ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мельник Наталія Петрівна

18.08.1953

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Мельник Наталія Петрівна (18.08.1953, м. Київ), хімік, канд. хім. наук, доц. 1978 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1978 – інженер, 1985 – мол. наук. співроб., 1990 – наук. співроб., 1992 – старш. наук. співроб. каф. фізико-хімії полімерів і колоїдів, 1993 – каф. хімії високомолекулярних сполук, з 2003 – доц. каф. хімії ВМС. Канд. дис. «Гидродинамическая активность и флокулирующая способность привитых сополимеров» (1989), присвоєно вчен. звання старш. наук. співроб. (2000), доц. (2006). Веде спецкурси: «Полімерна наука вчора, сьогодні і завтра», «Релаксаційні явища у полімерах», «Вибр. розділи полімерної хімії», практ. заняття з нормат. курсу «Хімія ВМС», заг. курсу «Вибр. розділи органіч. хімії з основами колоїдної хімії». Сфера наук. діяльності: синтез та дослідження структури, фіз.-хім. та функціон. властивостей прищеплених кополімерів на основі полісахаридів та поліакриламіду як перспективного класу полімерних сполук природоохоронного призначення. Автор понад 110 наук. праць, у т.ч. 54 статей, 1 авт. свідоцтва, 2 патентів України. Осн. праці: Релаксаційні явища у полімерах. Навч. посіб. К., 2004 (у співавт.); Біополімери та поліелектроліти. макромолекулярні реакції. Навч. посіб. К., 2004; Особенности молекулярной структуры биоразлагаемых систем на основе природного полисахарида декстрана // Вопросы химии и химической технологии. 2004. № 6; Flocculation behaviour of polymer brushes of various nanostructure. Molecular Liquids and Molecular Crystals. 2008. V. 483 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи