ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Єжова Тетяна Григорівна

17.07.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Єжова Тетяна Григорівна (17.07.1950, м. Київ), хімік, канд. хім. наук, доц. 1973 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1973 – мол. наук. співроб., 1985 – наук. співроб., 1986 – асист. каф. фіз. хімії полімерів і колоїдів, з 1993 – доц. каф. хімії високомолекулярних сполук; 1998-2007 – заст. декана хім. ф-ту з навч. роботи. Канд. дис. «Комплексоутворення полімераналогів стиромаля та їх гідродинамічна активність» (1985), присвоєно вчен. звання доц. (1995). Читає нормат. курси «Органіч. хімія», «Колоїдна хімія», «Вибр. розділи органіч. хімії з основами колоїдної хімії» для студентів біологічного ф-ту; спецкурси «Біополімери та поліелектроліти», «Розчини поліелектролітів», «Макромолекул. реакції» для студентів хім. ф-ту. Під її кер. захищено понад 70 курсових та дипл. робіт. Сфера наук. діяльності: галузь фіз. хімії ВМС та композиційних полімерних матеріалів. Комплекс. дослідження спрямовані на встановлення механізму явища зниження гідродинамічного опору руху рідини, дослідження особливостей перебігу реакцій між макромолекул. реагентами. 1988 – кращий викл. року хім. ф-ту. З 1998 – чл. вчен. ради ф-ту. З 2007 – вчен. секретар спец. ради з захисту докт. дис. з хім. наук Київ. ун-ту. Нагороджена почесними грамотами Кабміну (2006), Київ. міськ. голови (2004). Автор понад 80 наук. праць, у т.ч. 2 патентів України. Осн. праці: Біополімери та поліелектроліти. Макромолекулярні реакції. К., 2003 (у співавт.); Релаксаційні явища. К., 2004 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи