ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гетьманчук Юрій Петрович

31.08.1935

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Гетьманчук Юрій Петрович (31.08.1935, м. Київ), хімік-полімерщик, д-р хім. наук, проф. 1957 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1964 – асп-ру Ін-ту ВМС АН СРСР (м. Ленінград). 1957-59 – інженер лаб. ВМС ІОХ АН УРСР, що з 1958 виділилася в Ін-т хімії мономерів та полімерів АН УРСР. З 1964 – мол. наук. співроб., 1967 – старш. наук. співроб. ІХВС АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1969 – старш. викл., 1973 – доц., 1988 – проф. каф. хімії високомолекулярних сполук. Канд. дис. «Синтез та полімеризація -алкілзаміщених акролеїнів» (1965), докт. дис. «Гетероланцюгові олігомерні діелектрики та фотонапівпровідники» (1986), присвоєно вчен. звання доц. (1974), проф. (1990). Протягом 20 р. викладає нормат. курс «Хімія ВМС», спецкурси «Хроматографія мономерів та полімерів», «Аналіз та методи дослідження мономерів», «Електрон. уявлення у полімерній хімії», «Механізми полімеризаційних процесів», «Новітні способи синтезу полімерів», «Хімія олігомерів»; розробив кілька десятків метод. вказівок та програм для семінарів і практикумів. Сфера наук. діяльності: синтез олігомерних фотонапівпровідників та твердих електролітів. 1962 під кер-вом М. Котона вперше провів низькотемпературну полімеризацію акролеїнів. 1972 вперше одержав найпоширеніший олігомерний фотонапівпровідник – олігогліцидилкарбазол. Розробив і впровадив ефект. олігомери для запису голограм – олігокарбазолілсилоксани. На початку 1990-х вперше почав розробку олігомерних електролітів для хім. джерел струму. Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Наукові основи створення фоточутливих олігомерних матеріалів і методів реєстрації оптичної інформації та їх використання у наукоємних технологіях» (1996), премії НАН України ім. А.І. Кіпріанова за цикл «Полімерна хімія» (2004). Автор понад 200 наук. праць, з яких 7 підруч., 2 навч. посіб., 119 статей, 78 авт. свідоцтв і патентів України. Осн. праці: Полімерна хімія: Підруч. для ВНЗ. Радикальна полімеризація. Ч. 1. Йонна полімеризація Ч. 2. Поліконденсація. Ч. 3. К., 1999; Хімія і технологія полімерів. Підруч. Л., 2006 (у співавт.); Хімія високомолекулярних сполук. Підруч. Л., 2008 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи