ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Хірургічні клініки Хірургічні клініки

Побудовані 1912 за проектом арх. В. Осьмака як «університ. клінічне містечко» - масштабний архіт. комплекс двохповерхових на високому цоколі будівель. Розташування клінік поза стінами гол. корпусу Ун-ту було обумовлено розширенням наук. та практ. діяльності мед. ф-ту, що супроводжувалося суттєвим збільшенням кількості студентів та виклад.-доп. складу, зростанням обсягу та масштабів оперативних втручань. Новозбудовані клініки було обладнано відповідно до вимог того часу. Гол. консультантом при будівництві клінік з суто фахових питань був проф. М.М. Дітеріхс. Нині в колишніх університетських клініках розташований Інститут туберкульозу та грудної хірургії ім. академіка Ф.Г. Яновського (суч. адреса: Протасів Яр, 7). Л-ра: Київ. Енциклопедичний довідник. К., 1981; Анатолий Кончаковский, Дмитрий Малаков. Киев Михаила Булгакова. К., 1990; Ірина Пасько. Історія медицини в архітектурі Києва // Агапіт: Український історико-медичний журнал. 2000. №12; Друг О., Маликов Д. Особняки Києва. К., 2004. І.В. Пасько

Богаєвський Овксентій Трохимович

  • Останні зміни:
25.12.1848- 05.12.1930

Місце народження: с. Устиниці, Миргородського пов. Полтавської губ..
Науковий ступінь: доктор медицини.
Закінчив 1874 мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Працював земськ. лікарем у м. Миргороді та ст. лікарем в Кременчуц. земськ. лікарні. Здобув авторитет як хірург-новатор з широким діапазоном хірург. діяльності. В умовах провінц. лікарень вдало робив найскладніші оперативні втручання.

Читати далі >Качковський Петро Еразмович

  • Останні зміни:
04.09.1863- 12.04.1909

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: приват-доцент.
1890 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Приват-доц. хірургії Ун-ту св. Володимира. Викладав хірург. діагностику з терапією на базі лікарні для дітей із захворюваннями кісток та суглобів. Власник хірург. лікарні, що була відкрита в 1908 по вул. Мало-Володимирській (тепер – О. Гончара).

Читати далі >Кримов Олексій Петрович

  • Останні зміни:
18.07.1872- 11.12.1954

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1898 закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту. 1899 призваний на військ. службу і командирований в 1-й піхот. Київ. полк, а невдовзі в Смоленськ. місцевий лазарет ординатором. Як військ. лікар брав участь у військ. діях у Маньчжурії (1900), рос.-япон. війні (1904-05). 1902 призначений лікарем в Моск. госпіталь і одночасно очолив хірург. відділення лікарні для бідних. 1906 захистив докт. дис. «Брюшинно-паховый отросток и его патологическое значение» і обраний приват-доц. Моск. ун-ту по клініч. хірургії. 1907-12 зав. хірург. відділенням Моск. військ. госпіталю. З 1912 затверджений кер. каф. хірург. факультет. клініки Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Рінек (Ринек) Олександр Християнович

  • Останні зміни:
26.08.1837- 03.11.1916

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Учень В.О. Караваєва. Після закінчення Воронез. гімназії працював писарем в Архангельськ. Казенній палаті (1855-58). 1864 закінчив СПб. МХА. 1865-66 – мол. ординатор С.-Петерб. сухопут.о госпіталю. 1867 захистив докт. дис. «К учению о цилиндроме». Зав. каф. теорет. хірургії з госпітал. клінікою (1878-81), факультет. хірургії (1881-93). Окремим курсом викладав військ.-польову хірургію. Брав участь у війнах: сербській (1876-78), де був ст. лікарем всіх госпіталів Червоного Хреста, та рос.-турецькій (1877-78), під час якої був консультантом з хірургії.

Читати далі >Скліфосовський Микола Васильович

  • Останні зміни:
25.03.1836- 30.11.1904

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: екстраординарний професор.
Закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту (1859). 1859-65 ординатор хірург. відділення Одес. міськ. лікарні. 1863 захистив докт. дис. при Харків. ун-ті. 1866-68 стажувався за кордоном у Б. Лангенбека, Р. Вірхова, О. Нелатона, Дж. Симпсона. 1868-69 зав. хірург. відд. Одес. міськ. лікарні. Брав участь консультантом в франко-пруській війні (1866). З березня 1870 до листопада 1871 проф. і зав. каф. теорет. хірургії з госпітал. хірург. клінікою Ун-ту св. Володимира, яка була розташована в Київ. військ. госпіталі.

Читати далі >Тимофєєв Сергій Лук’янович

  • Останні зміни:
25.09.1875- 03.03.1943

Місце народження: м. Херсон.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Після закінчив Київської військово-фельдшерської школи за казенний кошт, 6 років був на військовій службі. 1893-97 служив мол. фельдшером в Київському Володимирському кадетському корпусі. 1902 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира зі ст. лікаря з відзнакою. З 1903 за рекомендацією М.М. Волковича призначений асистентом, з 1911 – мол. ординатор хірург. госпітальн. клініки ун-ту в Київ. військ. госпіталі. 1908 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «К вопросу о патогенезе почечных отеков».

Читати далі >Шимановський Юлій Карлович

  • Останні зміни:
27.01.1829- 18.04.1868

Місце народження: м. Рига, Латвія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
Учень Г.В. Адельмана. Сподвижник М.І. Пирогова. Закінчив мед ф-т Дерпт. ун-ту (1854), де 1856 захистив докт. дис. «О ринопластике» і залишений асист., а з 1857 – пр.-доц. при хірург. к-ке. В 1858-60 – екстраорд. проф. каф. хірургії ун-ту і консультант госпіталю в Гельсинфорсі. В 1859 і 1860 по декілька місяців удосконалювався в Німеччині, Австрії, Швейцарії.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи