полімерів» хім. ф-ту.

Читати далі >Демченко Ольга Вікторівна

 • Останні зміни:
19.03.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1972-75 – інженер ІХВС АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1975 – старш. інженер, 1980-90 – мол. наук. співроб., 1990 – старш. наук. співроб. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, з 1993 – каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Дубровська Віра Володимирівна

 • Останні зміни:
30.04.1942

Місце народження: м. Гусь-Хрустальний Володимирськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1967 – мол. наук. співроб., 1986 – наук. співроб. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, 1990-2000 – старш. наук. співроб. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Єжова Тетяна Григорівна

 • Останні зміни:
17.07.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1973 – мол. наук. співроб., 1985 – наук. співроб., 1986 – асист. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, з 1993 – доц. каф. хімії високомолекулярних сполук; 1998-2007 – заст. декана хім. ф-ту з навч. роботи.

Читати далі >Желтоножська Тетяна Борисівна

 • Останні зміни:
19.04.1949

Місце народження: м. Беелітц (Німеччина).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1972 – мол. наук. співроб., 1987 – наук. співроб., 1990-99 – старш. наук. співроб., з 2000 – провід. наук. співроб. НДЧ хімічного ф-ту.

Читати далі >Загданська Ніна Євгенівна

 • Останні зміни:
08.01.1947

Місце народження: м. Берлін (Німеччина).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1970-73 працювала в ІОХ АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1973 – інженер, 1992 – наук. співроб., 1994-2006 – старш. наук. співроб. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Загній Валентина Володимирівна

 • Останні зміни:
01.01.1948

Місце народження: смт. Клавдієво Бородянськ. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1972 – інженер, 1983 – мол. наук. співроб., 1990 – наук. співроб., 1994 – старш. наук. співроб., з 2001 – зав. лаб. «Інформаційні середовища на основі мономерів та полімерів» каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Іцковська Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
31.01.1951

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1978 – інженер, мол. наук. співроб., з 1990 – старш. наук. співроб. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Ковіня Микола Вікторович

 • Останні зміни:
10.04.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.
З 1999 – наук. співроб. лаб. «Полімерні матеріали та композити у Фраунхофер» Ін-ту надійності та мікроінтеграції (м. Телтов, Німеччина). 2000-06 – гол. експерт відділу органіч. хімії та полімерів Укр. ін-ту пром. власності (Укрпатент), 2006-07 – наук. співроб. лаб. радіац. біохімії Ін-ту експерим. радіології АМН України. У Київ. ун-ті: з 2007 – мол. наук. співроб. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Колендо Олексій Юрійович

 • Останні зміни:
02.03.1959

Місце народження: м. Умань Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор, завідувач кафедри.
У Київ. ун-ті: 1981-83 - інженер каф. органічної хімії, 1988 – асист., 1994 – доц., 2002 – проф., з 2003 – зав. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Коротка Олена Дмитрівна

 • Останні зміни:
24.11.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
. З 1959 працювала мед. сестрою, зав. відділом аптеки, старш. товарознавцем Київ. аптекоуправ. У Київ. ун-ті: 1961 – технік, інженер НДЧ, 1973 – мол. наук. співроб. 1976 – старш. наук. співроб., 1992 – провід. наук. співроб. каф. хімії мономерів і полімерів, 1993-2000 – провід. наук. співроб., зав. лаб. НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів» каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Крупка Оксана Михайлівна

 • Останні зміни:
29.03.1979

Місце народження: м. Кривий Ріг.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2004 – мол. наук. співроб., 2007 – наук. співроб., з 2011 – старш. наук. співроб. НДЧ хімічного ф-ту.

Читати далі >Кудренко Валентина Олексіївна

 • Останні зміни:
22.09.1944

Місце народження: с. От’яси Соснівськ. р-ну Тамбовськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1966 – інженер, 1967 – старш. інженер НДЧ, 1979 – мол. наук. співроб., 1991 – наук. співроб. каф. хімії мономерів і полімерів, 1992-2007 – старш. наук. співроб. каф. неорганічної хімії.

Читати далі >Куницька Лариса Ремівна

 • Останні зміни:
25.11.1957

Місце народження: м. Миргород Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1975-76 – препаратор, 1984 – мол. наук. співроб., 1989 – наук. співроб., з 1996 – старш. наук. співроб. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Куцевол Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
17.07.1961

Місце народження: м. Прилуки Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1983 – інженер каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, 1989 – мол. наук. співроб., 2003 – наук. співроб., з 2004 – старш. наук. співроб. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Лазнікова Ірина Дмитрівна

 • Останні зміни:
26.09.1950- 08.01.2005

Місце народження: с. Кубінка Моск. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 1976 – інженер, 1985 – мол. наук. співроб., 1992 – наук. співроб., 1995-2004 – старш. наук. співроб. НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів» каф. хімії високомолекулярних сполук хімічного ф-ту.

Читати далі >Мельник Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
18.08.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1978 – інженер, 1985 – мол. наук. співроб., 1990 – наук. співроб., 1992 – старш. наук. співроб. каф. фізико-хімії полімерів і колоїдів, 1993 – каф. хімії високомолекулярних сполук, з 2003 – доц. каф. хімії ВМС.

Читати далі >Мокринська Олена Вікторівна

 • Останні зміни:
31.12.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2000 – мол. наук. співроб., 2004 – наук. співроб., з 2008 – старш. наук. співроб. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Момот Леся Миколаївна

 • Останні зміни:
18.01.1947

Місце народження: с. Митлашівка Драбівського р-ну Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1969-77 працювала в Ін-ті гідробіології АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1977 – мол. наук. співроб., 1982-2007 – старш. наук. співроб. каф. фізико-хімії полімерів і колоїдів (зараз каф. хімії високомолекулярних сполук).

Читати далі >Надтока Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
29.01.1973

Місце народження: смт. Миропіль Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті: 2003 – мол. наук. співроб., 2008 – наук. співроб., з 2009 – старш. наук. співроб. каф. хімії ВМС.

Читати далі >Найдьонов Віталій Петрович

 • Останні зміни:
01.12.1941- 31.12.2003

Місце народження: с. Домбаровськ Домбаровськ. р-ну Оренбургськ. обл. (Росія).
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.
1963-66 працював в Ін-ті «УкрНДІпластМаш» (м. Київ). У Київ. ун-ті: 1966 – старш. інженер, 1979 – мол. наук. співроб. 1986-2002 – старш. наук. співроб. НДЛ «Інформаційні середовища на основі мономерів і полімерів» каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >Нижник Валерій Васильович

 • Останні зміни:
01.01.1939

Місце народження: м. Ташкент (Узбекистан).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1962 – мол. наук. співроб. НДЛ, 1967 – асист., 1974 – доц., з 1991 – проф. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів (зараз каф. хімії високомолекулярних сполук).

Читати далі >Новікова Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
25.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1996 – асист., 2002-04 – доц. каф. хімії високомолекулярних сполук.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 55
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи