ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ольшевська Інна Антонівна

01.01.1936

Місце народження: м. Нова Водолага Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Ольшевська Інна Антонівна (01.01.1936, м. Нова Водолага Харків. обл.), хімік, канд. хім. наук, доц. 1960 закінчила хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1965 – асп-ру каф. хімії мономерів і полімерів хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1960-62 – старш. лаборант каф. органічної хімії, 1965 – асист., старш. викл. каф. хімії мономерів і полімерів, 1978-97 – доц. каф. хімії мономерів і полімерів (з 1993 каф. хімії високомолекулярних сполук). Канд. дис. на тему «Синтез и исследование азидов ряда бензтиазола и бензимидазола и триазолов на их основе» (1969), присвоєно вчен. звання доц. (1981). Вела заг. курс органіч. хімії для студентів біологічного ф-ту, спецкурс «Стереохімія мономерів і полімерів», практикум з хімії ВМС для студентів хім. ф-ту. Сфера наук. діяльності: синтез і дослідження гетероциклічних сполук ряду бензотіазолу та бензімідозалу, що містять азидогр. та триазольні цикли, з метою використання для різних видів запису інформації. Вивчала можливість їх застосування як стабілізаторів емульсійних шарів фотоматеріалів. 1975 – наук. стажування в лаб. білка Ін-ту молекул. біології і генетики АН УРСР, 1983 – у відділенні біоорган. хімії ІОХ УРСР. Чл. бюро хім. тов-ва ім. Д.І. Менделєєва, тов-ва «Знання». Секретар Наук.-метод. комісії з органіч. хімії при Мінвузі УРСР. Автор понад 50 наук. праць, у т.ч. 3 авт. свідоцтв. Осн. праці: Программа спецкурса «Стереохимия мономеров и полимеров». К., 1979; Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Органическая химия». К., 1986. Арх.: КНУ імені Тараса Шевченка, 1993, спр. 138 - ПВС.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи