ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Желтоножська Тетяна Борисівна

19.04.1949

Місце народження: м. Беелітц (Німеччина).
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.

Желтоножська Тетяна Борисівна (19.04.1949, м. Беелітц (Німеччина), хімік, д-р хім. наук, старш. наук. співроб., проф. 1972 закінчила хім. ф-т МДУ. У Київ. ун-ті: 1972 – мол. наук. співроб., 1987 – наук. співроб., 1990-99 – старш. наук. співроб., з 2000 – провід. наук. співроб. НДЧ хімічного ф-ту. Канд. дис. «Комплексообразование структурно некомплементарных макромолекул в системе поликислота – неионогенный полимер» (1987), докт. дис. «Інтер- та інтрамолекулярні полікомплекси, стабілізовані водневими зв’язками, в процесах флокуляції та сорбції» (2003), присвоєно вчен. звання старш. наук. співроб. (1996), проф. (2006). Читала нормат. курс «Сучас. методи дослідження полімерів», вела практикум зі світлорозсіювання; спецкурси «Вибр. розділи полімерної хімії», «Механізми полімеризаційних процесів», семінари й практикум з органіч., колоїдної хімії та хімії ВМС. Підготувала 5 канд. наук. Сфера наук. діяльності: фіз.-хімія гетерополімерних систем (інтер- та інтрамолекул. полікомплексів, блок- і прищеплених кополімерів, полімер-неорг. сполук) та багатокомпонентних полімер-колоїдних систем на основі полікомплексів. Отримано високоефект. флокулянти “Unicomfloc” для підготовки питної води на водопровідних станціях. Розвиває новий напрям: створення нанореакторів і наноконтейнерів на основі кополімерів блочного типу для нанотехнологій і медицини. Співроб-во з ІХВС НАН України (Київ), ДХТ (Дніпропетровськ) та Школою фармакології ун-ту м. Рідінг (В. Британія). З 2005 чл. спец. ради по захисту дис. з хім. наук Київ. ун-ту. Нагороджена почесним знаком МОН України «За наук. досягнення» (2006). Автор понад 330 наук. праць, у т.ч. 1 монографії (англ.), 1 навч. посіб., 101 статті, 13 патентів України. Осн. праці: Intramolecular polycomplexes in block and graft copolymers. In: Hydrogen-Bonded Interpolymer Complexes. Formation, Structure and Application. Eds. Khutoryanskiy V. and Staikos G. (World Scientific, New Jersey – London – Singapore etc.). Ch.5, 2008 (у співавт.); Inter- and intramolecular polycomplexes in polydispersed colloidal systems. In: Hydrogen-Bonded Interpolymer Complexes. Formation, Structure and Application. Eds. Khutoryanskiy V. and Staikos G. (World Scientific, New Jersey – London – Singapore etc.), Ch.8, 2008 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи