ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сиромятніков Володимир Георгійович

26.03.1938

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Сиромятніков Володимир Георгійович (26.03.1938, м. Київ), хімік, д-р хім. наук, проф. 1961 закінчив хімічний ф-т Київ. ун-ту, 1964 – асп-ру каф. хімії мономерів і полімерів хім. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1964 – асист., 1974 – доц. каф. хімії мономерів і полімерів, 1987-2003 – зав. цієї ж каф. (з 1993 кафедра хімії високомолекулярних сполук), з 2003 – проф. каф. хімії ВМС. Канд. дис. «Синтез мономеров и полимеров на основе некоторых ненасыщенных кислот с исследованием возможностей их применения в различных процессах записи изображений» (Дніпропетр. хіміко-технол. ін-т, 1972), докт. дис. «Азотосодержащие легирующие мономеры в разработке полимерных информационных сред» (1990), присвоєно вчен. звання доц. (1977), проф. (1992). Сфера наук. діяльності: синтез поліелектролітів, зокрема поліамфолітів, синтетичних аналогів білків, вивчення реакції утворення інтерполімерних комплексів. Кер. наук. школи «Полімери та композиції із спеціальним комплексом властивостей». Працює над створенням сучас. матеріалів для запису інформації, вивченням процесів внутрішньомолекул. перенесення енергії в полімерах, розробкою новітніх матеріалів – полімерних твердих електролітів для хім. джерел струму, фотонапівпровідників для електролюмінесцентних пристроїв, сонячних елементів, голографії, світлочутливих полімерів і композицій для фоторезистних технологій, біол. активних полімерів, флокулянтів для очищення питної води. Підготував 10 канд., 3 д-ри наук. Викладає курси «Прикладна фотохімія полімерів», «Методи синтезу фіз.-хім. дослідження полімерів», «Теорет. основи технології пластмас». Читав лекції з органіч. хімії, хімії ВМС в ун-тах України, Польщі, Угорщини, Куби, консультант LG в Сеулі (Корея). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки за цикл праць «Наукові основи створення фоточутливих олігомерних матеріалів і методів реєстрації оптичної інформації та їх використання у наукоємних технологіях» (1996). Відмінник освіти України (2003). Академік АН ВШ України (з 1993), віце-президент та акад.-секретар відділення хімії і хім. технології (1998-2001). Чл. експерт. ради ВАК (1998-2004), спец. ради по захисту дис. за спец. «хімія ВМС» Київ. ун-ту, експерт. рад та комісій МОН України, Укр. хім. тов-ва. Чл. ред. колегій наук. зб. «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Хімія», «Укр. хім. журн.», «Укр. полімерного журн.». Нагороджений почесною грамотою ВР України (2009). Автор понад 700 наук. праць, у т.ч. 3 підруч., 288 статей, 40 авт. свідоцтв і патентів України. Осн. праці: Практикум з полімерної хімії. Навч. посіб. К., 2006 (у співавт.); V. Syromiatnikow et al. Wstep do chemii polimerow / Pod red. T. Prota. Wyd-wo Politechniki Radomskiej, Polska, 2004; V. Syromiatnikow et al. Cwiczenia z chemii polimerow / Pod red. T. Prota. Wyd-wo Politechniki Radomskiej, Polska, 1992; Aging of Polymers, Polymer Blends and Polymer Composites /Authors: V.G. Syromyatnikov, A.Yu. Kolendo, V.M. Yashchuk, L.A. Savchenko, L.A. Vretik / Ed. G.E. Zaikov et al / N.Y., USA, Nova Science Publishers, Inc., 2002.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи